Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Grundlärarprogrammet - fritidshem

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2022

Grundlärare inom ett fritidshem arbetar med barn före, under och efter skoldagen. Som student fördjupar du dig i hur du kan skapa förutsättningar för att stödja elevers meningsskapande, kreativitet och samvaro i grupp samt stimulera deras lärande genom fritidspedagogiska aktiviteter och lek i olika former.

Under utbildningen

Utbildningen omfattar tre delar:

  • Det fritidspedagogiska området, (90 högskolepoäng)
  • Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), (60 högskolepoäng)
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), (30 högskolepoäng)

Det fritidspedagogiska området

Här får du får lära dig om fritidshemmets uppdrag och varierande arbetssätt. Andra inslag handlar om hur du utifrån elevernas erfarenheter och tänkande kan stimulera deras lärande i skolkunskaper som tex att läsa, skriva och räkna, i såväl skola som fritidshem. Du får även kunskaper om hur du kan stödja elevernas lärande och utveckling av sociala förmågor som att kommunicera och samarbeta. Hur eleverna skapar mening och sammanhang är andra inslag, liksom om lek och dess betydelse för lärande och utveckling. Du får också möjlighet att fördjupa dig i ämnet idrott eller bild.

Utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK)

Här behandlas frågor kring kunskap, undervisning och lärande, men belyser också det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati och hur du i en kommande yrkesroll som lärare kan få elever att lära och utvecklas.

Verksamhetsförlagd utbildning - praktik

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av utbildningen du genomför vid en fritidshem. Under VFU:n får du med stöd av en handledare planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet i fritidshemmet. Redan första terminen genomför du din första VFU där du observerar och följer den pedagogiska verksamheten vid fritidshemmet.

Lärarstudenter genomför VFU vid skolor i Västerbottens län, Örnsköldsviks kommun, Kramfors kommun eller Sollefteå kommun.

Unik chans till röstträning

Under din utbildning får du också en unik chans till röstträning. Undervisning om rösten i yrket sker i form av föreläsningar och övningar med stöd av legitimerade logopeder. Denna omfattning av förebyggande röstvård finns inte vid någon annan lärarutbildning i landet.

Programöversikt

År 1
Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. Det fritidspedagogiska området.

År 2
Det fritidspedagogiska området (inklusive praktisk/estetiskt ämne). Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. 

År 3
Det fritidspedagogiska området Utbildningsvetenskaplig.VFU. Examensarbete. Utbildningsvetenskaplig kärna.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som lärare i fritidshem.

Anmälan och behörighet

Grundlärarprogrammet - fritidshem, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 378 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1602

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2022 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2022.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter