Hoppa direkt till innehållet
printicon

Masterprogrammet i beräkningsteknik

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2018

Beräkningsteknik handlar om att utveckla och använda datorer och matematiska metoder för att modellera, simulera och visualisera olika system i naturen eller samhället. Ofta hanterar man stora mängder data i komplexa system. Metoderna kan användas till allt från att göra riskanalyser till att undersöka ekologiska mekanismer eller konstruera datorspel och specialeffekter inom film.

Under utbildningen

I beräkningsteknik kombineras ofta flera discipliner som datavetenskap, matematik, matematisk statistik, fysik, biologi och ekonomi. Under utbildningen lär du dig hantera komplexa system och stora datamängder. Utbildningen inleds med fyra baskurser som alla läser. Du läser bland annat om modellering, simulering och numeriska metoder.

Vad är du intresserad av? Specialisera dig!

Andra och tredje terminen väljer du bland valbara kurser. Du kan till exempel välja att specialisera dig inom parallell programmering, finansiell matematik eller avancerad datorgrafik. Du läser två parallella kurser under varje studieperiod. Sista terminen arbetar du med ditt examensarbete inom det område du valt att specialisera dig.
All undervisning sker på engelska.

Programöversikt

Efter utbildningen

Beräkningstekniska metoder används bland annat inom teoretisk forskning, till exempel modellbyggnad, men även inom experimentell forskning, till exempel analys av data från olika experiment. I dag är beräkningsteknik också ett generellt verktyg för modern och avancerad industriell utveckling.

Läsa vidare?

Efter examen kan du läsa fler kurser på avancerad nivå eller börja på en forskarutbildning.

Examen

Masterexamen

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i beräkningsteknik, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2018 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Antal platser

20 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

För att kunna antas till mastersprogrammet krävs dels kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen (eller motsvarande utländsk examen) dels uppfyllande av samtliga nedanstående särskilda behörighetskrav: a) 15 hp datavetenskap varav programmeringsmetodik 7,5 hp och teknisk-vetenskapliga beräkningar/numeriska metoder 7,5 hp eller motsvarande b) 30 hp matematik som ska innehålla områdena envariabel- och flervariabelanalys samt linjär algebra c) 7,5 hp matematisk statistik Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska. Dessutom kan det för enskilda fördjupningskurser tillkomma ytterligare förkunskapskrav.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-M5028

Anmälan

Det här tillfället är för dig som behöver uppehållstillstånd för studier. Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 januari 2018.

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Antal platser

20 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

För att kunna antas till mastersprogrammet krävs dels kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen (eller motsvarande utländsk examen) dels uppfyllande av samtliga nedanstående särskilda behörighetskrav: a) 15 hp datavetenskap varav programmeringsmetodik 7,5 hp och teknisk-vetenskapliga beräkningar/numeriska metoder 7,5 hp eller motsvarande b) 30 hp matematik som ska innehålla områdena envariabel- och flervariabelanalys samt linjär algebra c) 7,5 hp matematisk statistik Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska. Dessutom kan det för enskilda fördjupningskurser tillkomma ytterligare förkunskapskrav.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-05028

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2018 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 16 april 2018.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktpersoner för programmet är: Eddie Wadbro, programansvarig

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen