"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Teologprogrammet - magisterutbildning

  • Antal högskolepoäng 60 hp

Fördjupa dina kunskaper i de teologiska områden som intresserar dig mest och utveckla din förmåga till självständigt arbete och vetenskapligt skrivande. Inom programmet har du stora möjligheter att komplettera dina studier med kurser inom andra ämnen eller läsa utomlands. Programmet gör dig väl förberedd för att tolka, analysera och arbeta med ett brett spektrum av teologiska frågor och kan också ge dig behörighet att söka forskarutbildning.

Under utbildningen

Under den ettåriga utbildningen fördjupar du dig inom ett eller flera teologiska delområden som bibelvetenskap, systematisk teologi och etik samt historisk och praktisk teologi. Via föreläsningar, självstudier och seminarier utvecklar du din förmåga att analysera och värdera teologiska frågeställningar och problem samt kritiskt granska och bearbeta olika tolkningar och ställningstaganden. Under utbildningen tränar du dig också i självständigt arbete och vetenskapligt skrivande, bland annat genom att skriva ett examensarbete på 15 hp. Du har också stora möjligheter att bredda dina studier genom att välja fria kurser inom andra ämnen (upp till 15 hp) eller läsa utomlands inom programmet.

Detta program ges inte detta läsår, men motsvarande utbildning kan läsas som fristående kurser utanför program. För mer information kontakta studievägledare Mikael Lundmark.

Programöversikt

År 1
Fördjupning i valda delämnen i teologi. Magisteruppsats.

Efter utbildningen

I dagens globaliserade värld behövs människor med kunskap i teologiska frågor inom allt fler områden. Efter utbildningen har du fördjupade kunskaper och bred kompetens att tolka, analysera och arbeta med dessa frågor inom många delar av samhället. Du kan bidra till ökad förståelse av olika kulturer och trosuppfattningar, arbeta med integrationsfrågor och hjälpa och vägleda människor inom frivilligorganisationer och offentlig sektor. Teologie magisterexamen kan också utgöra den vetenskapliga delen i utbildningar till flera yrken inom olika religiösa samfund, till exempel präst eller pastor. Med en magisterexamen ökar du dina chanser att få drömjobbet och programmet kan också ge dig som vill forska behörighet för studier på forskarutbildningsnivå.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för programmet är:
Mikael Lundmark, studievägledare