Till umu.se

Disputationer

En disputation är ett slags slutprov på forskarutbildningen där den forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. Vid Umeå universitet läggs ungefär 200 doktorsavhandlingar fram varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Senast tre veckor före disputationen spikar doktoranden sin avhandling – elektroniskt eller på universitetets officiella anslagstavla. I och med detta blir avhandlingen offentlig och tillgänglig för allmänheten. Avhandlingarna finns på universitetsbibliotekets webb.

Nedan ser du vilka disputationer som är aktuella just nu.

Bild: Andreas Nilsson.

Aktuella disputationer

Oktober 2014

24 oktober kl 09.00–12.00

Jennifer Crowe - Epidemiologi och global hälsa

Disputation Värmeexponering och hälsoutfall bland Costa Ricanska sockerrörsskördare

24 oktober kl 13.00–16.00

Constance Oben Ayuk Enow - molekylärbiologi

Disputation Studier av por-bildande bakteriella protein toxiner i Escherichia coli.

28 oktober kl 09.00–12.00

David Olsson - yrkes- och miljömedicin

Disputation Skadliga effekter av luftföroreningsexponering under fosterstadiet och tidigt i livet – med fokus på effekter på havandeskapsförgiftning, förtida födsel och barnastma.

30 oktober kl 10.00–12.00

Marta Mendonca - pedagogiskt arbete

Disputation Om att utveckla undervisning och lärande i högre utbildning i Mozambique - En studie om pedagogisk utveckling vid Eduardo Mondlane universitetet.

31 oktober kl 13.15

Cristian Colliander - biblioteks- och informationsvetenskap

Disputation Science mapping a nd research eval uation: A novel methodology for creating normalized citation indicators and estimating their stability


November 2014

7 november kl 09.00–12.00

Maria Sehlin - fysioterapi

Disputation Motståndsandning med PEP och CPAP. Effekter på respiratoriska parametrar.

14 november kl 09.00–12.00

Alison Hernandez - folkhälsa

Disputation Att stödja sjuksköterskors arbetsprestation i landsbygdens Guatemala: betydelsen av mänskliga relationer.

14 november kl 09.00–12.00

Fredrik Brännström - kirurgi

Disputation Aspekter på strukturella faktorer vid kolon- och rektalcancerkirurgi.

14 november kl 13.00–16.00

Caroline Mellberg - medicin

Disputation Effekter av dietintervention på kroppssammansättning och leverfett hos överviktiga kvinnor efter menopaus.

21 november kl 10.15

Emma Persson - statistik

Disputation Causal Inference and Case-Control Studies with Applications Retated to Childhood Diabetes

21 november kl 13.00–15.00

Anna-Maria Hipkiss – språkdidaktik med inriktning mot svenska

Disputation Klassrummets semiotiska resurser. En språkdidaktisk studie av skolämnena Hem- och konsumentkunskap, Biologi och Kemi.

21 november kl 13.15

Morgan Westeus - nationalekonomi

Disputation Essäer om arbetsmarknadsekonomi och rättsekonomi

28 november kl 09.00–12.00

Annika Hagenbjörk-Gustafsson - yrkes- och miljömedicin

Disputation Validering av diffusionsprovtagare för kväveoxider och mätning i olika miljöer.

28 november kl 10.00–12.00

Märit Simonsson – museologi

Disputation Displaying Spaces: Spatial Design, Expererience and Autheticity in Museums

28 november kl 13.00–15.00

Erik Sigurdson – pedagogiskt arbete

Disputation Det sitter i väggarna

28 november kl 13.00–16.00

Tej Ram Jat - folkhälsa

Disputation Mödravård i Madhya Pradesh, Indien: en upptäcktsfärd med mänskliga rättigheter som vägledening.


December 2014

3 december kl 13.00

Dmitry Kremnev - biologi

Disputation Om I samklang: Kloroplastens och kärnans harmoni.

4 december kl 09.00–12.00

Sofie Jacobson - anestesiologi

Disputation Svår sepsis; epidemiologi och könsrelaterade skillnader i inflammatoriska markörer.

5 december kl 09.00–12.00

Hanna Nord - molekylär medicin

Disputation Six1s roll i muskelstamceller och etableringen av snabba muskel fibrer.

5 december kl 09.00–12.00

Adam Johansson - radiofysik

Disputation Magnetresonanstomografi med ultrakort ekotid som ett substitut för röntgendatortomografi.

5 december kl 10.15–12.15

Annika Norlund Shaswar – nordiska språk

Disputation Skriftbruk i vardagsliv och sfi-utbildning: En studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria och skriftpraktiker

5 december kl 10.15

Olof Olsson - geografi och ekonomisk historia

Disputation Bortom det vilda - Studier av skogen som en rekreationsresurs för stadsbor

5 december kl 13.00–15.00

Linda Vikdahl – religionsvetenskap

Disputation Jag vill också vara en ängel. Om upplevelser av delaktighet i Svenska kyrkan hos personer med utvecklingsstörning

5 december kl 13.00–16.00

Åsa Maria Gustafsson - lungmedicin

Disputation Respiratoriska och immunologiska effekter efter inandning av industriellt framställda nanopartiklar.

5 december kl 13.00–16.00

Anders Behrens - neurologi

Disputation Idiopatisk normaltryckshydrocephalus - ett nytt datoriserat neuropsykologiskt testbatteri samt mätning av intrakraniella pulsationer och tryck.

10 december kl 13.00–16.00

Urban Ekman - kognitiv neurovetenskap

Disputation Funktionell hjärnavbildning av kognitiv status i Parkinsons sjukdom.

12 december kl 10.00–12.00

Kristina Hansson – pedagogiskt arbete

Disputation Skola och medier – Aktiviteter och styrning i en kommuns utvecklingssträvanden

12 december kl 13.00–16.00

Elisabeth Bruce - omvårdnad

Disputation Stöd till familjer som lever med barn med medfött hjärtfel, ett föräldraperspektiv.

12 december kl 13.15

Elisabeth Olivius - statsvetenskap

Disputation Jämställdhetspolitik i den globala styrningen av flyktingar


Januari 2015

23 januari kl 10.00–13.00

Ina Ehlers - medicinsk biofysik

Disputation NMR-studier av metaboliter och xenobiotika: Från ögonblicksmätninger till långisktig metabol reglering.


Februari 2015

6 februari kl 10.00

Karolina Broman - ämnesdidaktik med inriktning mot kemi

Disputation Om Kemi: Kunskaper, kontext och val. En väg mot mer avancerad problemlösningsförmåga bland gymnasieelever.


  Utskriftsversion

Sidansvarig: Karin Wikman
2012-02-15

Aktuella disputationer

Kommande disputationer

Evenemangskalender

Sök disputationer

Urval på evenemangstyp

Informatörer

Pressansvarig

Karin Wikman
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05

Medicinsk fakultet

Mattias Grundström Mitz
Tel: 090-786 64 65

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28
Mobil: 072-202 14 37

Utbildningsvetenskap

Marie Oskarsson
Tel: 090-786 69 47