Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Statistikerprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp

Statistiker blir allt mer eftertraktade på arbetsmarknaden. Samtidigt läser alltför få statistik. Stora mängder data och information samlas in överallt i samhället. Programmet ger kunskaper om statistiska metoder för att analysera och tolka datamängder. Statistiker jobbar inom många olika områden: med miljö- och klimatfrågor, utvärdering av hälso- och sjukvård, marknadsanalyser eller opinionsundersökningar för att bara nämna några. Programmet ges av Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Programmet har ersatts av Programmet i statistik och data science.

Inga nya antagningar görs till programmet.

Under utbildningen

Statistikkurserna i programmet ger förståelse för statistiska resonemang och kunskap om de tekniker som tillämpas vid statistiska undersökningar. De ger också en djup och bred kunskap om statistiska metoder och tekniker för att tolka och analysera datamängder. En viktig aspekt är att kunna bedöma rimligheten och säkerheten i de slutsatser som dras. I programmet ingår också kurser om statistisk kommunikation och visualisering av data. Kurserna i vetenskapsteori, informatik och matematik ger kompletterande kunskaper som är viktiga för en statistiker.

En valfri termin

Den valfria terminen ger möjligheter till profilering mot områden där du kan tillämpa kunskaperna i statistik. Du kan också få möjlighet att studera utomlands genom att ansöka om utbytesplats vid ett partneruniversitet.

Hållbarhetsperspektivet allt viktigare

Hållbarhetsfrågorna får ett allt större utrymme i dagens företag och organisationer och vi var tidigt ute med att lyfta in dessa frågor i våra utbildningar. Tillsammans med studenterna arbetar vi aktivt för en mer hållbar Handelshögskolan och med att anpassa kurserna på programmet för att på ett bra sätt lär ut om, och för, hållbarhet för dig som tänker dig en karriär som statistiker. I vårt arbete tar vi de 17 globala utvecklingsmålen och Agenda 2030 som utgångspunkt. Vårt hållbarhetsarbete är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och vi är medlemmar i de internationella nätverken GBSN, PRME och SDSN.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Programöversikt

År 1
Statistik A.
Visualisering av data. Statistiska tillämpningar. Statistisk kommunikation. Vetenskapsteori.

År 2
Statistik B.
Valfri grundkurs.

År 3
Informatik. Matematik.
Statistik C inkl. uppsats.

Efter utbildningen

Arbetsmarknaden ropar efter statistiker! Statistiker återfinns på en mängd olika arbetsplatser inom såväl privat som offentlig sektor.  Utbildningen ger dig också möjlighet att studera på avancerad nivå och i nästa steg möjlighet att fortsätta med forskarutbildning.

Ett varierande yrke

Arbetsuppgifterna för en statistiker är mångskiftande och kan handla om att göra marknadsundersökningar, trafikplanering, klimat och miljöforskning, prognosberäkningar, kvalitetsstyrning inom industrin, utvärdera effekten av politiska reformer, planera försök för att utvärdera effekten av läkemedel, finna riskfaktorer för sjukdomar samt göra undersökningar av finansiella marknader och samhällsekonomin.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)