Hoppa direkt till innehållet

Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2017

Turismnäringen är en av världens och Sveriges snabbast växande näringar. I denna näring, som behöver allt fler och mer välutbildade medarbetare, är hotellsektorn den viktigaste boendeformen. Turismprogrammet är lämpligt för dig som vill arbeta strategiskt med frågor inom turism och hotell. Programmet har två inriktningar: destinationsutveckling och turismplanering samt turism och hotell.

Film: Turismprogrammet
Turismprogrammet

Skapa framtidens destinationer.

Under utbildningen

Val av inriktning sker efter första terminen. Vissa delar av programmet är gemensamma för båda inriktningarna och andra delar är specifika för den inriktning du väljer. För båda inriktningarna kommer teoretiska inslag att blandas med exkursioner och studiebesök.

Destinationsutveckling och turismplanering

Här kombineras kulturgeografi, som behandlar bland annat frågor om regional utveckling och samhällsplanering, med andra samhällsvetenskapliga kunskaper med relevans för turism. Särskilt fokus riktas på området destinationsutveckling.

Turism och hotell

I hotellinriktningen kombineras kulturgeografi, som behandlar geografiska aspekter på hotell- och turismnäringen, med andra samhällsvetenskapliga kunskaper med relevans för hotellsektorn.

Studera utomlands

Du har även möjlighet att studera utomlands genom att ansöka om utbytesplats vid ett av våra partneruniversitet.

Läs mer om att studera utomlands

Programöversikt

Efter utbildningen

Resandets förutsättningar och konsekvenser är många och kräver allt större kunskap om samspelet mellan turister, samhälle och miljö. Inriktningen mot destinationsutveckling och planering förbereder för strategiskt arbete med analys-, utrednings- och planeringsarbete i offentlig förvaltning, privata företag eller i eget företag med verksamhet inom turism. Inriktningen mot hotell är lämpligt om du vill arbeta med analys-, utvecklings- och ledningsfrågor inom hotellsektorn. Du kan även arbeta inom konsultverksamhet specialiserad mot hotellsektorn.

Turismprogrammet är lämpligt för dig som vill arbeta strategiskt med turismfrågor. Den som har genomgått programmet har förvärvat kunskaper för att jobba med utrednings- och planeringsarbete i offentlig förvaltning, organisationer och företag med verksamhet inom turism. Den är också en grund för eget företagande inom besöksnäringen.

Studier på avancerad nivå

Utbildningen förbereder också för studier på avancerad nivå (exempelvis vårt eget Master tourismprogram) och efterföljande studier på forskarutbildningsnivå.

Arbetsmarknad

Som turismgeograf kan du arbeta inom en rad olika områden. Arbetsgivare kan vara statliga verk och myndigheter som Naturvårdsverket och Nutek men också länsstyrelser, landsting, regionala turist-organisationer, kommuner och turistbyråer. Det kan också handla om privata företag inom turism, t.ex. konsultföretag, transportföretag, researrangörer eller incoming-agenturer. Kanske väljer du att starta eget konsultbolag. Tillväxtverket, den statliga myndigheten för turismen, bedömer att kunskapsbehovet inom turismnäringen är stort.

Turismprogrammet leder till varierande och spännande arbetsuppgifter där du kombinerar dina kunskaper om turism, samhällsutveckling och miljö.

Vanliga jobb du kan få inom;

  • Samhällsplanering
  • Destinationsutveckling och strategisk planering
  • Produktutveckling inom turism
  • Utredning
  • Natur- och miljövård
  • Internationellt arbete med turismfrågor

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde kulturgeografi. Inriktning; destinationsutveckling och turismplanering.
Filosofie kandidatexamen, huvudområde kulturgeografi. Inriktning; turism och hotell.

Anmälan och behörighet

Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2017 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2017

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-01238

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 18 april 2017. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktperson för programmet är: Roger Marjavaara

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen