Skip to content

Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 5 May 2021)

printicon

Publications in history

OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, Vol. 42, (1-2) : 191-212
Lindmark, Daniel
Kretsen kring Rosenius: Släkten, vännerna och breven, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2021 : 125-192
Lindmark, Daniel
Conservative Religion and Mainstream Culture: Opposition, Negotiation, and Adaptation, London: Palgrave Macmillan 2021 : 191-212
Lindmark, Daniel; Andersson, Erik J.
The demography of disasters: impacts for population and place, Cham: Springer 2021 : 81-99
Carson, Dean B.; Carson, Doris A.; Axelsson, Per; et al.
Kretsen kring Rosenius: Släkten, vännerna och breven, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2021 : 7-19
Lindmark, Daniel
Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap, 10
Kretsen kring Rosenius: Släkten, vännerna och breven, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2021 : 193-227
Lindmark, Daniel
Lund Papers in Economic Demography, 2020:2
Stanfors, Maria; Andersson, Fredrik N G; Sandström, Glenn
Vekkelsens rom, Lund: Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv 2020 : 155-173
Lindmark, Daniel
The Extractive Industries and Society, Elsevier 2020, Vol. 7, (1) : 1-7
Veerart, Frank; Åberg, Anna; Vikström, Hanna
Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, Stockholm: 2020, (2)
Hjelm, Jonny
The History of the Family, No 2, Vol 25
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2020, (1-2) : 4-39
Liliequist, Jonas
Transactions of the Hunter Archaeological Society, Sheffield: The Hunter Archaeological Society 2020, Vol. 29 : 84-101
Buckland, Paul C.; Buckland, Philip I.; Prosser, Tim
Scandinavian Journal of History, Routledge 2020, Vol. 45, (1) : 95-120
Júlíusson, Árni Daníel; Lárusdottir, Birna; Lucas, Gavin; et al.
Forest Policy and Economics, Elsevier 2020, Vol. 111
Sténs, Anna; Mårald, Erland
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, Johan Nordlander-sällskapet 2020, Vol. 41, (3-4) : 24-56
Hjelm, Jonny; Johansson, Madelen
Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap, 9
Från nyläseri till bibelbälte: kyrka och väckelse i Västerbotten, Umeå: Luleå stiftshistoriska sällskap 2020 : 7-16
Lindmark, Daniel
Thule: Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok 2020, Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet 2020 : 49-69
Sandström, Glenn
LUND PAPERS IN ECONOMIC DEMOGRAPHY, 2020:4
Sandström, Glenn; Stanfors, Maria
Västerbottens-Kuriren
Hjelm, Jonny
Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2020
Ingen självklarhet: om demokratins framväxt och utmaningar, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2020 : 10-24
Hjelm, Jonny; Nordlund, Christer
Journal of Archaeological Science: Reports, Elsevier 2020, Vol. 31
Fägerström, Christoffer; Buckland, Philip I.; Lemdahl, Geoffrey; et al.
The History of the Family, Routledge 2020, Vol. 25, (2) : 177-201
Vikström, Lotta; Shah, Sonali; Janssens, Angelique
Historiska typer, Möklinta: Gidlunds förlag 2020 : 171-196
Nyström, Daniel
Vägval i skolans historia, Föreningen för svensk undervisningshistoria 2020, (4)
Lindmark, Daniel
Skolans högtider: ceremoni, fest och firande i svensk skolhistoria, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria 2020 : 175-199
Marklund, Emil
The History of the Family, Abingdon: Routledge 2020, Vol. 25, (2) : 322-344
Vikström, Lotta; Haage, Helena; Häggström Lundevaller, Erling
Från nyläseri till bibelbälte: kyrka och väckelse i Västerbotten, Umeå: Luleå stiftshistoriska sällskap 2020 : 17-39
Lindmark, Daniel
The Routledge companion to cultural history in the Western world, Routledge 2020 : 240-255
Liliequist, Jonas
Rituella rum och heliga platser: historiska, samtida och litterära studier, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2020 : 7-16
Lindmark, Daniel; Persson, Anders
Studies on the Religious History of the North, 3
Västerbottens-kuriren
Hjelm, Jonny
Umeå studies in history and education, 22
Félix, Inês
Socialt arbete i skolan: villkor, innehåll och utmaningar, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 29-40
Larsson, Anna
Scandia, Lund: 2020, Vol. 86, (1) : 99-108
Hjelm, Jonny
Acta Didactica Norden, Oslo University 2020, Vol. 14, (1)
Åström Elmersjö, Henrik; Thorp, Robert
PLoS ONE, Public Library of Science 2020, Vol. 15, (4)
Junkka, Johan; Sandström, Glenn; Vikström, Lotta
Journal of Nordic Archaeological Science, Stockholm: Stockholm University 2020, Vol. 19
Tranberg, Annemari; Alenius, Teija Helena; Kallio-Seppä, Titta; et al.
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: 2020, Vol. 29, (3) : 18-26
Falk, Julia
Rituella rum och heliga platser: historiska, samtida och litterära studier, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2020 : 97-131
Lindmark, Daniel
History of Education, Routledge 2019, Vol. 48, (3) : 297-316
Karlsson Sjögren, Åsa; Larsson, Esbjörn; Rimm, Stefan
Scandia, Stiftelsens Scandia 2019, Vol. 85, (2) : 131-134
Åström Elmersjö, Henrik