"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6

 • Antal högskolepoäng 240 hp
 • Studietid 4 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2024

Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 är en utbildning för dig som vill undervisa och stimulera elever i deras fortsatta lärande i grundläggande skolämnen.

Under utbildningen

Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 är en utbildning för dig som vill undervisa och stimulera elever i deras fortsatta lärande i grundläggande skolämnen. Under studietiden fördjupar du dig i skolans ämnen svenska, engelska och matematik. Dessutom studerar du ett fördjupningsämne.

Utbildningen ges på helfart under fyra år.

Utbildningen genomförs vid campus, Umeå universitet. Under din studietid har du möjlighet att delta i ett aktivt studentliv med kultur och fritidsaktiviteter inom ett gångavstånd.

Utbildningen består av tre delar:

Ämnesstudier, 150 högskolepoäng

Utbildningen består till stor del av ämnesstudier, där du fördjupar dig i ämnen som är kopplade till arbete i skolans årskurs 4-6. Tyngdpunkten läggs på ämnesstudierna i svenska, matematik och engelska och därutöver får du under en termin fördjupa dig i antingen Samhällsorienterande ämnen eller Naturorienterande ämnen och teknik.

Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 högskolepoäng

Utbildningen innehåller också det som kallas för den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), som tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, men belyser också det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati och hur du i en kommande yrkesroll som lärare kan få elever att lära och utvecklas. Du utbildas också i att bedöma elevers lärande och utveckling.

Verksamhetsförlagd utbildning (praktik), 30 högskolepoäng

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av utbildningen som utförs på en grundskola. Med stöd av en handledare får du träna på att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet. Redan under den första terminen genomför du en första av totalt tre VFU-perioder. 

Lärarhögskolan tilldelar dig en VFU-placering vid en skola i Västerbottens län, alternativt i någon av de angränsande kommuner som ingått VFU-avtal. För detaljerad information angående VFU och placeringar se VFU-handboken för studenter.

Programöversikt

Campusutbildning
År 1 Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. Ämnesstudier.
År 2 Ämnesstudier.
År 3 Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU.
År 4 VFU. Examensarbete. Utbildningsvetenskaplig kärna.

 

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som grundlärare i årskurs 4-6.

Anmälan och behörighet

Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6, 240 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen
 • Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 504 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1606

  Anmälan

  Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 april 2024.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

Kan jag börja studera på höst- och vårtermin?

Vid Umeå universitet startar programmet på höstterminen.

Jag läser lärarprogrammet vid annat universitet men vill börja på programmet i Umeå – hur gör jag?

Sök till det lärarprogram du är intresserad av. När du har blivit antagen kan du sedan ansöka om att få tillgodoräkna dig de kurser du redan läst vid ett annat universitet.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter