Till umu.se

Disputationer

En disputation är ett slags slutprov på forskarutbildningen där den forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. Vid Umeå universitet läggs ungefär 200 doktorsavhandlingar fram varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Senast tre veckor före disputationen spikar doktoranden sin avhandling – elektroniskt eller på universitetets officiella anslagstavla. I och med detta blir avhandlingen offentlig och tillgänglig för allmänheten. Avhandlingarna finns på universitetsbibliotekets webb.

Nedan ser du vilka disputationer som är aktuella just nu.

Bild: Andreas Nilsson.

Aktuella disputationer

September 2015

7 september kl 10.00

Anjana Madhushani - molekylärbiologi

Disputation Om regulatoriska system för övergripande hierarkisk kontroll av fenol katabolism i Pseudomonas putida.

7 september kl 12.30–15.30

Ines Anderl - molekylärbiologi

Disputation Aktivering av det cellulära immunförsvaret i larver av Drosophila melanogaster.

8 september kl 09.00–12.00

Dominique Schaakxs - anatomi

Disputation Stamceller för nervreparation och förebyggande av muskelatrofi.

11 september kl 09.00

Thaddaeus Wandera Egondi - epidemiologi och folkhälsovetenskap

Disputation Synliggörande av det osynliga. Hälsokonsekvenser från miljöföroreningar bland fattiga invånare i Nairobi, Kenya

11 september kl 13.15–15.00

Philip Roth - företagsekonomi

Disputation Organisering för strategisk CRM - Lärande om kundrelationer i en B2B-organisation

17 september kl 09.00–12.00

Jenny Löfgren - kirurgi

Disputation Ljumskbråck och icke tillgodosett behov för kirurgi i Uganda - epidemiologi, myggnät och kostnadseffektivitet.

18 september kl 13.00–16.00

Anna Lena Wennberg - allmänmedicin

Disputation Gravida kvinnor och barnmorskor möts inte i kostrådgivning - studier inom svensk mödrahälsovård.

18 september kl 13.00–16.00

Helena Blom - obstetrik och gynekologi

Disputation Ungdomars utsatthet för våld - ett svenskt perspektiv.

18 september kl 13.15–15.00

Veronica Strandh - statsvetenskap

Disputation Krishantering vid terrorism riktat mot spårbunden trafik - utmaningar för samverkan

23 september kl 10.00

Paulina Stachula - biologi

Disputation Om lång och kortsikta gensvar på låga temperaturer i Arabidopsis thaliana.

24 september kl 09.00–12.00

Shrikant Shantilal Kolan - histologi med cellbiologi

Disputation Betydelsen av CD47 och SIRPa för homeostas av B-celler hos möss.

24 september kl 10.00

Shoghik Hakobyan - kemi

Disputation Om virulens och biofilmsinhibierande salicylidenacylhydrazidkomplex i lösning och på ytor.

25 september kl 09.00–12.00

Reshma Sundar - patologi

Disputation TRAF6, en viktig reglerare för TGFbeta-inducerad onkogenes i prostatacancer.

25 september kl 09.00

Eliza Maher Hasselquist - ekologi och miljövetenskap

Disputation Om Gradienter i tid och komplexitet: Hur vattnens och strändernas ekosystem återhämtar sig efter vattendragsrestaurering.

25 september kl 10.00–12.00

Magnus Tobias Stenius – etnologi

Disputation Kroppslig smärta och njutning, en etnografi av Mixed Martial Arts

25 september kl 10.00–13.00

Marious Stylianou - klinisk mikrobiologi

Disputation Farmaceptisk och immunologisk utmaning av patogena svampar.

25 september kl 13.00–15.00

Elon Strömbäck - nationalekonomi

Disputation Offentlig upphandling som politiskt styrmedel: möjligheter och utmaningar

25 september kl 14.00

Birte Reichstein - ekologi

Disputation Om ontogenetiska flaskhalsar - effekter på intragilles predation och ekosystem effektivitet.

28 september kl 10.15

Ewnetu Bayuh Lakew - datavetenskap

Disputation Om autonom resurshantering för datormoln: monitorering, allokering och prestandareglering.


Oktober 2015

2 oktober kl 09.00

Anders Lindgren - kemi

Disputation Om syntes och biokemisk utvärdering av små organiska föreningar för att studera ADP-ribosylering.

