Hoppa direkt till innehållet
printicon

Masterprogrammet i beräkningsteknik

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2019

Beräkningsteknik handlar om att utveckla och använda datorer och matematiska metoder för att modellera, simulera och visualisera olika system i naturen eller samhället. Ofta hanterar du stora mängder data i komplexa system. Metoderna kan användas till allt från att göra riskanalyser till att undersöka ekologiska mekanismer eller konstruera datorspel och specialeffekter inom film.

Under utbildningen

I beräkningsteknik kombineras ofta flera discipliner som datavetenskap, matematik, matematisk statistik, fysik, biologi och ekonomi. Under utbildningen lär du dig hantera komplexa system och stora datamängder. Utbildningen inleds med fyra baskurser som alla läser. Du läser bland annat om modellering, simulering och numeriska metoder.

Vad är du intresserad av? Specialisera dig!

Film: Vi utbildar teknikutvecklare!
Vi utbildar teknikutvecklare!

Är du intresserad av naturvetenskap och teknik? Hos oss lär du dig utveckla ny teknik för framtiden.

Andra och tredje terminen väljer du bland valbara kurser. Du kan till exempel välja att specialisera dig inom parallell programmering, finansiell matematik eller avancerad datorgrafik. Du läser två parallella kurser under varje studieperiod. Sista terminen arbetar du med ditt examensarbete inom det område du valt att specialisera dig.

All undervisning sker på engelska.

Programöversikt

Efter utbildningen

Beräkningstekniska metoder används bland annat inom teoretisk forskning, till exempel modellbyggnad, men även inom experimentell forskning, till exempel analys av data från olika experiment. I dag är beräkningsteknik också ett generellt verktyg för modern och avancerad industriell utveckling.

Läsa vidare?

Efter examen kan du läsa fler kurser på avancerad nivå eller börja på en forskarutbildning.

Examen

Masterexamen

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i beräkningsteknik, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Antal platser

20 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 hp som inkluderar ett examensarbete om minst 15 hp i ett beräkningstekniskt ämne (beräkningsteknik, matematik, datavetenskap, fysik, eller motsvarande), 15 hp datavetenskap varav programmeringsmetodik 7,5 hp och teknisk-vetenskapliga beräkningar/numeriska metoder 7,5 hp eller motsvarande. 30 hp matematik som ska innehålla områdena envariabel- och flervariabelanalys samt linjär algebra.  Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-P5028

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 april 2019.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för programmet är:
Eddie Wadbro, programansvarig