Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon

Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6

  • Antal högskolepoäng 240 hp
  • Studietid 4 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2021

Umeå universitet erbjuder två varianter av grundlärarprogrammet årskurs 4-6: en campusförlagd utbildning och en arbetsintegrerad utbildning.

Olika anmälningsdatum

Arbetsintegrerad lärarutbildning: anmälningsperiod 15/2 – 15/3. Distans
Campusutbildning: anmälningsperiod 15/3 - 15/4. Normal
Du kan söka till båda programmen.

Under utbildningen

Två varianter av grundlärarprogrammet årskurs 4-6

Den campusförlagda utbildningen ges med 100 procents studietakt och du når examen efter 4 års avklarade studier.

Den arbetsintegrerade utbildningen ges med 75 procents studietakt på distans och du når examen efter 5 års avklarade studier. Under utbildningen förväntas du arbeta på en skola hos någon av de kommuner som medverkar.

Läs mer om de olika varianterna

Campusförlagd utbildning 

Utbildningen ges på helfart under 4 år.

Utbildningen genomförs på Umeå universitetscampus. Då får studera på ett Campus som ger dig möjlighet att delta i ett aktivt studentliv med kultur och fritidsaktiviteter inom ett gångavstånd.

Arbetsintegrerad utbildning

Utbildningen ges på distans med 75 procents studietakt under fem år. Utbildningen innehåller två sommarkurser som ges mellan terminerna 4-5 och 6-7.

Den arbetsintegrerade lärarutbildningen är ett samarbete mellan Lärarhögskolan och skolhuvudmän i regionen. Medverkande kommuner kommuner är Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Åsele och Örnsköldsvik.

Två dagar per vecka är utbildningsdagar med föreläsningar, seminarium, grupparbeten och självstudier.

Utbildningen ges på distans med några fysiska träffar per termin. Dina träffar kommer i huvudsak att ske på den ort du har närmast till av Skellefteå, Lycksele eller Umeå. Vid några tillfällen kan träffar anordnas vid Umeå universitet.

Den arbetsintegrerade utbildningen startar hösten 2021 och det finns inga beslut om att den kommer ges vid fler tillfällen.

Ansökan till arbetsintegrerad utbildning

Ansökan till utbildningen och ansökan om anställning är fristående från varandra. Det innebär att du som söker och antas till utbildningen inte har en garanterad anställning.

Utbildningen söker du via antagning.se under perioden 15 februari – 15 mars.

Anställning söker du hos den kommun du vill arbeta hos. Det är kommunen som äger beslutet om vem som erbjuds anställning.

Länk till kommunernas hemsida och platsannonsen med kontaktuppgifter publiceras inom kort.

Utbildningens innehåll

Grundlärarprogrammet årskurs 4-6 är en utbildning för dig som vill undervisa och stimulera elever i deras fortsatta lärande i grundläggande skolämnen. Under studietiden i båda varianterna fördjupar du dig i skolans ämnen svenska, engelska och matematik och därutöver studerar du ett fördjupningsämne. Utbildningen består av tre delar:

Ämnesstudier, 150 högskolepoäng

Utbildningen består till stor del av ämnesstudier, där du fördjupar dig i ämnen som är kopplade till arbete i skolans årskurs 4-6. Tyngdpunkten läggs på ämnesstudierna i svenska, matematik och engelska och därutöver får du under en termin fördjupa dig i antingen Samhällsorienterande ämnen eller Naturorienterande ämnen och teknik.

Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 högskolepoäng

Utbildningen innehåller också det som kallas för den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), som tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, men belyser också det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati och hur du i en kommande yrkesroll som lärare kan få elever att lära och utvecklas. Du utbildas också i att bedöma elevers lärande och utveckling.

Verksamhetsförlagd utbildning (praktik), 30 högskolepoäng

På båda programvarianterna genomför du verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid en skola. Under VFU får du med stöd av en handledare planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet i skolan. Redan första terminen genomför du din första VFU där du observerar och följer den pedagogiska verksamheten vid skolan. Lärarstudenter genomför VFU vid skolor i regionen.

 

Programöversikt

Campusutbildning
År 1 Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. Ämnesstudier.
År 2 Ämnesstudier.
År 3 Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU.
År 4 VFU. Examensarbete. Utbildningsvetenskaplig kärna.

Arbetsintegrerad utbildning
År 1 Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. Ämnesstudier
År 2 Ämnesstudier. Utbildningsvetenskaplig kärna.
År 3 Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. Ämnesstudier.
År 4 Ämnesstudier. VFU
År 5 VFU. Examensarbete. Utbildningsvetenskaplig kärna.

Anmälan och behörighet

Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6, 240 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6 b/A6 b)

Urval

Betyg-Högskoleprov 50/50 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 504 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1606

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2021 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2021.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter