Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personalvetarprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2021

I dagens arbetsliv är de anställdas kompetens och engagemang avgörande för en organisations framgång. Utbildningen ger dig perspektiv på det moderna arbetslivet och kunskap om hur du utvecklar både organisationer och människor ur beteendevetenskapliga, rättsliga och ekonomiska perspektiv. Programmet har nära koppling till arbetslivet och du möter gästföreläsare, arbetar i projekt för externa uppdragsgivare och har tio veckors praktik.

Under utbildningen

Under första året får du en teoretisk bas för att förstå dagens arbetsliv och kunskap om hur du kan utveckla både organisation och personal ur olika vetenskapliga perspektiv. Under år två får du använda teorierna allt mer praktiskt i bland annat casearbeten, och du läser en kurs helt på engelska. År tre får du testa dina kunskaper i skarpt läge under tio veckors arbetsplatspraktik. Utbildningen avslutas med att du skriver ditt examensarbete i antingen huvudämnet Pedagogik eller Sociologi, kanske på uppdrag från någon intressant arbetsgivare.
Läs nyheten om Elin och Jannike vars uppsats belönades med Visions ledarskapsstipendium

Nära kontakt med arbetslivet redan när du studerar

Som personalvetarstudent kommer du att knyta kontakter med arbetslivet på olika sätt. Från programmets sida jobbar vi aktivt med samverkan med arbetslivet i olika former. Denna koppling finns från första terminen och är en viktig brygga mellan utbildning och arbetsliv. Förutom praktik får du även gästföreläsningar och andra former av besök från yrkesverksamma. Som komplement till den teoretiska undervisningen får du även göra arbetsplatsbesök. Under utbildningen får du också möjlighet att i grupp jobba med externa uppdrag där resultaten presenteras både på arbetsplatsen och på universitet.

Studera eller praktisera utanför Sverige?

Som student på personalvetarprogrammet kan du läsa 1-2 terminer i något land utanför Sverige. Vi har flera sorters utbytesavtal, både i Europa och övriga världen. Du rekommenderas att plugga utomlands under höstterminen på år två.
Läs mer om att studera utomlands 

Programöversikt

År 1
HRM, organisation och arbetsliv, 15 hp
- Moment 1: Introduktion och vetenskapligt arbete, 6 hp
- Moment 2: Arbetslivets utveckling, 4,5 hp
- Moment 3: Organisationer och HRM, 4,5 hp
Beteendevetenskapliga grunder - Social- och Gruppsykologi, 7,5 hp
Beteendevetenskapliga grunder: Pedagogik 7,5 hp
Beteendevetenskapliga grunder: Sociologi, 7,5 hp
Beteendevetenskapliga grunder: Genus 7,5 hp
Arbetsrätt för personalvetare, 15 hp

År 2
Företagsekonomi, 15 hp
- Moment 1: Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 7,5 hp
- Moment 2: Redovisning och ekonomistyrning, 7,5 hp
Organisational leadership development, 7,5 hp
Organisationsförändring, 7,5 hp
HRM - innehåll och metoder, 30 hp
- Moment 1: Samtalsmetodik och svåra samtal inom HRM, 9 hp
- Moment 2: Personalarbete, samhälle och arbetsliv, 9 hp
- Moment 3: Personal- och verksamhetsutveckling, 9 hp
- Moment 4: HR/Personalfunktionens roll i organisationen, 3 hp

År 3
HRM i praktiken, 15 hp
Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteoretisk orientering, 15 hp
- Moment 1: Kvalitativ analys 6 hp
- Moment 2: Kvantitativ analys 6 hp
- Moment 3: Forskningsplanering 3 hp
Examensarbete i sociologi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 15 hp
Examensarbete i pedagogik med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 15 hp
Strategisk HRM, 15 hp

Efter utbildningen

Personalvetarprogrammet ger dig en bred bas för att söka jobb inom hela arbetsmarknaden. Personal- och arbetslivsfrågor hanteras i alla branscher och därför kan du hamna i så olika verksamheter som bygg och industri, vård och omsorg eller bank och försäkring.

Vanliga jobb

Arbetsmarknaden för personalvetare är bred och det finns därför många tjänstetitlar. Några av de vanligare titlarna är personalspecialist, personalhandläggare, personalchef, HR-strateg och HR-generalist. Du kan också välja att fokusera på specifika områden - vill du till exempel fokusera på personalfrågor väljer du att söka arbete som personal- eller HR-ansvarig, och om du vill ha ett bredare fokus på arbetslivsfrågor kan du jobba med in- och utträdet på arbetsmarknaden. En del av våra personalvetarstudenter får även jobb på någon av Sveriges arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer.

Läsa mer eller forska?

När du har avslutat dina studier vid Personalvetarprogrammet kan du om du vill specialisera och fördjupa dig i något ämne på avancerad nivå. Här på Umeå universitet kan du fortsätta vidare på tre olika program på magister- eller masternivå:

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa
Masterprogram i ledarskap och organisation

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: pedagogik eller sociologi. Inriktning: personal- och arbetslivsfrågor

Anmälan och behörighet

Personalvetarprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5). Dessutom krävs ett års arbetslivserfarenhet. Arbetslivserfarenheten ska sammanlagt omfatta minst 12 månaders heltidstjänstgöring eller motsvarande längre tid på deltid, minst halvtid. Alla perioder som omfattar verksamhet med minst halvtid på varje arbetsplats tillgodoräknas. Grundutbildning inom totalförsvarsplikt eller vård av annan person, som inte utgör anställning, tillgodoräknas ej. Anställning som varat under terminstid i gymnasieskolan tillgodoräknas inte heller. Arbetslivserfarenheten skall dokumenteras med intyg eller annan godtagbar handling.

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-P1204

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2021 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2021.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Pedagogiska institutionen
Kontaktperson för programmet är:
Programvägledare Jenny Dufweke