Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6

 • Antal högskolepoäng 240 hp
 • Studietid 4 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2022

Umeå universitet erbjuder två varianter av grundlärarprogrammet årskurs 4-6: en campusförlagd utbildning och en arbetsintegrerad utbildning.

Olika anmälningsdatum

Arbetsintegrerad lärarutbildning: anmälningsperiod 15/2 – 15/3. Distans
Campusutbildning: anmälningsperiod 15/3 - 15/4. Normal
Du kan söka till båda programmen.

Under utbildningen

Två varianter av grundlärarprogrammet årskurs 4-6

Den campusförlagda utbildningen ges med 100 procents studietakt och du når examen efter 4 års avklarade studier.

Den arbetsintegrerade utbildningen ges med 75 procents studietakt på distans och du når examen efter 5 års avklarade studier. Under utbildningen förväntas du arbeta på en skola hos någon av de kommuner som medverkar.

Läs mer om de olika varianterna

Campusförlagd utbildning 

Utbildningen ges på helfart under 4 år.

Utbildningen genomförs på Umeå universitetscampus. Då får studera på ett Campus som ger dig möjlighet att delta i ett aktivt studentliv med kultur och fritidsaktiviteter inom ett gångavstånd.

Arbetsintegrerad utbildning

Utbildningen ges på distans med 75 procents studietakt under fem år. Utbildningen innehåller två sommarkurser som ges mellan terminerna 4-5 och 6-7.

Den arbetsintegrerade lärarutbildningen är ett samarbete mellan Lärarhögskolan och skolhuvudmän i regionen. Medverkande kommuner kommuner är Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Åsele och Örnsköldsvik.

Två dagar per vecka är utbildningsdagar med föreläsningar, seminarium, grupparbeten och självstudier.

Utbildningen ges på distans med några fysiska träffar per termin. Dina träffar kommer i huvudsak att ske på den ort du har närmast till av Skellefteå, Lycksele eller Umeå. Vid några tillfällen kan träffar anordnas vid Umeå universitet.

Den arbetsintegrerade utbildningen startar hösten 2021 och det finns inga beslut om att den kommer ges vid fler tillfällen.

Ansökan till arbetsintegrerad utbildning

Ansökan till utbildningen och ansökan om anställning är fristående från varandra. Det innebär att du som söker och antas till utbildningen inte har en garanterad anställning.

Utbildningen söker du via antagning.se under perioden 15 februari – 15 mars.

Anställning söker du hos den kommun du vill arbeta hos. Det är kommunen som äger beslutet om vem som erbjuds anställning.

Nedan hittar du kommunernas platsannonserna med kontaktuppgifter:

Bjurholms kommun
Doroteas kommun
Lycksele kommun
Nordmalings kommun
Norsjö kommun
Robertsfors kommun
Skellefteå kommun
Sorsele kommun
Storumans kommun
Umeå kommun
Åsele kommun
Örnsköldsviks kommun

Utbildningens innehåll

Grundlärarprogrammet årskurs 4-6 är en utbildning för dig som vill undervisa och stimulera elever i deras fortsatta lärande i grundläggande skolämnen. Under studietiden i båda varianterna fördjupar du dig i skolans ämnen svenska, engelska och matematik och därutöver studerar du ett fördjupningsämne. Utbildningen består av tre delar:

Ämnesstudier, 150 högskolepoäng

Utbildningen består till stor del av ämnesstudier, där du fördjupar dig i ämnen som är kopplade till arbete i skolans årskurs 4-6. Tyngdpunkten läggs på ämnesstudierna i svenska, matematik och engelska och därutöver får du under en termin fördjupa dig i antingen Samhällsorienterande ämnen eller Naturorienterande ämnen och teknik.

Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 högskolepoäng

Utbildningen innehåller också det som kallas för den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), som tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, men belyser också det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati och hur du i en kommande yrkesroll som lärare kan få elever att lära och utvecklas. Du utbildas också i att bedöma elevers lärande och utveckling.

Verksamhetsförlagd utbildning (praktik), 30 högskolepoäng

På båda programvarianterna genomför du verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid en skola. Under VFU får du med stöd av en handledare planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet i skolan. Redan första terminen genomför du din första VFU där du observerar och följer den pedagogiska verksamheten vid skolan. Lärarstudenter genomför VFU vid skolor i regionen.

