Hoppa direkt till innehållet
printicon

Programmet för kulturentreprenörskap

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2019

Programmet riktar sig till dig som vill arbeta i kreativa miljöer och driva projekt eller starta eget inom kultur och upplevelseproduktion. Du jobbar med projekt, ofta i samarbete med kulturaktörer eller med kulturinstitutioner som uppdragsgivare. Vårt mål är att du ska få de teoretiska och praktiska redskap du behöver för att arbeta som projektledare, producent, konsult eller liknande inom området kulturella och kreativa näringar.

Film: Anna Hagen
Anna Hagen

Intervju med Anna Hagen, tidigare student på Programmet för kulturentreprenörsskap

Under utbildningen

På programmet för kulturentreprenörskap utgår vi från kulturen som en kreativ kraft, som skapar nya idéer som är viktiga för samhällsutvecklingen i stort. När vi talar om kultur menar vi inte bara sådant som dans, musik och litteratur, utan även sådant som värderingar, tankemönster och attityder. Programmet är inriktat mot en en arbetsmarknad där upplevelseproduktion av olika slag är central och där kultur spelar stor roll. Kombinationen av humanistiska ämneskunskaper och praktiskt projektarbete ger dig en bred, arbetsmarknadsanpassad kompetens med ett självständigt, proaktivt förhållningssätt.

Under första året får du en etnologisk och kulturanalytisk grund för att arbeta med kulturfrågor. Vi studerar människor och samhällsliv ur kulturella, sociala och historiska perspektiv. Året innehåller också inslag av idéutveckling, projektarbete, omvärldsanalys och entreprenörskap.

Andra året skaffar du dig färdigheter för arbete med projekt och produktion inom kultursektorn. Du lär dig om kulturpolitik och hur olika finansieringsformer fungerar. Vi studerar upplevelseindustrins framväxt, former, och möjligheter och diskuterar entreprenörernas roll och funktion i samhället, inte minst i fråga om hur kategorier som kön, klass, sexualitet och funktion påverkar förutsättningarna för entreprenörskap. Vi behandlar projektarbete och ledarskap, så väl teoretiskt som genom att du och dina kurskamrater själva leder och genomför projekt mot beställare. Året avslutas med att du gör praktik.

Det här året förbereder du dig för tiden efter utbildningen, särskilt med tanke på att du kanske ska starta eget företag. Du studerar strategisk kommunikation, marknadsföring, PR och medierelationer. Du skaffar dig kunskaper om affärsutveckling och finansiering och orienterar dig också inom juridik och etik som rör arbetsmarknaden, med särskilt fokus på kultursektorn. Under sista terminen gör du ett självständigt examensarbete. Många väljer att då utveckla en projekt- eller företagsidé att sätta igång efter avslutad utbildning.

Programöversikt

År 1
Ger etnologisk och kulturanalytisk grund genom till exempel studier av människor och samhällsliv ur kulturella, sociala och historiska perspektiv, berättandets betydelser och hur samhället kan förstås rituellt. Innehåller praktiska tillämpningar som insamling och bearbetning av material.

År 2
Behandlar kulturpolitikens framväxt, kulturpolitiken idag och hur myndigheter, institutioner och finansieringsformer fungerar. Metoder för idéutveckling, kreativitet och innovationer. Entreprenörens roll och funktion i samhället problematiseras, också i relation till andra former av entreprenörskap. Innehåller praktiska tillämpningar, praktiskt projektarbete samt en praktikperiod.

År 3
Olika inriktningar av strategisk kommunikation, marknadsföring och PR, samt affärsutveckling och finansiering, juridik och etik för kultursektorn och arbetsrätt. Möjlighet att utveckla egna projekt- eller företagsidéer och ett självständigt examensarbete.

Efter utbildningen

En kulturentreprenör arbetar ofta med projektuppdrag, producentarbete och/eller eget företagande. Man arbetar ofta i nätverk och i samarbete med kulturinstitutioner, offentliga förvaltningar, turistföretag, mediebolag, studieförbund m fl.

Examen

Filosofie kandidatexamen i huvudområdet kulturanalys med inriktning mot kulturentreprenörskap.

Anmälan och behörighet

Programmet för kulturentreprenörskap, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

25 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Anmälningskod

UMU-01134

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2019 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2019.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Kontaktperson för programmet är:
Torkel Molin