"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Publications in history and education

Där möten äger rum: om bönhusen i övre Norrland, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2023 : 7-25
Lindmark, Daniel
Learning to read, learning religion: Catechism primers in Europe from the sixteenth to the nineteenth centuries, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company 2023 : 152-164
Lindmark, Daniel
History Education Research Journal (HERJ), UCL Press 2023, Vol. 20, (1)
Åström Elmersjö, Henrik; Persson, Anders
Svenska Historikermötet 2023, Umeå, Sverige, 14-16 juni, 2023.
Andersson, Daniel
Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap, 12
Historisk Tidskrift, Svenska Historiska Föreningen 2023, Vol. 143, (4) : 633-640
Åström Elmersjö, Henrik
Där möten äger rum: om bönhusen i övre Norrland, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2023 : 65-145
Lindmark, Daniel
Historisk Tidskrift, Svenska Historiska Föreningen 2023, Vol. 143, (4) : 602-608
Åström Elmersjö, Henrik
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstads universitet 2023, Vol. 13, (1) : 66-73
Larsson, Anna; Ledman, Kristina
Ny utbildningshistorisk forskning II: Nio bidrag från Forskarskolani tillämpad utbildningshistoria, Uppsala: Uppsala Studies of History and Education 2023 : 17-31
Westerberg, Andreas
Historielärarnas förening årsskrift, Helsingborg: Historielärarnas förening 2023 : 12-24
Karlsson Sjögren, Åsa
Scandinavian Journal of History, Abingdon: Routledge 2023, Vol. 48, (4) : 503-529
Marklund, Emil
Umeå studies in history and education, 27
Svonni, Charlotta
Historical Encounters: A journal of historical consciousness, historical cultures and history education, University of Newcastle 2022, Vol. 9, (1) : 181-195
Åström Elmersjö, Henrik; Zanazanian, Paul
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2022, Vol. 9, (1)
Åström Elmersjö, Henrik
The Humanities and the modern politics of knowledge: the impact and organization of the humanities in Sweden, 1850-2020, Amsterdam: Amsterdam University Press 2022 : 81-103
Landahl, Joakim; Larsson, Anna
Book of abstracts for the 30th Congress of Nordic Historians : 138-138
Marklund, Emil; Garðarsdóttir, Ólöf
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2022, Vol. 9, (2) : 85-106
Andersson, Daniel
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2022, Vol. 9, (1) : 61-83
Larsson, Anna
"Seelenbeschribungen": eine frühneuzeitliche Quellengattung und ihr konfessions- und bildungsgeschichtlicher Kontext, Oldenbourg: Walter de Gruyter 2022 : 217-231
Lindmark, Daniel
Paedagogica historica, Routledge 2022, Vol. 58, (5) : 728-747
Van Gorp, Angelo; Collelldemont, Eulàlia; Félix, Inês; et al.
Vardagsliv i kåta och stuga: bidrag från Villhelminabiennalen 23-24 september 2019, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2021 : 191-212
Lindmark, Daniel
Historical justice and history education, London: Palgrave Macmillan 2021 : 131-151
Norlin, Björn; Lindmark, Daniel
Palgrave Macmillan 2021
Historical justice and history education, Palgrave Macmillan 2021 : 1-20
Keynes, Matilda; Åström Elmersjö, Henrik; Lindmark, Daniel; et al.
En resa genom skolans historia, Uppsala: Uppsala universitet 2021 : 27-32
Karlsson Sjögren, Åsa
ISCHE 42 - Looking from Above and Below: Rethinking the Social in the History of Education: Book of Abstracts, International Standing Conference for the Hisstory of Education (ISCHE); Örebro University 2021 : 206-209
Andersson, Daniel
ISCHE 42 - Looking from Above and Below: Rethinking the Social in the History of Education: Book of Abstracts, International Standing Conference for the Hisstory of Education (ISCHE); Örebro University 2021 : 317-318
Andersson, Daniel; Gotling, Nicole Elizabeth
History of Education, Routledge 2020, Vol. 49, (3) : 287-312
Norlin, Björn
Acta Didactica Norden, Acta Didactica Norden 2020, Vol. 14, (4)
Larsson, Anna; Lindström, Niclas
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Wikström, Charlott
Vägval i skolans historia, Föreningen för svensk undervisningshistoria 2020, (4)
Lindmark, Daniel
Skolans högtider: ceremoni, fest och firande i svensk skolhistoria, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria 2020 : 175-199
Marklund, Emil
Umeå studies in history and education, 22
Félix, Inês
ICHRE (International Centre for Historical Research in Education), Summer Conference, online, July 9, 2020
Eren Aydinlik, Badegül
Socialt arbete i skolan: villkor, innehåll och utmaningar, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 29-40
Larsson, Anna
Acta Didactica Norden, Oslo University 2020, Vol. 14, (1)
Åström Elmersjö, Henrik; Thorp, Robert
Rituella rum och heliga platser: historiska, samtida och litterära studier, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2020 : 97-131
Lindmark, Daniel
Latest update: 2018-11-20