Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Grundlärarprogrammet - fritidshem

 • Antal högskolepoäng 180 hp
 • Studietid 3 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2023

Umeå universitet erbjuder två varianter av grundlärarprogrammet inriktning fritidshem: en campusförlagd utbildning (3 år) och en arbetsintegrerad utbildning som ges på distans (4 år). När du anmäler dig till den arbetsintegrerade varianten finns en anmälningskod per studieort/kommun. Anmäl dig på den studieort/kommun du tänker söka anställning i.

Välkomstbrev

På den här sidan kommer du hitta två välkomstbrev. Välkomstbrevet för den arbetsintegrerade varianten av programmet är redan klart. Välkomstbrevet för det campusförlagda programmet publiceras 11 juli.

Olika anmälningsdatum

Arbetsintegrerad lärarutbildning: anmälningsperiod 15/2 – 15/3. Distans.
Campusutbildning: anmälningsperiod 15/3 - 19/4. Normal

Du kan söka till båda programmen.

Vad tycker studenterna?

Studera och arbeta – en perfekt kombination för Tove

Tove pluggar och jobbar samtidigt på den arbetsintegrerade varianten av grundlärarprogrammet.

Tobias valde både studier och arbete

Tobias läser på grundlärarprogrammet - en arbetsintegrerad lärarutbildning.

Under utbildningen

Grundläraren i fritidshemmet stimulerar elevernas utveckling och lärande och erbjuder eleverna en meningsfull fritid. Undervisningen i fritidshem utgår från elevernas behov, intressen och erfarenheter. I undervisningen erbjuds eleverna en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.

Två varianter av grundlärarprogrammet fritidshem

Campusförlagd utbildning

Den campusförlagda utbildningen ges med 100 procents studietakt och du når examen efter 3 års avklarade studier. 

Arbetsintegrerad utbildning

Den arbetsintegrerade utbildningen ges med 75 procents studietakt på distans och du når examen efter 4 års avklarade studier. Under utbildningen har du möjlighet att kombinera studier med arbete på en skola. Läs mer

Utbildningens innehåll 

Utbildningen omfattar tre delar:

Det fritidspedagogiska området, 90 högskolepoäng

Här får du får lära dig om fritidshemmets uppdrag och varierande arbetssätt. Andra inslag handlar om hur du utifrån elevernas erfarenheter och tänkande kan stimulera deras lärande i skolkunskaper som tex att läsa, skriva och räkna, i såväl skola som fritidshem. Du får även kunskaper om hur du kan stödja elevernas lärande och utveckling av sociala förmågor som att kommunicera och samarbeta. Hur eleverna skapar mening och sammanhang är andra inslag, liksom om lek och dess betydelse för lärande och utveckling. Du får också möjlighet att fördjupa dig i ämnet idrott eller bild.

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), 60 högskolepoäng

Utbildningen innehåller också det som kallas för den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), som tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, men belyser också det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati och hur du i en kommande yrkesroll som lärare kan få elever att lära och utvecklas. Du utbildas också i att bedöma elevers lärande och utveckling.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 högskolepoäng

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av utbildningen som utförs på ett fritidshem. Med stöd av en handledare får du träna på att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet. Redan under den första terminen genomför du en första av totalt fem VFU-perioder. 

Lärarhögskolan tilldelar dig en VFU-placering vid ett fritidshem i Västerbottens län, alternativt i någon av de angränsande kommuner som ingått VFU-avtal. För detaljerad information angående VFU och placeringar se VFU-handbok för studenter

Programöversikt

Programöversikt Campus

År 1
Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. Det fritidspedagogiska området.

År 2
Det fritidspedagogiska området. Praktiskt/estetiskt ämne. Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. 

År 3
Det fritidspedagogiska området. VFU. Utbildningsvetenskaplig kärna. Examensarbete.

Programöversikt Arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL)

År 1
Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. Det fritidspedagogiska området.

År 2
Det fritidspedagogiska området. Praktiskt/estetiskt ämne. VFU. 

År 3
Praktisk/estetiskt ämne. Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. 

År 4
Det fritidspedagogiska området. Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. Examensarbete.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som lärare i fritidshem.

Anmälan och behörighet

Grundlärarprogrammet - fritidshem, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen
 • Grundlärarprogrammet - fritidshem

  Startar

  Hösttermin 2023

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 378 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1602

  Anmälan

  Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2023 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 17 april 2023.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Frågor och svar

Kan jag börja studera på höst- och vårtermin?

I Umeå startar det här programmet bara på höstterminen, vilket innebär att du ska anmäla dig under perioden 15 mars-19 april till den Campusförlags utbildningen och under perioden 15 februari–15 mars till den Arbetsintegrerade utbildningen. 

Jag läser lärarprogrammet vid annat universitet men vill börja på programmet i Umeå – hur gör jag?

Sök till det lärarprogram du är intresserad av. När du har blivit antagen kan du sedan ansöka om att få tillgodoräkna dig de kurser du redan läst vid ett annat universitet.

Vad gäller för den arbetsintegrerade utbildningen?

Där finns många vanliga frågor och svar om den arbetsintegrerad utbildningen. Läs mer här.

 

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter