Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 17 September 2020)

Skip to content
printicon

Publications in history and education

2020
History of Education, Routledge 2020, Vol. 49, (3) : 287-312
Norlin, Björn
2020
Umeå studies in history and education, 22
Félix, Inês
2020
Socialt arbete i skolan: Villkor, innehåll och utmaningar, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 29-40
Larsson, Anna
2020
Acta Didactica Norden, Oslo University 2020, Vol. 14, (1)
Åström Elmersjö, Henrik; Thorp, Robert
2020
Rituella rum och heliga platser: historiska, samtida och litterära studier, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2020 : 97-131
Lindmark, Daniel
2019
History of Education, Routledge 2019, Vol. 48, (3) : 297-316
Karlsson Sjögren, Åsa; Larsson, Esbjörn; Rimm, Stefan
2019
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: 2019, (3) : i-vi
Larsson, Anna; Samuelsson, Johan
2019
Utbildningshistoria: en introduktion, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 77-92
Lindmark, Daniel
2019
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: 2019, (3) : 1-23
Larsson, Anna
2019
Umeå studies in history and education, 21
Myrebøe, Synne
2019
Religion and educational research: national traditions and transnational perspectives, Münster & New York: Waxmann Verlag 2019 : 37-50
Lindmark, Daniel
2019
Nordic Journal of Educational History, Vol. 6, (1)
Åström Elmersjö, Henrik
2019
Utbildningshistoria: en introduktion, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 263-276
Lindström, Niclas; Lindmark, Daniel
2019
ISCHE 41 - Spaces and places of education: book of abstracts, Porto: International Standing Conference for the History of Education ; University of Porto 2019 : 411-412
Félix, Inês
2019
Rasten: möjligheternas mellanrum, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 79-93
Larsson, Anna
2019
Sámi educational history in a comparative international perspective, London: Palgrave Macmillan 2019 : 13-26
Lindmark, Daniel
2018
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Marklund, Emil
2018
Nordic Journal of Educational History, Vol. 5, No 2
2018
La Historia de la Educación hoy: retos, interrogantes, respuestas, VIII Encuentro Ibérico de Historia de la Educación, Lugo, 8-10 de septiembre de 2016, Santiago de Compostela: University of Santiago de Compostela 2018 : 161-166
Félix, Inês
2018
Svenska kvinnobiografiskt lexikon
Marklund, Emil
2018
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (2) : 1-15
Norlin, Björn
2018
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 85-93
Norlin, Björn; Sjögren, David
2018
Scandinavian Sport Studies Forum, Malmö: 2018, Vol. 9 : 45-85
Hjelm, Jonny
2018
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (1)
Åström Elmersjö, Henrik
2018
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Marklund, Emil
2018
Umeå studies in history and education, 20
Karlsson, Tomas
2018
Making education: material school design and educational governance, Springer 2018 : 33-48
Norlin, Björn
2018
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (1) : 1-1
Åström Elmersjö, Henrik; Larsson, Anna; Sjögren, David
2018
Visioner för en bättre värld: pietismen som transnationell, reformatorisk och utopisk drivkraft, Lund: Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv 2018 : 101-123
Lindmark, Daniel
2018
Revisiting gender in European history, 1400-1800, New York and Oxon: Routledge 2018 : 78-99
Karlsson Sjögren, Åsa
2018
VII Nordic Educational History Conference, Trondheim, Norway, September 19-20, 2018
Félix, Inês
2018
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 45-57
Norlin, Björn
2018
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 29-44
Norlin, Björn
2018
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 9-20
Lindmark, Daniel; Sundström, Olle
2018
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 205-212
Lindmark, Daniel; Sundström, Olle
2018
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 181-203
Lindmark, Daniel; Sundström, Olle
2018
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 23-27
Norlin, Björn; Sjögren, David
2018
Education and nature: book of abstract, Berlin: Humboldt Universität 2018 : 490-491
Félix, Inês
2018
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (2) : 131-149
Boge, Cecilie; Larsson, Anna
2017
International perspectives on teaching rival histories: pedagogical responses to contested narratives and the history wars, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2017 : 17-39
Åström Elmersjö, Henrik
2017
Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete, Möklinta: Gidlunds förlag 2017 : 91-98
Norlin, Björn; Sjögren, David
2017
Väckelser som minnes- och meningsskapande narrativ, Åbo: Åbo Akademi 2017 : 21-56
Lindmark, Daniel
2017
Umeå studies in history and education, 16
Larsson, Anna; Norlin, Björn; Rönnlund, Maria
2017
Vägval i skolans historia. Tidskrift från Föreningen för svensk undervisningshistoria, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria 2017, Vol. 17, (2)
Åström Elmersjö, Henrik