 

Programöversikt

Campusutbildning
År 1 Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. Ämnesstudier.
År 2 Ämnesstudier.
År 3 Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU.
År 4 VFU. Examensarbete. Utbildningsvetenskaplig kärna.

Arbetsintegrerad utbildning
År 1 Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. Ämnesstudier
År 2 Ämnesstudier. Utbildningsvetenskaplig kärna.
År 3 Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. Ämnesstudier.
År 4 Ämnesstudier. VFU
År 5 VFU. Examensarbete. Utbildningsvetenskaplig kärna.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som grundlärare i årskurs 4-6.

Anmälan och behörighet

Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6, 240 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen
 • Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6

  Startar

  Hösttermin 2022

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 504 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1606

  Anmälan

  Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2022 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2022.

Vanliga frågor och svar om den arbetsintegrerade utbildningen

Ansökan och antagning

Hur ansöker jag till programmet?

Du söker på vanligt sätt via antagning.se. Glöm inte bort att söka tjänst där du vill arbeta.

När ansöker jag?

Ansökningsperioden öppnar 15 februari och stänger 15 mars 2021.

När kommer antagningsbeskedet?

Det kommer den 21 april 2021

Kan jag söka båda varianterna?

Ja det kan du göra. Campusvarianten ansöker du till mellan den 15 mars och den 15 april. Du hinner få antagningsbesked för den arbetsintegrerade varianten innan du får antagningsbesked för campusvarianten.

Kan jag söka flera programtillfällen, dvs flera orter?

Ja det kan du. Du skickar då även ansökan om tjänst till de kommuner du vill arbeta hos. Tänk igenom noga var du vill arbeta någonstans.

Måste jag söka utbildningen och anställningen separat?

Ja, utbildningen söker du via Umeå universitet och anställningen söker du om hos kommunen.

Studier

Hur sker undervisningen?

Utbildningen är på distans med ca 3 - 6 fysiska träffar per termin. Träffarna kommer i huvudsak att ske på den ort, även kallad lärnod, av Lycksele, Skellefteå och Umeå som ligger närmast dig. Vid några tillfällena kan gemensamma träffar anordnas på Umeå universitet. Träffarna ligger på onsdagar och torsdagar som är utbildningsdagar möjliga för föreläsningar, seminarium, grupparbeten och självstudier. Självstudier behöver även ske på andra dagar då studietakten är 75%.

Kan man enbart studera från sin kommun där man arbetar?

Nej, vid vissa tillfällen behöver du vara fysiskt på plats vid det lärnod som ligger närmast dig av Lycksele, Skellefteå eller Umeå. Vid vissa tillfällen behöver du vara fysiskt på plats vid Umeå universitet.

Vad händer med min utbildningsplats om jag inte kan eller får fortsätta mitt arbete i skolan?

Du har rätt att fortsätta din utbildning på distans även om du inte fortsätter på din tjänst, men studerar då utan lön från din tidigare tjänst. Du kan då själv behöva ordna praktik för de undervisningsmoment i kurserna som tar sin utgångspunkt i att du har tillgång till en elevgrupp att undervisa. De perioder som du ska genomföra VFU ordnar Lärarhögskolan din praktikplacering.

Kan jag byta till campusvarianten?

Du har möjlighet att söka till så kallad senare del av program och välja campusvarianten. Om du ansöker till campusvarianten behöver du komma överens med din arbetsgivare om hur ni kan lösa kvarvarande period av din anställning.

Jag studerar nu på grundlärarprogrammet åk 4-6 vid campus Umeå universitet – kan jag byta till den arbetsintegrerade varianten?

Du har rätt att söka till utbildningen som vanligt mellan den 15 februari och 15 mars och samtidigt söka tjänst. Om du kommer in på programmet kan du ansöka om tillgodoräknande av studierna grundat på det du hittills studerat inom campusprogrammet.

Du kommer då kunna få luckor i studierna eftersom den arbetsintegrerade varianten endast startar ht 2021, men du har rätt till din utbildningsplats när det är dags att kliva på. Det är kommunerna som tillsätter tjänsterna och de har rätt att prioritera de sökande till tjänsterna som de önskar.

