Hoppa direkt till innehållet
printicon

Grundlärarprogrammet - fritidshem

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2018

Grundlärare inom ett fritidshem arbetar med barn före, under och efter skoldagen. Som student fördjupar du dig i hur du kan skapa förutsättningar för att stödja elevers meningsskapande, kreativitet och samvaro i grupp samt stimulera deras lärande genom fritidspedagogiska aktiviteter och lek i olika former.

Fyra personer som åker skridskor
Öppna i fullskärmsläge
FotoJohan Gunséus

Under utbildningen

Utbildningen omfattar tre delar:

  • Det fritidspedagogiska området, (90 högskolepoäng)
  • Utbildningsvetenskaplig kärna (UK), (60 högskolepoäng)
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), (30 högskolepoäng)

Det fritidspedagogiska området

Här får du får lära dig om fritidshemmets uppdrag och varierande arbetssätt. Andra inslag handlar om hur du utifrån elevernas erfarenheter och tänkande kan stimulera deras lärande i skolkunskaper som tex att läsa, skriva och räkna, i såväl skola som fritidshem. Du får även kunskaper om hur du kan stödja elevernas lärande och utveckling av sociala förmågor som att kommunicera och samarbeta. Hur eleverna skapar mening och sammanhang är andra inslag, liksom om lek och dess betydelse för lärande och utveckling. Du får också möjlighet att fördjupa dig i ämnet idrott eller bild.

Utbildningsvetenskapliga kärnan (UK)

Här behandlas frågor kring kunskap, undervisning och lärande, men belyser också det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati och hur du i en kommande yrkesroll som lärare kan få elever att lära och utvecklas.

Verksamhetsförlagd utbildning - praktik

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av utbildningen du genomför vid ett fritidshem. Lärarstudenter genomför VFU vid fritidshem i Västerbottens län eller Örnsköldsviks kommun. Under VFU:n får du med stöd av en handledare planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet i fritidshemmet. Redan första terminen genomför du din första VFU där du observerar och följer den pedagogiska verksamheten vid fritidshemmet.

Studera eller praktisera utanför Sverige?

När du läser på lärarprogrammet har du möjlighet att läsa en kurs eller göra delar av din VFU utanför Sverige. Lärarhögskolan har avtal om sådana utbyten med till exempel Australien, Nya Zeeland, USA, Norge och England. Du kan också genomföra utlandsstudier via andra avtal som Umeå universitet har eller åka som sk free-mover, när du själv ordnar dina utlandsstudier.

Läs mer om var du kan åka och hur det är att studera och göra praktik utomlands.

Unik chans till röstträning

Under din utbildning får du också en unik chans till röstträning. Undervisning om rösten i yrket sker i form av föreläsningar och övningar med stöd av legitimerade logopeder. Denna omfattning av förebyggande röstvård finns inte vid någon annan lärarutbildning i landet.

Programöversikt

År 1
Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. Det fritidspedagogiska området.

År 2
Det fritidspedagogiska området (inklusive praktisk/estetiskt ämne). Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. 

År 3
Det fritidspedagogiska området Utbildningsvetenskaplig.VFU. Examensarbete. Utbildningsvetenskaplig kärna.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som lärare i fritidshem.

Anmälan och behörighet

Grundlärarprogrammet - fritidshem, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2018 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6 a/A6 a)

Urval

Betyg-Högskoleprov 50/50 procent

Anmälningskod

UMU-01602

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 april 2018. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter