Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogram i historiska studier

 • Antal högskolepoäng 120 hp

Med fördjupad kunskap i idéhistoria eller historia och ett utvecklat kritiskt förhållningssätt kan du bidra till att göra dagens samhällsutmaningar förståeliga och påverka samhällsdebatten. Genom forskningsnära studier blir du skicklig på att analysera och presentera komplexa företeelser, frågeställningar och problem. Du förbereder dig för att arbeta med forskning, omvärldsbevakning och analys som exempelvis utredare och handläggare.

Under utbildningen

Masterprogrammet i historiska studier bygger vidare på dina tidigare kunskaper och du fördjupar dig i idéhistoria eller historia. Programmet leder till en masterexamen i det valda ämnet. Undervisningen består huvudsakligen av handledning, seminarier och övningar där du utvecklar din förmåga att använda dina kunskaper på ett självständigt sätt och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och problem. Du skaffar dig också större erfarenhet av vetenskapligt skrivande och att presentera stora historiska material och analyser för olika ändamål och mottagare.

Fördjupa dina kunskaper i idéhistoria eller historia

Första året fördjupar du dig i idéhistoria eller historia och kan också skapa en egen inriktning genom att välja bland ett antal valbara kurser och moment utifrån dina intresseområden. Efter ett år på masterprogrammet kan du om du vill ansöka om en magisterexamen i historia eller idéhistoria, beroende på din inriktning. För att kunna göra det behöver du skriva en magisteruppsats (15 hp).

Andra året läser du fler kurser och moment inom historia eller idéhistoria och kan också komplettera med fria kurser inom andra ämnen som intresserar dig. Här kan du också välja att istället göra praktik en termin. Du avslutar din utbildning med att skriva en självständig masteruppsats (30 hp) i idéhistoria eller historia (beroende på inriktning).

Läs mer om inriktning idéhistoria

Läs mer om inriktning historia

Bli en del av forskningsmiljön under dina studier

Du som studerar på avancerad nivå är varmt välkommen att delta i forskningsseminarier i idéhistoria och historia där du får ta del av aktuell forskning och diskussion inom ämnet. När du skriver uppsats kan du gärna koppla den till aktuella forskningsinriktningar inom ämnena och på så sätt bidra till pågående forskning.

Praktik och utlandsstudier

Under andra året på programmet kan du välja att göra praktik i Sverige eller utomlands. På en praktikplats får du chans att testa dina kunskaper från programmet, skaffa dig erfarenhet och kontakter som kan komma till användning du tagit din examen och ska söka jobb. Du kan också koppla din masteruppsats till verksamhet på din praktikplats. Du som är intresserad av att studera utomlands som en del av programmet har många möjligheter, främst under dina valbara kurser år två. När du pluggar utomlands skaffar du dig inte bara värdefulla kunskaper utan också nya perspektiv, språkkunskaper och nätverk. Du har också möjlighet att skriva din masteruppsats vid ett utländskt universitet.

Programöversikt

Inriktning historia

År 1
Magisterkurs i historia. Magisterkurs i historia II. Magisteruppsats i historia.

År 2
Masterkurs i historia. Masteruppsats i historia.

Du kan välja att ersätta Magisterkurs II, Magisteruppsats eller Masterkurs med andra valbara kurser i historia, fria kurser inom andra ämnen eller göra praktik som en del av programmet.

Inriktning idéhistoria

År 1
Magisterkurs i idéhistoria. Magisterkurs i idéhistoria II. Magisteruppsats i idéhistoria.

År 2
Masterkurs i idéhistoria. Masteruppsats i idéhistoria.

Du kan välja att ersätta Magisterkurs II, Magisteruppsats eller Masterkurs med andra valbara kurser i idéhistoria, fria kurser inom andra ämnen eller göra praktik som en del av programmet.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du fördjupade kunskaper i historia eller idéhistoria och en utvecklad förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, söka svar, analysera samhällsförändringar och presentera dina analyser. Du passar bra för arbeten som ställer stora krav på självständighet, exempelvis som utredare och handläggare vid olika myndigheter.  Du är också väl förberedd för att arbeta med forskning, omvärldsbevakning och analys där du kan bidra till samhällsdebatten och hjälpa till att göra vår tids samhällsutmaningar begripliga och hanterbara. Vissa arbetar också inom kultursektorn som bland annat projektledare, skribenter och researchers på museer, bokförlag, teater och inom media. Med en masterexamen ökar du dina chanser att få ett riktigt spännande jobb och att göra internationell karriär.

Intresserad av att forska?

Under utbildningen utvecklar du din förmåga till självständigt arbete och vetenskapligt skrivande vilket ger dig en bra grund om du vill gå vidare mot en karriär som forskare. Efter att ha läst Masterprogrammet i historiska studier är du behörig att söka doktorandtjänster och antas till forskarutbildning inom historia eller idéhistoria.

Läs mer om forskarutbildning vid Umeå universitet 

Examen

Filosofie masterexamen med huvudområdet Historia eller Idéhistoria.

Vanliga frågor

 • Kan jag läsa programmet på distans via internet?

  Programmet med inriktning idéhistoria ges endast på distans via internet med vissa valfria träffar i Umeå.

  Programmet med inriktning historia ges inte på distans utan endast på plats i Umeå med obligatoriska, schemalagda träffar. Vill du läsa historia på avancerad nivå på distans kan du istället välja att läsa fristående kurser.

  Fäll ihop
 • Kan jag börja studera höst eller vårtermin?

  Programmet startar endast på höstterminen.

  Fäll ihop
 • Kan jag läsa utbildningen på halvfart?

  Masterprogrammet med historisk inriktning ges endast som tvåårig utbildning på heltid. Programmet med idéhistorisk inriktning går att läsa på hel- eller halvfart efter samråd med studievägledare.

  Fäll ihop
 • Vilka är behörighetskraven till respektive inriktning?

  För båda inriktningarna krävs 90 hp i respektive ämne inklusive kandidatuppsats (C-uppsats). För inriktning idéhistoria kan dock studenter som tidigare läst historia bedömas behöriga efter individuell prövning.

  Fäll ihop
 • Kan jag tillgodoräkna mig poäng från tidigare kurser?

  Ja, vi gör individuell prövning av tidigare kurser på avancerad nivå inom historia och idéhistoria. Du kan också ha möjlighet att tillgodoräkna dig kurser inom andra relevanta områden som dina valbara kurser år två efter individuell prövning.

  Fäll ihop
 • Hur ser arbetsmarknaden ut?

  Arbetsmarknaden är flexibel och jobbmöjligheterna kan variera över tid men en masterexamen kan ofta vara det som får just dig att sticka ut i konkurrensen om ett jobb. Var beredd att söka över hela Sverige och utomlands (t.ex. inom EUs förvaltningsorganisation) för att öka dina chanser att hitta drömjobbet. En masterexamen ger också dig som vill gå vidare och forska inom ämnet behörighet att söka doktorandtjänster inom Sverige och internationellt.

  Fäll ihop

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för programmet är:
Catharina Andersson, Studievägledare