"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Grundlärarprogrammet - fritidshem

 • Antal högskolepoäng 180 hp
 • Studietid 3 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2024

Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem fokuserar på arbetet att stimulera elevernas lärande och utveckling samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.

ANMÄLNINGSDATUM - programstart 2024

De två varianterna av programmet har olika anmälningsdatum.

Grundlärarprogrammet fritidshem, utbildningsort Umeå 100%
Anmälan öppnar 15 mars
Anmälan stänger 15 april

Grundlärarprogrammet fritidshem, arbetsintegrerad distans 75%
Anmälan öppnar 15 februari
Anmälan stänger 15 mars

Under utbildningen

Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem fokuserar på arbetet att stimulera elevernas lärande och utveckling samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Du lär dig att stödja och stimulera barn och ungas lärande före, under och efter skoldagen. När du är klar med utbildningen kan du arbeta med barn och ungdomar från åldrarna 6 till 13 år.

Hösten 2024

Hösten 2024 erbjuder Umeå två varianter av grundlärarprogrammet för lärare i fritidshem. Det ena programmet ges på campus i Umeå och det andra ges som arbetsintegrerad lärarutbildning. Läs mer om den arbetsintegrerade utbildningen. 

Utbildningens innehåll 

Utbildningen omfattar tre delar:

Det fritidspedagogiska området, 90 högskolepoäng

Här får du får lära dig om fritidshemmets uppdrag och varierande arbetssätt. Andra inslag handlar om hur du utifrån elevernas erfarenheter och tänkande kan stimulera deras lärande i skolkunskaper som tex att läsa, skriva och räkna, i såväl skola som fritidshem. Du får även kunskaper om hur du kan stödja elevernas lärande och utveckling av sociala förmågor som att kommunicera och samarbeta. Hur eleverna skapar mening och sammanhang är andra inslag, liksom om lek och dess betydelse för lärande och utveckling. Du får också möjlighet att fördjupa dig i ämnet idrott eller bild.

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), 60 högskolepoäng

Utbildningen innehåller också det som kallas för den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), som tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, men belyser också det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati och hur du i en kommande yrkesroll som lärare kan få elever att lära och utvecklas. Du utbildas också i att bedöma elevers lärande och utveckling.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 högskolepoäng

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av utbildningen som utförs på ett fritidshem. Med stöd av en handledare får du träna på att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet. Redan under den första terminen genomför du en första av totalt fem VFU-perioder. 

Lärarhögskolan tilldelar dig en VFU-placering vid ett fritidshem i Västerbottens län, alternativt i någon av de angränsande kommuner som ingått VFU-avtal. För detaljerad information angående VFU och placeringar se VFU-handbok för studenter

Programöversikt

Programöversikt Campus

År 1
Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. Det fritidspedagogiska området.

År 2
Det fritidspedagogiska området. Praktiskt/estetiskt ämne. Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. 

År 3
Det fritidspedagogiska området. VFU. Utbildningsvetenskaplig kärna. Examensarbete.

Programöversikt AIL

År 1
Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. Det fritidspedagogiska området.

År 2
Det fritidspedagogiska området. Praktiskt/estetiskt ämne. Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. 

År 3
Det fritidspedagogiska området. VFU. Utbildningsvetenskaplig kärna.

År 4
Examensarbete

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som lärare i fritidshem.

Anmälan och behörighet

Grundlärarprogrammet - fritidshem, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen
 • Grundlärarprogrammet - fritidshem

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 378 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1602

  Anmälan

  Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2024 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2024.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Frågor och svar

Kan jag börja studera på höst- och vårtermin?

Vid Umeå universitet startar det här programmet bara på höstterminen.

Jag läser lärarprogrammet vid annat universitet men vill börja på programmet i Umeå – hur gör jag?

Sök till det lärarprogram du är intresserad av. När du har blivit antagen kan du sedan ansöka om att få tillgodoräkna dig de kurser du redan läst vid ett annat universitet.

 

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter