"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Publications in history

Umeå: Umeå University 2024
Falk, Julia
Noter, Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF 2024, (240) : 14-19
Åström Elmersjö, Henrik
Vienna Yearbook of Population Research, Osterreichische Akademie der Wissenschaften, Verlag 2024, Vol. 22 : 1-17
Junkka, Johan; Hiltunen, Maria
Lychnos, Lychnos, Lund University 2023 : 47-56
Priebe, Janina; Wormbs, Nina
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University 2023, Vol. 10, (1) : 115-143
Svonni, Charlotta
Historical Methods, Routledge 2023, Vol. 56, (2) : 63-76
Wisselgren, Maria J.; Vikström, Lotta
Där möten äger rum: om bönhusen i övre Norrland, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2023 : 7-25
Lindmark, Daniel
Learning to read, learning religion: Catechism primers in Europe from the sixteenth to the nineteenth centuries, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company 2023 : 152-164
Lindmark, Daniel
History Education Research Journal (HERJ), UCL Press 2023, Vol. 20, (1)
Åström Elmersjö, Henrik; Persson, Anders
Genus - Journal of Population Sciences, Springer 2023, Vol. 79, (11)
Sandström, Glenn; Padyab, Mojgan; Noguchi, Haruko; et al.
Svenska Historikermötet 2023, Umeå, Sverige, 14-16 juni, 2023.
Andersson, Daniel
Militärhistorisk Tidskrift, Stockholm: 2023 : 35-80
Stridsman, Jacob
Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap, 12
Lindmark, Daniel
Historisk Tidskrift, Svenska Historiska Föreningen 2023, Vol. 143, (4) : 633-640
Åström Elmersjö, Henrik
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, 869
Hårdstedt, Martin
Historisk Tidskrift, Stockholm: 2023, Vol. 143, (4) : 609-620
Hjelm, Jonny
Hålla huvudet kallt: om distanserat engagemang i en uppjagad tid, Göteborg: Daidalos 2023 : 93-127
Hjelm, Jonny
Etnologiska skrifter, 80
Arvidsson, Alf; Lindblom, Ina; Pettersson, Richard
Där möten äger rum: om bönhusen i övre Norrland, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2023 : 65-145
Lindmark, Daniel
Historielärarnas förenings årsskrift, 2023
Åström Elmersjö, Henrik; Sjögren, David
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2023, Vol. 10, (1)
Westerberg, Andreas
Från Pehr Stenbergs värld, Umeå: Umeå University 2023 : 69-97
Lindblom, Ina
The History of the Family, Routledge 2023, Vol. 28, (3) : 601-629
Sundvall, Samuel; Lundh, Christer; Dribe, Martin; et al.
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Foreningen Kulturella Perspektiv 2023, Vol. 32
Liliequist, Jonas
Historisk Tidskrift, Svenska Historiska Föreningen 2023, Vol. 143, (4) : 602-608
Åström Elmersjö, Henrik
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstads universitet 2023, Vol. 13, (1) : 66-73
Larsson, Anna; Ledman, Kristina
Ny utbildningshistorisk forskning II: Nio bidrag från Forskarskolani tillämpad utbildningshistoria, Uppsala: Uppsala Studies of History and Education 2023 : 17-31
Westerberg, Andreas
Historielärarnas förening årsskrift, Helsingborg: Historielärarnas förening 2023 : 12-24
Karlsson Sjögren, Åsa
Population Studies, Routledge 2023, Vol. 77, (3) : 417-435
Sandström, Glenn; Stanfors, Maria
Scandinavian Journal of History, Abingdon: Routledge 2023, Vol. 48, (4) : 503-529
Marklund, Emil
Swedish and Finnish historiographies of the Swedish realm, c.1520-1809: shared past, different interpretations?, London: Routledge 2023 : 213-229
Andersson, Daniel
Anglo-Saxon studies in archaeology and history 23, Oxford: Archaeopress 2023 : 167-205
Hey, David; Buckland, Paul C.; Buckland, Philip I.; et al.
Umeå studies in history and education, 27
Svonni, Charlotta
västerbottens-Kuriren
Hjelm, Jonny
Gender, materiality, and politics: essays on the making of power, Lund: Nordic Academic Press 2022 : 297-316
Lindström, Peter
Historisk Tidskrift, Stockholm: Svenska Historiska Föreningen 2022, Vol. 2 : 282-284
Lindblom, Ina
Historisk Tidsskrift, Oslo: Universitetsforlaget 2022, Vol. 101, (1) : 87-91
Hjelm, Jonny
Gender, materiality, and politics: essays on the making of power, Lund: Nordic Academic Press 2022 : 139-155
Karlsson Sjögren, Åsa
Vägval i skolans historia, Föreningen för svensk undervisningshistoria 2022, (3)
Karlsson Sjögren, Åsa
Routledge Research in Byzantine Studies
Cojocaru, Oana-Maria
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2022, Vol. 9, (1) : 133-155
Fetibegović, Mersija
Environmental Science and Policy, Elsevier 2022, Vol. 134 : 100-107
Jönsson, Jimmy; Priebe, Janina; Mårald, Erland; et al.
Yrfän, Sverige: Sveriges entomologiska förening 2022, (1) : 25-27
Lemdahl, Geoffrey; Fägerström, Christoffer
Latest update: 2018-10-19