"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Programmet för kulturentreprenörskap

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2023

Programmet riktar sig till dig som vill arbeta inom kultursektorn och andra kreativa miljöer och driva projekt eller starta eget inom kultur- och upplevelseproduktion. Du jobbar med projekt, eller som producent, ofta i samarbete med kulturaktörer eller med kulturinstitutioner. Vårt mål är att du ska få de teoretiska och praktiska redskap du behöver för att arbeta som projektledare, producent, konsult eller liknande inom området kulturella och kreativa näringar (KKN).

Under utbildningen

Programmet för kulturentreprenörskap är inriktat på idé- och verksamhetsutveckling, entreprenörskap och projektledarskap inom kultursektorn och kulturella och kreativa miljöer/näringar (KKN).

För dig som är kreativ och gillar kultur

Under programmet  får du möjligheten att både vara kreativ och driva egna projekt. Utbildningen ger en handlingskompetens genom att du tillsammans med projekthandledare utvecklar riktiga projekt som genomförs under utbildningen och/eller sätts igång efter avslutad utbildning.

Både teori och praktik

Programmet erbjuder även ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt för ökad kunskap och medvetenhet om branscher, kulturer och samhälle. Kombinationen av humanistiska ämneskunskaper och praktiskt projektarbete ger en bred, arbetsmarknadsanpassad kompetens med ett självständigt, proaktivt förhållningssätt. Slutmålet är att du ska få de teoretiska och praktiska redskap du behöver för att arbeta som projektledare, producent, konsult eller liknande

År 1, Termin 1-2 

Programmets första år ger en kulturanalytisk grund för att arbeta med kulturfrågor. Du introduceras i centrala kulturanalytiska perspektiv, begrepp och metoder. Vidare ingår orientering i aktuell kulturforskning samt praktiska tillämpningar vad gäller insamling och bearbetning av kulturanalytiska forskningsmaterial. Digitala verktyg, kommunikativa strategier och narrativitet introduceras. Genomförande sker av en utvärdering i förhållande till det så kallade granskningssamhället. Under året ges en historisk bakgrund till kulturpolitikens framväxt och tillkomst som politikområde. Vidare behandlas begreppen upplevelsesamhälle och kulturekonomi. Detta innefattar också en översikt av kulturpolitik, institutioner och organisationer idag. Året avslutas med studier i fältteknik och insamlande av material för en mindre uppsats.

År 2, Termin 3-4

Andra året börjar med teambuilding och ett mindre projektarbete samt ger teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för arbete med projekt och produktion inom kultursektorn. Frågeställningar kring artificiell intelligens och dess inverkan på kulturentreprenörskap behandlas. Projektarbete och projektledarskap är centralt under året och du får möjligheten att genomföra riktiga projekt. Året ger grundläggande kunskaper omorganisationsteori, ledningsfrågor och grupp- och teamarbete. Entreprenörers roller i samhället utifrån aspekter av ekonomi, innovation och tillväxt problematiseras. Kunskaper om evenemang och arrangemang ges och ni får i praktiken genomföra event och arrangemang. Programmet ger även en orientering om relevanta juridiska och etiska frågeställningar inom kultursektorn samt kunskaper om affärsutveckling och finansiering.Olika typer av digitala presentations- och gestaltningsformer ingår fortlöpande.

År 3, Termin 5-6

Under femte terminen planerar du din kommande praktikperiod (som sedan genomförs under termin 6). Som förberedelse inför det examensarbete som skrivs under terminen fördjupas kunskaperna i vetenskaplig materialinsamling, bearbetning och analys. Terminen ger därutöver fördjupad digital kompetens. Sista terminen arbetar studenterna med ett fördjupat individuellt eller kollektivt projekt. Därefter följer ett karriärutvecklingsinslag där du förbereder sig för ett kommande arbetsliv. Året avslutas med praktik (på hemmaplan eller utomlands). Under denna termin ges studenterna dessutom möjlighet att studera utomlands eller att välja egna kurser.  

Vill du studera utomlands?

Om du är intresserad av utlandsstudier finns det utrymme för detta under den sista terminen. Om du då känner dig färdig med universitetet och vårt campus kan du alltid söka dig till en praktikplats i ett annat land.

Programöversikt

Efter utbildningen

Jobbmöjligheter

En kulturentreprenör arbetar ofta med projektuppdrag, som producent och/eller som egen företagare inom kultur- och upplevelseproduktion. Du arbetar ofta i nätverk och i samarbete med kulturinstitutioner, offentliga förvaltningar, turistföretag, mediebolag, studieförbund m fl. Målet är att du efter avklarad utbildning ska ha de teoretiska och praktiska redskap som krävs för att arbeta som projektledare, producent, konsult eller liknande inom området kulturella och kreativa näringar (KKN).

Examen

Filosofie kandidatexamen i kulturanalys med inriktning kulturentreprenörskap.

Anmälan och behörighet

Programmet för kulturentreprenörskap, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

25 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 54 800 kr. Total studieavgift: 328 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1134

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2023 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 17 april 2023.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Kontaktperson för programmet är:
Torkel Molin