Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell

  • Antal högskolepoäng 180 hp

Inga nya studenter tas in på detta program från hösten 2018, det är "Turismprogrammet" utan inriktningar som ges hösten 2018. Länk till programmet finns längre ned på sidan.

Film: Turismprogrammet
Turismprogrammet

Skapa framtidens destinationer.

Efter utbildningen

Resandets förutsättningar och konsekvenser är många och kräver allt större kunskap om samspelet mellan turister, samhälle och miljö. Inriktningen mot destinationsutveckling och planering förbereder för strategiskt arbete med analys-, utrednings- och planeringsarbete i offentlig förvaltning, privata företag eller i eget företag med verksamhet inom turism. Inriktningen mot hotell är lämpligt om du vill arbeta med analys-, utvecklings- och ledningsfrågor inom hotellsektorn. Du kan även arbeta inom konsultverksamhet specialiserad mot hotellsektorn.

Turismprogrammet är lämpligt för dig som vill arbeta strategiskt med turismfrågor. Den som har genomgått programmet har förvärvat kunskaper för att jobba med utrednings- och planeringsarbete i offentlig förvaltning, organisationer och företag med verksamhet inom turism. Den är också en grund för eget företagande inom besöksnäringen.

Studier på avancerad nivå

Utbildningen förbereder också för studier på avancerad nivå (exempelvis vårt eget Master tourismprogram) och efterföljande studier på forskarutbildningsnivå.

Arbetsmarknad

Som turismgeograf kan du arbeta inom en rad olika områden. Arbetsgivare kan vara statliga verk och myndigheter som Naturvårdsverket och Nutek men också länsstyrelser, landsting, regionala turist-organisationer, kommuner och turistbyråer. Det kan också handla om privata företag inom turism, t.ex. konsultföretag, transportföretag, researrangörer eller incoming-agenturer. Kanske väljer du att starta eget konsultbolag. Tillväxtverket, den statliga myndigheten för turismen, bedömer att kunskapsbehovet inom turismnäringen är stort.

Turismprogrammet leder till varierande och spännande arbetsuppgifter där du kombinerar dina kunskaper om turism, samhällsutveckling och miljö.

Vanliga jobb du kan få inom;

  • Samhällsplanering
  • Destinationsutveckling och strategisk planering
  • Produktutveckling inom turism
  • Utredning
  • Natur- och miljövård
  • Internationellt arbete med turismfrågor

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde kulturgeografi. Inriktning; destinationsutveckling och turismplanering.
Filosofie kandidatexamen, huvudområde kulturgeografi. Inriktning; turism och hotell.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Roger Marjavaara