Till umu.se

Disputationer

En disputation är ett slags slutprov på forskarutbildningen där den forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. Vid Umeå universitet läggs ungefär 200 doktorsavhandlingar fram varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Senast tre veckor före disputationen "spikar" doktoranden sin avhandling – elektroniskt eller på universitetets officiella anslagstavla. I och med detta blir avhandlingen offentlig och tillgänglig för allmänheten. Avhandlingarna publiceras löpande på universitetsbiliotekets webb i det digitala vetenskapliga arkivet, DiVA: Kommande avhandlingar ...där man också kan söka äldre avhandlingar.

Nedan ser du vilka disputationer som är aktuella just nu.

Bild: Andreas Nilsson.

Aktuella disputationer

Oktober 2015

9 oktober kl 09.00–12.00

Sebastian Mukka - ortopedi

Disputation Aspekter på behandling av lårbensfrakturer.

9 oktober kl 09.00–12.00

Paul Mee - Epidemiologi

Disputation HIV-relaterad dödlighet i Afrika söder om Sahara under en tid av antiretroviral behandling (ART)

9 oktober kl 09.00–12.00

Kemal Avican - molekylärbiologi

Disputation Persistent infektion av Yersinia pseudotuberculosis.

9 oktober kl 13.00–16.00

Andreas Tornevi - yrkes- och miljömedicin

Disputation Nederbörd, råvattenkvalitet, dricksvattenberedning och magsjuka.

15 oktober kl 13.15–15.00

Ulrika Eskner Skoger - psykologi

Disputation Mellan könsspecifika förväntningar och ett neutralt kunskapsideal: Att förhålla sig till betydelser av kön som barnpsykolog i Sverige

16 oktober kl 10.00

Anette Bagger - pedagogiskt arbete

Disputation Om Prövningen av en skola för alla. Nationella provet i matematik i det tredje skolåret.

16 oktober kl 13.30

Henrik Serk - växt cellbiologi

Disputation Om cellulära aspekter av lignin biosyntes i xylem kärl av Zinnia och Arabidopsis.

23 oktober kl 09.00–12.00

Ameneh Setareh Forouzan - Folkhälsa

Disputation Bedömning av lyhördhet i det psykiatriska vårdsystemet: en fallstudie från Teheran

23 oktober kl 13.00

Johan Zakrisson - fysik

Disputation Om mekaniken hos adhesionspolymerer och dess roll i baktirell vidhäftning.

29 oktober kl 09.00–12.00

Marine Sturesson - arbetsterapi

Disputation Primärvårdens arbete med sjukskrivna - patientmötet, bedömningar och samverkan.

29 oktober kl 09.00

Hao Xu - molekylärbiologi

Disputation Om funktionella aspekter av modifierade nukleosider i tRNA.

30 oktober kl 10.00–12.00

Marcia Håkansson Lindqvist - pedagogik

Disputation Förutsättningar för teknikstött lärande och skolutveckling En fallstudie av ett 1:1 initiativ

30 oktober kl 13.00–15.00

Viktor Arvidsson - informatik

Disputation DIGITAL TRANSFORMATION: DEN MATERIELLA BETYDELSEN AV IT-RESURSER OCH DESS POLITISKA ANVÄNDNING ISTRATEGISKA INFORMATIONSSYSTEM

30 oktober kl 13.00–16.00

Göran Waller - allmänmedicin

Disputation Självskattad hälsa: Från epidemiologi till patientmöte.


November 2015

6 november kl 09.00–12.00

Stina Jakobsson - kardiologi

Disputation Kardiovaskulär sjukdom och diabetes eller nedsatt njurfunktion: risken för ischemisk stroke och riskfaktorintervention.

6 november kl 09.00–12.00

Fredinah Namatovu - Epidemiologi och folkhälsovetenskap

Disputation Den multifaktoriella orsaken till celiaki utforskat genom att kombinera flera nationella register

6 november kl 13.00–16.00

Katja Warm - lungmedicin

Disputation Epidemiologi vid allergisk sensibilisering och samband med astma och rinit.

11 november kl 09.00–12.00

Ali Kassem - oral cellbiologi

Disputation Toll-liknande receptorer och inflammatorisk benmodellering.

12 november kl 10.00

Anna Henriksson - ekologi

Disputation Om biotisk resistens i fisksamhällen.

12 november kl 13.00–16.00

Da Wang - beräkningsteknik

Disputation Om accelererad simulering av granulära material.

13 november kl 10.00

Isak Silander - experimentell fysik

Disputation Om kavitetsförstärkt optisk detektion.

18 november kl 13.00–15.00

Lars Öbrand - informatik

Disputation IT-RELATERAD RISK: PERSPEKTIV, PRAKTIKER&TEKNOLOGIER

20 november kl 09.00

Martin Lidman - kemi

Disputation Om mitrokondriella membransystems roll inom apoptos: Hur oxidativ stress influerar membram och deras interaktion med adoptosreglerande Bcl-2 proteiner.

20 november kl 09.00–12.00

Bakir Kadum - ortopedi

Disputation Axelproteskirurgi: Kliniska och radiologiska studier om positionering och fixering av proteskomponenter.

20 november kl 10.00–12.00

Fanny Pettersson - pedagogik

Disputation Lära sig att vara på distans Strukturell och pedagogisk förändring i digitaliseringen av medicinsk utbildning

20 november kl 13.00–15.00

Giula Giunti

Disputation En jämförelse av introduktionen av IFRS 8 i U.K., Tyskland, Frankrike och Italien och dess påverkan på segment information.

25 november kl 09.00–12.00

Pranvera Ibrahimi - kardiologi

Disputation Karakteristika av icke-invasiv avbildning av ateroskleros i karotiskärlen.

25 november kl 13.15–15.00

Rustam Vosilov - företagsekonomi

Disputation Uppsatser om Konstmarknader: Insikt från den internationella auktionsmarknader för skulpturer

26 november kl 09.00–12.00

Fisnik Jashari - kardiologi

Disputation Karotissjukdom: Plack-särdrag och vulnerabilitet.

27 november kl 09.00–12.00

Martin Angelin - infektionssjukdomar

Disputation Resande - en riskfaktor för sjukdom och spridandet av antibiotikaresistens.

27 november kl 10.00–13.00

Miguel Inzunza - beteendevetenskapliga mätningar

Disputation Lämplighet i polisyrket: Bedömning av mångfasetterade urvalskriterier

27 november kl 13.15–15.00

Elsa Reimerson - statsvetenskap

Disputation Natur, kultur, rättigheter: Urfolks handlingsutrymme i naturskyddsdiskurser


December 2015

4 december kl 09.00–12.00

Monika Åhlund - medicinsk kemi

Disputation Reglering av den membranskulpterande funktionen hos GRAF1 vid cellrörelse.

4 december kl 09.15–11.30

Daniel Nyström – idéhistoria

Disputation Innan forskningen blev radikal. En historiografisk studie av arbetarhistoria och kvinnohistoria

4 december kl 10.15–12.00

Rikard Karlsson - rättsvetenskap

Disputation Myndighetssamverkan vid olyckor och extraordinära händelser - En rättsvetenskaplig studier om informationsutbyte och sekretess inom området samhällsskydd och beredskap

4 december kl 12.00–15.00

Johan Niklasson - geriatrik

Disputation Livsgnista hos mycket gamla människor med fokus på stroke, depression och överlevnad.

11 december kl 09.00–12.00

Anna-Clara Rullander - omvårdnad

Disputation Ungdomars upplevelser av att genomgå skolioskirurgi, psykologiska aspekter och mönster av smärta.

11 december kl 10.00–12.00

Tamara Andersson – litteraturvetenskap

Disputation Den ensamma sjöjungfrun. Om Carina Rydbergs jagberättande ur ett genreperspektiv

14 december kl 09.00–12.00

Anaïs Le Rhun - molekylärbiologi

Disputation Mångsidiga RNA-styrda regleringsmekanismer i Streptococcus pyogenes.

18 december kl 10.00–12.00

Jens Lindberg – etnologi

Disputation Orsak: Våldtäkt - om våldtäkt på män i medicinsk praktik

18 december kl 13.00–15.00

Marie Rosenius – religionsvetenskap

Disputation Svenska kyrkan samma kyrka? Ecklesiologi före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat

18 december kl 13.00

Long Vo Pham - kemi

Disputation Om oxidations- och reduktionsreaktioner av det vattenoxiderande komplexet i fotosystem II.


Januari 2016

29 januari kl 09.00–12.00

Camilla Sandberg - fysioterapi

Disputation Prestationsförmåga, fysisk aktivitet, kroppskonstitution och träning vid medfödda hjärtfel hos vuxna.


Februari 2016

19 februari kl 13.00–16.00

Anna Winberg - pediatrik

Disputation Epidemiologisk undersökning av födoämnesöverkänslighet bland skolbarn: validering med dubbelblind placebo-kontrollerad födoämnesprovokation och biomarkörer.


  Utskriftsversion

Sidansvarig: Presskontakt
2015-09-17

Evenemangskalender

Sök disputationer

Urval på evenemangstyp

Kommunikatörer

Presschef 

Mattias Mitz
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se
mattias.mitz@umu.se

Medicinsk fakultet

Mattias Grundström Mitz
Tel: 090-786 64 65

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
Tel: 090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28
Mobil: 072-202 14 37

Lärarhögskolan

Annika Kjellsson Lind
Tel: 090-786 69 32