Till umu.se
grundlararprogrammet_f3 Anmäl dig här

Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3, 240 hp

Om programmet

Programmet fokuserar på de första skolårens stora utmaning - att låta alla elever erövra basfärdigheterna: läsa, skriva och räkna. I utbildningen läggs stor vikt läggs vid hur du som blivande lärare kan skapa förutsättningar för det enskilda barnet att lära och utvecklas. Du tränar din förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet. Förutom teoretiska studier får du ta del av praktiska erfarenheter från skolorna i regionen och under hela utbildningen har du nära kontakt med grundskolans vardag genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Du får även kunskap om den svenska för- och grundskolan i ett kulturellt, historiskt och samhälleligt perspektiv. Undervisningen har en nära koppling till den forskning som bedrivs inom området och ger dig fördjupade kunskaper om skolans verksamhet. Under din utbildning erbjuds du också en unik chans till röstträning. Denna omfattning av förebyggande röstvård finns ingen annanstans i landet. 

Programtyp: Nybörjarprogram Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Läs mer om anmälan och behörighet


2016-03-04

Kontaktinformation

Lärarhögskolan

Webbsida

Kontaktperson:
Studievägledning

Tel: 090-7865000

Kontaktformulär