Till umu.se

Disputationer

En disputation är ett slags slutprov på forskarutbildningen där den forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. Vid Umeå universitet läggs ungefär 200 doktorsavhandlingar fram varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Senast tre veckor före disputationen spikar doktoranden sin avhandling – elektroniskt eller på universitetets officiella anslagstavla. I och med detta blir avhandlingen offentlig och tillgänglig för allmänheten. Avhandlingarna finns på universitetsbibliotekets webb.

Nedan ser du vilka disputationer som är aktuella just nu.

Bild: Andreas Nilsson.

Aktuella disputationer

April 2014

25 april kl 09.00–12.00

Cecilia Lindgren - anestesiologi

Disputation Subaraknoidal blödning - kliniska och epidemiologiska studier.

25 april kl 09.00–12.00

Viveca Larsson - Folkhälsovetenskap

Disputation "Ett lidande hjärta": Kvinnors hälsa under ett liv med våld inom familjen i Vietnam

25 april kl 10.00–13.00

Wubin Li - datavetenskap

Disputation Om algoritmer och system för schedulering av virtuella maskiner i datormoln.

25 april kl 13.00–16.00

Ann-Christin Stenqvist - immmunologi

Disputation Placenta exosomer och deras immunosuppressiva roll vid immunreglering under normal graviditet.

29 april kl 10.00

Etsuko Nonaka - teoretisk ekologi

Disputation Om evolutionära konsekvenser av ekologiska interaktioner.


Maj 2014

6 maj kl 10.15

Petter Svärd - datavetenskap

Disputation Om dynamisk resurshantering för datormoln - schedulering, livemigrering och server-dissaggrering.

8 maj kl 10.00

Martin Stefan - fysik

Disputation Om modeller av kvantplasmor och deras ickelinjära konsekvenser.

9 maj kl 09.00–12.00

Elisabet Höög - folkhälsovetenskap

Disputation Navigera i ständig förändring - facilitering av utvecklingsarbete inom vård och omsorg.

9 maj kl 10.00

Stefano Pietra - växtcells och utvecklingsbiologi

Disputation Om karakterisering av nya aktörer vid etablering av planpolaritet i Arabidopsis.

16 maj kl 09.00–12.00

Bhoomikumar Jegannathan - psykiatri

Disputation Självmordsproblem bland unga i Kambodja.

16 maj kl 09.00–12.00

Mårten Strand - virologi

Disputation Identifiering av antivirala substanser mot adenovirus och herpes simplex virus: Analys av syntetiska substanser och naturprodukter.

16 maj kl 09.00–12.00

Tomi Pösö - anestesiologi

Disputation Perioperativ handläggning av obesitaskirurgiska patienter.

16 maj kl 10.00–12.00

AnnaSara Hammar – historia

Disputation Mellan kaos och kontroll: social ordning i svenska flottan 1670-1720

16 maj kl 13.00–16.00

Niklas Timby - pediatrik

Disputation Effekter av att ge fullgångna barn modersmjölksersättning med lågt energi- och proteininnehåll och med tillsats av mjölkfettsmembran.

16 maj kl 13.00–16.00

Ulla Näppä - onkologi

Disputation Dilemman i samband med palliativ cytostatikabehandling när livets slut nalkas.

16 maj kl 13.15–15.00

Annette Löf - statsvetenskap

Disputation Anpassningsbarhetens utmaningar - en studie av hur rennäringen styrs i Sverige

21 maj kl 13.15

Martin Berglund - datavetenskap

Disputation Om komplexiteter hos ordnings-relaterade utökningar av formella språk.

23 maj kl 09.30–12.30

Deepak Adhikari - medicinsk kemi

Disputation Studier av signalvägar i utvecklingen av kvinnliga könsceller.

23 maj kl 10.00–12.00

Radoslaw Grabowski – arkeologi med miljöarkeologisk inriktning

Disputation Sädesslagsodling och bebyggelse: arkeobotaniska perspektiv på järnåldern i södra Skandinavien

23 maj kl 13.00–16.00

Andre Nyberg - sjukgymnastik

Disputation Lokal muskelträning för patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom - genomförbarhet, metoder, effekter och evidens.

23 maj kl 13.15–15.00

Andrea Bohman - sociologi

Disputation Främlingsfientlighetens kontext: Betydelsen av retorik, religion och politisk representation.