Sen anmälan

Håll utkik på den här hemsidan om programmet är öppet för sen anmälan.  

Sista dag för komplettering

Den 1 april 2021 såvida inte programmet är öppet för sen anmälan. Du som läser upp betyg för behörighet under vt 21 kan komplettera senast 1 april, eller senare om programmet är öppet för sen anmälan.

Är jag berättigad studiemedel under studietiden även om jag har lön från en anställning?

För att få veta om du är berättigad till studiemedel besök CSN:s webbplats https://www.csn.se

Arbete

Hur ansöker jag om en tjänst?

Ansökan om tjänst skickar du direkt till den/de kommuner du vill bli anställd av. En länk till kommunernas hemsida hittar du på den här programsidan och på respektive kommuns hemsida.

Var kan man söka tjänst?

Du kan söka tjänst i de tolv kommuner som ingår i samarbetet. De kommuner som skapat tjänster är Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Åsele och Örnsköldsvik. 

Vilken lön får jag?

Du får 18 000 kronor per månad.

Får jag betalt under lov och ledigheter?

Ja, din lön gäller under alla de tolv månader som anställningsavtalet gäller (avtalet förnyas en gång per år).

Ska jag skatta på lönen?

Ja, du skattar enligt Skatteverkets tabell.

Vad händer om jag blir sjuk?

Samma som vid övriga anställningar och vid universitetsstudier i övrigt.

Hur gör jag om jag redan arbetar som lärare i den kommun jag vill ansöka till?

Du söker till utbildningen och söker om tjänst i kommunen alternativt har en dialog med ansvarig person i din kommun om vad som passar bäst i ditt fall.

Hur gör jag om jag redan arbetar som lärare i en annan kommun?

Även om du har en anställning på en skola i en annan kommun så förväntas du söka en av de skapade tjänsterna, men det är inget krav. Utbildningen genomförs i samverkan med de 12 kommuner som skapat 27 tjänster. Den som får en av tjänsterna får stöd från sin arbetsgivare under utbildningen. Om du antas till utbildningen men inte får någon av tjänsterna har du rätt att studera och istället arbete på en annan skola.

Kan det hända att jag inte får fortsätta min tjänst på min skola/ i min kommun?

Ja det kan ske om du inte klarar dina studier eller om din arbetsgivare inte anser att du uppfyller kraven för tjänsten. Din tjänst avslutas då vi närmaste läsårsslut om inte annan överenskommelse görs mellan dig och din arbetsgivare.

Får jag fortsätta min tjänst om jag inte klarar studierna?

Om du inte klarar studierna ska du genast meddela studievägledare vid Lärarhögskolan och din arbetsgivare för en dialog om lämpliga åtgärder för att fullfölja studierna. Om du måste göra studieuppehåll kommer du arbeta heltid med bibehållen lön fram tills att tjänsten avslutas vid närmaste läsårsslut.

Du har rätt att göra omprov för att klara av studierna enligt de regelverk som gäller för all utbildning och med de särskilda regler som finns i kursplanerna för varje kurs. Särskilda krav ställs inför VFU-kurserna och ett underkänt prov kan då medföra att du inte får fortsätta utbildningen. För en dialog med din arbetsgivare.

Vilka är villkoren för mig när jag har tagit examen?

Efter examen kan du söka lärarlegitimation och har möjlighet att söka en tillsvidaretjänst inom kommunen.

Studieuppehåll, Studieavbrott

Kan jag ta studieuppehåll?

Ja, Du kan beviljas studieuppehåll utifrån dessa krav men då återuppta studierna på campusvarianten av grundlärarprogrammet. Observera, att studieuppehåll inte kan beviljas med möjlighet att återgå till den arbetsintegrerade varianten av grundlärarprogrammet då den endast startar en gång (hösten 2021).

Kan jag arbeta kvar på skolan om jag tar studieuppehåll?

Om du tar studieuppehåll ska du omgående meddela din arbetsgivare. Du ska då enligt gällande avtal arbeta heltid på din tjänst med bibehållen lön om du inte kommer överens om annat med din arbetsgivare.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter