"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogram i kultur- och medievetenskap

  • Antal högskolepoäng 120 hp

Under utbildningen

Masterprogram i kultur- och medievetenskap 120 hp är ett gemensamt program på avancerad nivå för huvudområdena etnologi, konst- och bildvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och museologi. Programmet ges på helfart och kombinerar de fristående kurser på avancerad nivå som institutionen ger. Programstudenterna kombinerar gemensamma tvärvetenskapliga kurser med individuella ämnesspecifika kurser inom etnologi, konst- och bildvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap eller museologi. Under det första året läser man kurser i teori och metod, olika profilkurser samt skriver en magisteruppsats. Under det andra året läser man profilkurser och valfria kurser, arbetar med ett individuellt projekt och skriver en masteruppsats. Kurserna som ingår i programmet är en kombination av campuskurser och distanskurser med särskilda träffar och seminarier för programstudenter.

Efter utbildningen

Programmet är forskningsförberedande men ger även kompetenser som är relevanta utanför akademien, såsom fördjupade kulturella teoretiska perspektiv på samhälle, organisationer och institutioner, liksom större förståelse för konsekvenserna av att diskutera och applicera perspektiv kring genus, etnicitet, mångfald, likabehandling och hållbarhet. Förmåga till kritisk granskning av visuell och textuell kultur övas samt kompetens i att beskriva, presentera, granska och diskutera utredande och vetenskapliga arbeten.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan man ta ut en filosofie masterexamen i något av huvudområdena etnologi, konst- och bildvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap eller museologi. Det är möjligt att ta ut en filosofie magisterexamen efter ett år.

 

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Kontaktperson för programmet är:
Richard Pettersson