27 maj kl 13.00–16.00

Reine Vindebro - molekylärbiologi

Disputation Studies on secreted cysteine proteases of Streptococcus pyogenes - IdeS and SpeB.

28 maj kl 09.00–12.00

Lena Innala- reumatologi

Disputation Tidig reumatoid artrit - aspekter på svårighetsgrad och komorbiditet.

28 maj kl 09.00–12.00

Sanazalsadat Hashemian - histologi med cellbiologi

Disputation Interaktion mellan nervfiberutväxt och astrocyter.

28 maj kl 09.00–12.00

Interaktion mellan nervfiberutväxt och astrocyter

Disputation Sanazalsadat Hashemian, institutionen för integrativ medicinsk biologi, försvarar sin avhandling med titeln: Interaktion mellan nervfiberutväxt och astrocyter. Engelsk titel: Interaction between nerve fiber formation and astrocytes). Opponent: Elisabet Åkesson, docent, Karoliska institutet Huvudhandledare: Ingrid Strömberg

28 maj kl 10.00–12.00

Linn Holmberg – idéhistoria

Disputation The Forgotten Encyclopedia: The Maurists' Dictionary of Arts, Crafts and Sciences, the Unrealized Rival of the Encyclopédie of Diderot and d'Alembert

28 maj kl 13.00–16.00

Elisabeth Stoltz Sjöström - pediatrik

Disputation Betydelsen av tidig näringstillförsel till extremt prematurfödda barn.

30 maj kl 13.15–15.15

Annica Brännlund

Disputation Non-Market Outcomes of Education: The long-term impact of education on individuals’ social participation and health in Sweden.


Juni 2014

5 juni kl 09.00–12.00

Sara Wirén - urologi

Disputation Hormonella och livsstilsrelaterade faktorer och risk för cancer. Prospektiva studier på cancer, med ett speciellt fokus på prostatacancer.

5 juni kl 09.00–12.00

Ala Muala - lungmedicin

Disputation Dieselavgaser och vedröksexponering: Mekanismer, inflammation och intervention.

5 juni kl 10.00–12.00

Johan Sandberg - informatik

Disputation Digital abilitet: En undersökning av samevolution mellan IT-och affärsstrategier

5 juni kl 10.15–12.00

Jan Leidö - rättsvetenskap

Disputation Att realisera den gemensamma mjukvarumarknaden: Tvärnationell giltighet av användaravtal

5 juni kl 13.00–16.00

Jonas Wixner - gastroenterologi

Disputation Mag-tarmstörningar vid ärftlig transthyretinamyloidos.

5 juni kl 13.15–15.15

Arvid Lindh

Disputation Attitudes towards the Market and the Welfare State. Incorporating attitudes towards the market into welfare state research.

10 juni kl 09.00–12.00

Gani Bajraktari - kardiologi

Disputation Det kliniska värdet av total isovolumetrisk tid.

13 juni kl 09.00–12.00

Mari Bonde - molekylärbiologi

Disputation Disputationen uppskjuten, nytt datum meddelas senare. Borrelia porin komplex - struktur och funktion.

13 juni kl 09.00–12.00

Strömbäck, Maria - fysioterapi

Disputation Unga kvinnor med stress och psykisk ohälsa - utveckling av genusrelaterad kunskap och genusmedvetna interventionsmodeller inom psykiatrisk sjukgymnstik.

13 juni kl 13.00–16.00

Ann-Sofie Lindberg - idrottsmedicin

Disputation Brandmannens fysiska arbetskapacitet.

13 juni kl 13.00–16.00

Hanne Krage Carlsen - folkhälsovetenskap

Disputation Hälsoeffekter av luftförureninger på Island.


September 2014

18 september kl 13.15–15.15

Olle Näsman – museologi

Disputation Samhällsmuseum efterlyses – Svensk museiutveckling och museidebatt 1965-1990


Oktober 2014

3 oktober kl 13.00–15.00

Stina Wikberg – pedagogiskt arbete

Disputation Bland självporträtt och parafraser – Om kön och skolans Bildundervisning

Aktuella disputationer

Kommande disputationer

Evenemangskalender

Sök disputationer

Urval på evenemangstyp

Informatörer

Pressansvarig

Karin Wikman
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05

Medicinsk fakultet

Mattias Grundström Mitz
Tel: 090-786 64 65

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28
Mobil: 072-202 14 37

Utbildningsvetenskap

Marie Oskarsson
Tel: 090-786 69 47