Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Masterprogrammet i fysik

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2021

På masterprogrammet i fysik skaffar du dig breda och djupa kunskaper och färdigheter inom ett eller flera delområden inom fysik. Du har stor frihet att välja kurser efter eget intresse och ambitioner, men vi erbjuder också tre särskild inriktningar: beräkningsfysik, avancerade material samt atom-, molekyl- och optisk fysik. Du pluggar i en internationell miljö och kan välja att läsa delar av din utbildning utomlands.

Under utbildningen

Varje termin består av två studieperioder och du läser vanligtvis två kurser parallellt under varje period. Du har stor frihet att välja kurser utifrån dina egna intressen. Många kurser innehåller laborationer och/eller datorbaserade projekt som en integrerad del. Till varje kurs erbjuds tre tentamenstillfällen per år, den första i anslutning till kursens slut.

Examensarbete nära forskningen

Programmet avslutas med ett examensarbete som omfattar minst 30 högskolepoäng. Du arbetar självständigt med ditt projekt under handledning av en aktiv forskare. Du kan göra ditt projekt inom något av de forskningsområden som finns på institutionen för fysik.

Film: Vi utbildar teknikutvecklare!
Vi utbildar teknikutvecklare!

Är du intresserad av naturvetenskap och teknik? Hos oss lär du dig utveckla ny teknik för framtiden.

Där pågår forskning inom den kondenserade materiens fysik, organisk elektronik, nanofysik, fotonik, optisk-/laserfysik, biologisk fysik, plasmafysik, flamdynamik, allmän relativitetsteori, statistisk fysik, kvantfysik, beräkningsfysik, komplexa nätverk, rymdfysik, samt fysikdidaktik. Du kan också göra examensarbetet utanför institutionen, i exempelvis ett företag eller vid ett annat universitet, även utomlands.

Plugga utomlands?

Fysikinstitutionen vid Umeå universitet håller hög kvalitet i både utbildning och forskning och vi har fått extra finansiellt stöd till flera unga och lovande forskare. Studieatmosfären är mycket internationell och intresserade studenter har goda möjligheter att förlägga delar av sin utbildning utomlands.

Programöversikt

Efter utbildningen

Masterprogrammet i fysik ger dig en god grund för forskning och forskarutbildning, både vid universitet och i industrin. Eftersom programmet är flexibelt kan studierna lätt anpassas till arbetsmarknaden och fysiker arbetar ofta som ingenjörer inom olika fysikrelaterade områden. Fysikstudier ger god träning i problemlösning och analytiskt tänkande i kombination med hög kompetens i matematiskt modellbyggande och datoranvändning. Dessa färdigheter gör fysiker användbara även inom helt andra områden, till exempel inom försäkringsbranschen och i finanssektorn.

Läsa vidare?

Efter examen kan du fortsätta läsa kurser på avancerad nivå eller börja på en forskarutbildning.

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i fysik, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i fysik. Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-P5014

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2021 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2021.

Startar

Hösttermin 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i fysik. Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp).

Anmälningskod

UMU-M5014

Anmälan

Det här tillfället är för dig som behöver uppehållstillstånd för studier. Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 januari 2021.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Jens Zamanian, programansvarig