2 oktober kl 09.00–12.00

Maria Härgestam - omvårdnad

Disputation Kommunikation i interdisciplinära traumateam.

2 oktober kl 09.00–12.00

Damini Chand

Disputation Mekanistiska implikationer och karakterisering av Anaplastiskt lymphom kinas (ALK) mutationer i neuroblastom.

2 oktober kl 14.00

Ahmed Aleyeldin Mohamed Hassan - datavetenskap

Disputation Om lastkaraktärisering, regulatordesign och prestandautvärdering för autonom kapacitetsskalning i datormoln.

9 oktober kl 09.00–12.00

Sebastian Mukka - ortopedi

Disputation Aspekter på behandling av lårbensfrakturer.

9 oktober kl 09.00–12.00

Paul Mee - Epidemiologi

Disputation HIV-relaterad dödlighet i Afrika söder om Sahara under en tid av antiretroviral behandling (ART)

9 oktober kl 09.00–12.00

Kemal Avican - molekylärbiologi

Disputation Persistent infektion av Yersinia pseudotuberculosis.

9 oktober kl 13.00–16.00

Andreas Tornevi - yrkes- och miljömedicin

Disputation Nederbörd, råvattenkvalitet, dricksvattenberedning och magsjuka.

15 oktober kl 13.15–15.00

Ulrika Eskner Skoger - psykologi

Disputation Mellan könsspecifika förväntningar och ett neutralt kunskapsideal: Att förhålla sig till betydelser av kön som barnpsykolog i Sverige

23 oktober kl 10.00–12.00

Jens Lindberg – etnologi

Disputation Orsak: Våldtäkt - om våldtäkt på män i medicinsk praktik

30 oktober kl 10.00–12.00

Marcia Håkansson Lindqvist - pedagogik

Disputation Förutsättningar för teknikstött lärande och skolutveckling En fallstudie av ett 1:1 initiativ


November 2015

6 november kl 09.00–12.00

Stina Jakobsson - kardiologi

Disputation Kardiovaskulär sjukdom och diabetes eller nedsatt njurfunktion: risken för ischemisk stroke och riskfaktorintervention.

6 november kl 09.00–12.00

Fredinah Namatovu - Epidemiologi och folkhälsovetenskap

Disputation Den multifaktoriella orsaken till celiaki utforskat genom att kombinera flera nationella register

6 november kl 13.00–16.00

Katja Warm - lungmedicin

Disputation Epidemiologi vid allergisk sensibilisering och samband med astma och rinit.

11 november kl 09.00–12.00

Ali Kassem - oral cellbiologi

Disputation Toll-liknande receptorer och inflammatorisk benmodellering.

27 november kl 09.00–12.00

Martin Angelin - infektionssjukdomar

Disputation Resande - en riskfaktor för sjukdom och spridandet av antibiotikaresistens.


December 2015

4 december kl 09.00–12.00

Monika Åhlund - medicinsk kemi

Disputation Reglering av den membranskulpterande funktionen hos GRAF1 vid cellrörelse.

4 december kl 09.15–12.00

Daniel Nyström, idéhistoria.

Disputation PRELIMINÄRT. "Innan forskningen blev radikal. En historiografisk studie av arbetarhistoria och kvinnohistoria"

4 december kl 10.15–12.00

Rikard Karlsson - rättsvetenskap

Disputation Myndighetssamverkan vid olyckor och extraordinära händelser - En rättsvetenskaplig studier om informationsutbyte och sekretess inom området samhällsskydd och beredskap

11 december kl 09.00–12.00

Anna-Clara Rullander - omvårdnad

Disputation Ungdomars upplevelser av att genomgå skolioskirurgi, psykologiska aspekter och mönster av smärta.

14 december kl 09.00–12.00

Anaïs Le Rhun - molekylärbiologi

Disputation Mångsidiga RNA-styrda regleringsmekanismer i Streptococcus pyogenes.


  Utskriftsversion

Sidansvarig: Presskontakt
2012-02-15

Aktuella disputationer

Kommande disputationer

Evenemangskalender

Sök disputationer

Urval på evenemangstyp

Kommunikatörer

Presskontakt

press@umu.se
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05

Medicinsk fakultet

Mattias Grundström Mitz
Tel: 090-786 64 65

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28
Mobil: 072-202 14 37

Utbildningsvetenskap

Marie Oskarsson
Tel: 090-786 69 47