Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi

  • Antal högskolepoäng 180 hp

För att prestera på topp behövs god kunskap om hur kroppen fungerar. Du lär dig planera träningsupplägg och leda individer och grupper i träning, oavsett målet är förbättrad prestation i elitidrott eller ett hälsosammare liv. Du får kunskap om kropp och psykologi och medicinsk kompetens inom träningsområdet. Hösten 2020 startar det nya Idrottsfysiologprogrammet som ersätter detta tränarprogram.

Under utbildningen

Gå till Idrottsfysiologprogrammet som ersätter det här tränarprogrammet.

Som student på Umeå universitet läser du vid ett av Sveriges riksidrottsuniversitet, vilket bland annat betyder att utbildningarna har ett nära samarbete med idrottsrörelsen och forskning inom idrottsmedicin, idrottsfysiologi och idrottspsykologi. Förutom ämneskunskaper kommer du under din studietid även att skaffa dig praktisk erfarenhet av att utföra tester i universitetets fina idrottslabb, men även genom praktik.

Variation i kursernas innehåll

Första året lär du dig grunderna om kroppens funktioner, grundläggande psykologi och idrottspsykologi. Följande år inriktas mot hälsa och prestation och då blandas både praktik och teori. Sista terminen gör du praktik på en arbetsplats som jobbar med träningsrelaterade uppgifter, med inriktning mot hälsa och prestation. Till sist skriver du ett examensarbete.

Idrottspsykologi ingår i programmet

Under idrottspsykologikurserna lär du dig grunderna inom området och du skaffar dig ytterligare kunskaper som du har nytta av för att leda individer och grupper. Du kommer också att lära dig att använda pedagogiska verktyg för att kommunicera med och motivera människor att göra hälsosamma livsval.

Unik utbildningsmiljö

Som student på tränarprogrammet blir du en del i vår stimulerande utbildningsmiljö där studenter och anställda arbetar nära varandra. Många praktiska moment i din utbildning genomförs i idrottslabbet där det finns utrustning för avancerade laborativa undervisningsmoment. Närheten till en av Europas största träningsanläggningar, Iksu, ger dig en inspirerande miljö där du kan träna, koppla av och träffa studiekompisar på fritiden. Nära campus finns också en friidrottsarena, och runtomkring campus hittar du fina löparslingor och fin natur med skog och sjö.

Riksidrottsuniversitet!

Umeå universitet är ett av Sveriges tre riksidrottsuniversitet, vilket bland annat innebär:

  • ett nära samarbete med idrottsrörelsen i våra idrottsutbildningar och i idrottsforskningen vid Umeå universitet
  • att elitaktiva kan teckna ett å kallat elitidrottsavtal för att kunna kombinera sina elitsatsningar och universitetsstudier

Nyfiken på att veta mer om Riksidrottsuniversitet?

Programöversikt

År 1
Grundläggande humanbiologi och funktionell anatomi. Människans fysiologi och hälsa. Grundläggande psykologi och idrottspsykologi. Idrottspsykologi 1.

År 2
Träningens biologi och systematik. Idrottspsykologi 2. Gruppsykologi och organisationspsykologi. Idrotts- och hälsonutrition. Testmetodik och statistik.

År 3
Idrottsmedicin med inriktning mot idrottspsykologi. Funktionell och korrektiv träning. Forskningsmetodik. Valbara kurser - verksamhetsförlagd utbildning med inriktning mot prestationsutveckling, verksamhetsförlagd utbildning med inriktning mot hälsa. Kandidatuppsats.

Efter utbildningen

När du är klar med din utbildning kan du jobba som expert inom träning för prestation och hälsa, till exempel som:

  • kompetensperson inom träning vid idrottsförbund och idrottsföreningar
  • träningsexpert inom hälsoorganisation
  • egen företagare med profil mot träning för hälsa/prestation
  • professionell tränare
  • utvecklare av tester och utrustning

Vill du läsa mer eller forska?

När du är färdig med din utbildning på tränarprogrammet, kan du läsa vidare på vårt ettåriga magisterprogram som är särskilt anpassat för dig som läst tränarprogrammet. När du har en magisterexamen kan du sedan söka dig vidare mot en forskarutbildning.

Läs mer om vårt Magisterprogram i idrottsmedicin 

Examen

Tränarprogrammet omfattar tre års högskolestudier (180 hp) och leder till Medicine kandidatexamen med inriktning mot idrottsmedicin.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Idrottsmedicinska enheten
Kontaktpersoner för programmet är:
Apostolos Theos, Lisbeth Wikström-Frisén (programvägledare)