Till umu.se
Grundskollärare med elev Anmäl dig här

Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3, 240 hp

Om programmet

Programmet fokuserar på de första skolårens stora utmaning - att låta alla elever erövra basfärdigheterna: läsa, skriva och räkna. I utbildningen läggs stor vikt läggs vid hur du som blivande lärare kan skapa förutsättningar för det enskilda barnet att lära och utvecklas. Du tränar din förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet. Förutom teoretiska studier får du ta del av praktiska erfarenheter från skolorna i regionen och under hela utbildningen har du nära kontakt med grundskolans vardag genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Du får även kunskap om den svenska för- och grundskolan i ett kulturellt, historiskt och samhälleligt perspektiv. Undervisningen har en nära koppling till den forskning som bedrivs inom området och ger dig fördjupade kunskaper om skolans verksamhet.

Programtyp: Nybörjarprogram
Examen: Grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3. Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Utbildningen innehåller en utbildningsvetenskaplig kärna som tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, men belyser också det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati. Du fördjupar dig även i ämnen som är specifikt kopplade till arbete i förskoleklass och grundskolans första år. Ett återkommande inslag i utbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen, eller praktiken, som du genomför i förskoleklass och/eller i någon av grundskolans årskurser 1-3. Det är också möjligt att förlägga en del av studierna utomlands.

Det här kan du jobba med

Efter utbildningen kan du arbeta som grundlärare i förskoleklass och/eller grundskolans årskurs 1-3.

Läs mer om anmälan och behörighet

  Utskriftsversion


2014-03-18

Kontaktinformation

Lärarhögskolans kansli

Webbsida

Kontaktperson:
Anders Råberg

Tel: 090-786 9388

Kontaktformulär

Kontaktperson:
Ingela Jonasson

Tel: 090-786 6453

Kontaktformulär