Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 26 May 2020)

Skip to content
printicon

Publications in history and education

2020
Umeå studies in history and education, 22
Félix, Inês
2020
Acta Didactica Norden, Oslo University 2020, Vol. 14, (1)
Åström Elmersjö, Henrik; Thorp, Robert
2019
History of Education, Routledge 2019, Vol. 48, (3) : 297-316
Karlsson Sjögren, Åsa; Larsson, Esbjörn; Rimm, Stefan
2019
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: 2019, (3) : i-vi
Larsson, Anna; Samuelsson, Johan
2019
Utbildningshistoria: en introduktion, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 77-92
Lindmark, Daniel
2019
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: 2019, (3) : 1-23
Larsson, Anna
2019
Umeå studies in history and education, 21
Myrebøe, Synne
2019
Religion and educational research: national traditions and transnational perspectives, Münster & New York: Waxmann Verlag 2019 : 37-50
Lindmark, Daniel
2019
Nordic Journal of Educational History, Vol. 6, (1)
Åström Elmersjö, Henrik
2019
Utbildningshistoria: en introduktion, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 263-276
Lindström, Niclas; Lindmark, Daniel
2019
ISCHE 41 - Spaces and places of education: book of abstracts, Porto: International Standing Conference for the History of Education ; University of Porto 2019 : 411-412
Félix, Inês
2019
Rasten: möjligheternas mellanrum, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 79-93
Larsson, Anna
2019
Sámi educational history in a comparative international perspective, London: Palgrave Macmillan 2019 : 13-26
Lindmark, Daniel
2018
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Marklund, Emil
2018
Nordic Journal of Educational History, Vol. 5, No 2
2018
La Historia de la Educación hoy: retos, interrogantes, respuestas, VIII Encuentro Ibérico de Historia de la Educación, Lugo, 8-10 de septiembre de 2016, Santiago de Compostela: University of Santiago de Compostela 2018 : 161-166
Félix, Inês
2018
Svenska kvinnobiografiskt lexikon
Marklund, Emil
2018
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (2) : 1-15
Norlin, Björn
2018
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 85-93
Norlin, Björn; Sjögren, David
2018
Scandinavian Sport Studies Forum, Malmö: 2018, Vol. 9 : 45-85
Hjelm, Jonny
2018
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (1)
Åström Elmersjö, Henrik
2018
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Marklund, Emil
2018
Umeå studies in history and education, 20
Karlsson, Tomas
2018
Making education: material school design and educational governance, Springer 2018 : 33-48
Norlin, Björn
2018
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (1) : 1-1
Åström Elmersjö, Henrik; Larsson, Anna; Sjögren, David
2018
Visioner för en bättre värld: pietismen som transnationell, reformatorisk och utopisk drivkraft, Lund: Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv 2018 : 101-123
Lindmark, Daniel
2018
Revisiting gender in European history, 1400-1800, New York and Oxon: Routledge 2018 : 78-99
Karlsson Sjögren, Åsa
2018
VII Nordic Educational History Conference, Trondheim, Norway, September 19-20, 2018
Félix, Inês
2018
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 45-57
Norlin, Björn
2018
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 29-44
Norlin, Björn
2018
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 9-20
Lindmark, Daniel; Sundström, Olle
2018
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 205-212
Lindmark, Daniel; Sundström, Olle
2018
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 181-203
Lindmark, Daniel; Sundström, Olle
2018
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 23-27
Norlin, Björn; Sjögren, David
2018
Education and nature: book of abstract, Berlin: Humboldt Universität 2018 : 490-491
Félix, Inês
2018
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (2) : 131-149
Boge, Cecilie; Larsson, Anna
2017
International perspectives on teaching rival histories: pedagogical responses to contested narratives and the history wars, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2017 : 17-39
Åström Elmersjö, Henrik
2017
Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete, Möklinta: Gidlunds förlag 2017 : 91-98
Norlin, Björn; Sjögren, David
2017
Väckelser som minnes- och meningsskapande narrativ, Åbo: Åbo Akademi 2017 : 21-56
Lindmark, Daniel
2017
Umeå studies in history and education, 16
Larsson, Anna; Norlin, Björn; Rönnlund, Maria
2017
Vägval i skolans historia. Tidskrift från Föreningen för svensk undervisningshistoria, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria 2017, Vol. 17, (2)
Åström Elmersjö, Henrik
2017
Historisk Tidskrift (S), Stockholm: Svenska Historiska Föreningen 2017, Vol. 137, (3) : 379-410
Marklund, Emil
2017
Scandia, Lund: Stiftelsen Scandia 2017, Vol. 83, (1) : 10-42
Åström Elmersjö, Henrik
2017
International Perspectives on Teaching Rival Histories: Pedagogical Responses to Contested Narratives and the History Wars, Palgrave Macmillan 2017 : 1-14
Åström Elmersjö, Henrik; Clark, Anna; Vinterek, Monika