Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förskollärarprogrammet

  • Antal högskolepoäng 210 hp
  • Studietid 3,5 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2022

Om du är intresserad av att stimulera barns utveckling fram till skolstarten är förskollärarprogrammet något för dig. Programmet ger dig en bra plattform att stå på som förskollärare och du får möjlighet att använda både din kreativa och praktiska sida då jobbet innefattar många skapande och praktiska moment.

Förskollärarprogrammet

Film med studenten Tilda Jakobsson

Programmets vårintag erbjuds på distans från våren 2023

Programmet kommer att erbjudas på distans, med utbildningsstart våren 2023. I utbildningen ingår obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på universitetet och/eller deltagande vid schemalagda digitala träffar. Mer information kommer inom kort. Ansökan öppnar 15 september. Håll utkik!

Under utbildningen

Om utbildningen

Förskolläraryrket är ett av samhällets viktigaste yrken och det finns idag ett stort behov av utbildade förskollärare. Är du intresserad av att arbeta professionellt med att stimulera och bidra till barns omsorg, utveckling och lärande är förskollärarprogrammet en yrkesutbildning för dig.

Programmet ger dig en bred grund att stå på som verksam förskollärare. Du ges möjlighet att utveckla kunskaper om förskolan som pedagogisk miljö där bland annat lekens och omsorgens betydelse för barns utveckling och lärande utgör utgångspunkt. Du får också möjlighet att öva din reflekterande förmåga, och då förskollärares arbete innehåller olika formera av estetiska uttryck ges du även utrymme att utveckla och använda din kreativa förmåga i praktiken.

Under utbildningen integreras teoretiska och praktiska studier och genom samarbete med förskolor i regionen erbjuds du närkontakt med förskolans vardag genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Undervisningen vid programmet har nära koppling till den forskning som bedrivs inom området vilket ger dig fördjupade kunskaper om bland annat värdegrund, omsorg, olika ämnesområden och pedagogiskt arbete i förskolans verksamhet.

Som lärare i förskolan är ledarskapet ytterst centralt och därför ger programmet dig möjlighet att utveckla din förmåga att leda och möta barn och vuxna. Här ingår bland annat samtalsmetodiska färdigheter samt möjlighet till röstträning, då rösten utgör ett viktigt verktyg i arbetet. 

Utbildningen omfattar tre delar

  • Det förskolepedagogiska området (120 högskolepoäng)
  • Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) (60 högskolepoäng)
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (30 högskolepoäng)

Det förskolepedagogiska området

Här får du får lära dig mer om förskolans uppdrag och arbetssätt men får också kunskap om barns utveckling och lekens betydelse för ett barns lärande. I området ingår ämnena språk, matematik, naturvetenskap och estetiska uttrycksformer.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, etik och värdegrund. Den tar även upp det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati.

Verksamhetsförlagd utbildning - praktik

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av utbildningen som utförs på en förskola. Med stöd av en handledare får du träna på att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet. Redan under den första terminen genomför du en första av totalt fyra VFU-perioder. 

Lärarhögskolan tilldelar dig en VFU-placering vid en förskola i Västerbottens län, alternativt i någon av de angränsande kommuner som ingått VFU-avtal. För detaljerad information och regler om VFU se VFU-handboken för studenter.

Unik chans till röstträning

Under din utbildning får du också en unik chans till röstträning. Undervisningen om rösten i förskolläraryrket sker i form av föreläsningar och övningar, med stöd av legitimerade logopeder. Denna omfattning av förebyggande röstvård finns inte vid någon annan lärarutbildning i landet.

Programöversikt

År 1
Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. Ämnesstudier.

År 2
Ämnesstudier. Utbildningsvetenskaplig kärna.

År 3
VFU. Utbildningsvetenskaplig kärna. Ämnesstudier.

År 4
VFU. Examensarbete. Utbildningsvetenskaplig kärna.

I utbildningsplanen hittar du mer information om programmet och de kurser som ingår.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som förskollärare.

Anmälan och behörighet

Förskollärarprogrammet, 210 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 441 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1600

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter