Till umu.se

Disputationer

En disputation är ett slags slutprov på forskarutbildningen där den forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. Vid Umeå universitet läggs ungefär 200 doktorsavhandlingar fram varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Senast tre veckor före disputationen spikar doktoranden sin avhandling – elektroniskt eller på universitetets officiella anslagstavla. I och med detta blir avhandlingen offentlig och tillgänglig för allmänheten. Avhandlingarna finns på universitetsbibliotekets webb.

Nedan ser du vilka disputationer som är aktuella just nu.

Bild: Andreas Nilsson.

Aktuella disputationer

December 2014

15 december–15 december

Carola Wiklund Hörnqvist - psykologi

Disputation Brain-based teaching: Behavioral and neuro-cognitive evidence for the power of test-en hanced learning

19 december kl 09.15

Petra Sandberg - psykologi

Disputation Kognitiv träning för unga och äldre - Transfer, långtidseffekter och prediktorer för förbättring


Januari 2015

16 januari kl 10.15

Cecilia Gustafsson - kulturgeografi

Disputation For a Better Life" - A study on migration and health in Nicaragua

16 januari kl 13.15–16.00

Benjamin Fonooni - kognitiv robotik

Disputation Om kognitiv interaktiv robotinlärning.

20 januari kl 10.00

Christian Larsen - experimentell fysik

Disputation Om materialdistributionsmetoden: tillverkning av designade fulleren-nanostrukturer för funktionella elektroniska komponenter.

22 januari kl 09.00

Edvin Jose Thanikkal - molekylär mikrobiologi

Disputation Om reglering av virulens hos Yersinia pseudotuberculosis genom ackumulering av fosforylerat CpxR-protein.

23 januari kl 10.00–13.00

Ina Ehlers - medicinsk biofysik

Disputation NMR-studier av metaboliter och xenobiotika: Från ögonblicksmätninger till långisktig metabol reglering.

28 januari

Hamid Reza Barzegar Goltapehei - experimentell fysik

Disputation Om studier av en-dimensionella kolnanostrukturer: Modifikation och kontroll av deras fysikaliska och kemiska egenskaper.

30 januari kl 09.00–12.00

Dmitry Shungin - medicin

Disputation Samspel mellan genetik och miljö vid fetma.

30 januari kl 10.00–13.00

Rais Ahmad Ganai - medicinsk kemi

Disputation Strukturell och biokemisk grund för den höga nogrannheten och processivitet hos DNA polymeras ε.


Februari 2015

2 februari kl 13.00

Daniel Ortiz Morales - tillämpad fysik och elektronik

Disputation Om Virtuella holonoma bivillkor: från akademiska till industriella tillämpningar.

6 februari kl 10.00

Karolina Broman - ämnesdidaktik med inriktning mot kemi

Disputation Om Kemi: Kunskaper, kontext och val. En väg mot mer avancerad problemlösningsförmåga bland gymnasieelever.

6 februari kl 13.00

Malgorzata Pietrzykowska - växters cell- och molekylärbiologi

Disputation Om Lhcb1 och Lhcb2s olika roller i regleringen av fotosyntesens ljusinfångning.

13 februari kl 09.00–12.00

Petra Pohl - fysioterapi

Disputation Fallhändelser hos äldre kvinnor och män i ordinärt boende: riskfaktorer och säkerhetsstrategier. Riskmedvetenhet, fallrädsla och föredragna träningsegenskaper från ett genusperspektiv.

27 februari kl 09.00–12.00

Johan Rasmuson -infektionssjukdomar

Disputation Studier av hjärt- och lungengagemang vid sorkfeber.

27 februari kl 09.30

Lovisa Lind - ekologi

Disputation Om klimatförändringar och isbildning i vattendrag: effekter på biologisk mångfald.

27 februari kl 10.15–12.15

Ingela Nilsson – historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Disputation Nationalism i fredens tjänst: Svenska skolornas fredsförening, fredsfostran och historieundervisning 1919-1939


Mars 2015

13 mars kl 09.00–12.00

Karin Hellström Ängerud - omvårdnad

Disputation Symtom, fördröjning och beslutsprocesser vid hjärtinfarkt hos patienter med diabetes.

13 mars kl 09.00–12.00

Rickard Storm - virologi

Disputation Tidiga värdcells-interaktioner och antiviraler mot oculära adenovirus.

20 mars kl 09.00–12.00

Johan Åhlin - omvårdnad

Disputation Samvetsstress och utbrändhet bland vårdpersonal som arbetar inom privat och offentlig äldreomsorg.

20 mars kl 13.00–15.00

Stina Westerlund – pedagogiskt arbete

Disputation Lusten, olusten och rörelsen däremellan – om elevers uttryck för erfarenheter och lärande i textilslöjdens emotionella praktik.

27 mars kl 09.00–12.00

Tijn Hendrikx - allmänmedicin

Disputation Upptäck förmaksflimmer, förebygg stroke - upptäckt av förmaksflimmer och andra arytmier med kort intermittent EKG.


April 2015

17 april kl 10.15–12.00

Caroline Wehlander - rättsvetenskap

Disputation Vem är rädd för SGEI? Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i EU-rätten med en fallstudie om sociala tjänster i svenska valfrihetssystem.


Maj 2015

8 maj kl 09.00–12.00

Robert James Buckland - medicinsk kemi

Disputation DNA-byggstenasymmetri, mismatch reparation och deras effekter på mutationsspecificitet.


Juni 2015

12 juni kl 13.00–16.00

Pia Näsvall - kirurgi

Disputation Parastomala bråck: utredning och behandling Parastomal hernia: investigation and treatment


  Utskriftsversion

Sidansvarig: Karin Wikman
2012-02-15

Aktuella disputationer

Kommande disputationer

Evenemangskalender

Sök disputationer

Urval på evenemangstyp

Informatörer

Pressansvarig

Karin Wikman
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05

Medicinsk fakultet

Mattias Grundström Mitz
Tel: 090-786 64 65

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28
Mobil: 072-202 14 37

Utbildningsvetenskap

Marie Oskarsson
Tel: 090-786 69 47