Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 1 July 2020)

Skip to content
printicon

Publications in history

2020
Lund Papers in Economic Demography, 2020:2
Stanfors, Maria; Andersson, Fredrik N G; Sandström, Glenn
2020
The Extractive Industries and Society, Elsevier 2020, Vol. 7, (1) : 1-7
Veerart, Frank; Åberg, Anna; Vikström, Hanna
2020
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2020, (1-2) : 4-39
Liliequist, Jonas
2020
Transactions of the Hunter Archaeological Society, Sheffield: The Hunter Archaeological Society 2020, Vol. 29 : 84-101
Buckland, Paul C.; Buckland, Philip I.; Prosser, Tim
2020
Scandinavian Journal of History, Routledge 2020, Vol. 45, (1) : 95-120
Júlíusson, Árni Daníel; Lárusdottir, Birna; Lucas, Gavin; et al.
2020
Forest Policy and Economics, Elsevier 2020, Vol. 111
Sténs, Anna; Mårald, Erland
2020
LUND PAPERS IN ECONOMIC DEMOGRAPHY, 2020:4
Sandström, Glenn; Stanfors, Maria
2020
Journal of Archaeological Science: Reports, Elsevier 2020, Vol. 31
Fägerström, Christoffer; Buckland, Philip I.; Lemdahl, Geoffrey; et al.
2020
Historiska typer, Möklinta: Gidlunds förlag 2020 : 171-196
Nyström, Daniel
2020
The History of the Family
Vikström, Lotta; Haage, Helena; Häggström Lundevaller, Erling
2020
Umeå studies in history and education, 22
Félix, Inês
2020
Acta Didactica Norden, Oslo University 2020, Vol. 14, (1)
Åström Elmersjö, Henrik; Thorp, Robert
2020
PLoS ONE, Public Library of Science 2020, Vol. 15, (4)
Junkka, Johan; Sandström, Glenn; Vikström, Lotta
2020
Journal of Nordic Archaeological Science, Stockholm: Stockholm University 2020, Vol. 19
Tranberg, Annemari; Alenius, Teija Helena; Kallio-Seppä, Titta; et al.
2019
History of Education, Routledge 2019, Vol. 48, (3) : 297-316
Karlsson Sjögren, Åsa; Larsson, Esbjörn; Rimm, Stefan
2019
Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Huddinge: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 2019, Vol. 44, (4) : 45-46
Nyström, Daniel
2019
Det lyckliga femtiotalet: sexualitet, politik och motstånd, Höör: Symposion Brutus Östlings bokförlag 2019 : 219-233
Nyström, Daniel
2019
The politics of Arctic resources: change and continuity in the "Old North" of Northern Europe, London: Routledge 2019 : 119-139
Axelsson, Per; Sköld, Peter; Röver, Corinna
2019
Genealogy, Vol. 3, (4) : 1-18
Brännlund, Isabelle
2019
Scandia, Lund: Lunds universitet 2019, Vol. 85, (2) : 59-86
Dahlkvist, Rebecka; Hjelm, Jonny
2019
Utbildningshistoria: en introduktion, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 77-92
Lindmark, Daniel
2019
Efterkrigstidens samhällskontakter, Lund: Mediehistoria, Lunds universitet 2019 : 185-215
Bennesved, Peter
2019
Religion and educational research: national traditions and transnational perspectives, Münster & New York: Waxmann Verlag 2019 : 37-50
Lindmark, Daniel
2019
Nordic Journal of Educational History, Vol. 6, (1)
Åström Elmersjö, Henrik
2019
Tidskrift för Genusvetenskap, Vol. 40, (2) : 120-137
Nyström, Daniel
2019
Financial History Review, Cambridge University Press 2019, Vol. 26, (3) : 359-388
Dermineur, Elise
2019
Historiskan, Malmö: Historiskan Systerskapeet AB 2019, (2) : 66-75
Eskilsson, Lena
2019
International Society for Histody Didactics (ISHD)
Hansson, Johan
2019
Utbildningshistoria: en introduktion, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 263-276
Lindström, Niclas; Lindmark, Daniel
2019
ISCHE 41 - Spaces and places of education: book of abstracts, Porto: International Standing Conference for the History of Education ; University of Porto 2019 : 411-412
Félix, Inês
2019
Journal of the history of sexuality, University of Texas Press 2019, Vol. 28, (2) : 320-322
Liliequist, Jonas
2019
Rasten: möjligheternas mellanrum, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 79-93
Larsson, Anna
2019
Post scriptum, 1
Ericsson, Tom
2019
Sámi educational history in a comparative international perspective, London: Palgrave Macmillan 2019 : 13-26
Lindmark, Daniel
2019
Warum Friedenschliessen so schwer ist: Fruhneuzeitliche Friedensfindung am Beispel des Westfälischen Friedenskongress, Aschendorff Verlag 2019 : 65-73
Hårdstedt, Martin
2019
Tillit och diplomati: En diskussionsbok om personliga relationer och diplomatiska processer 1670-1990, Opuscula Historica Upsaliensia 2019 : 67-79
Lindström, Peter
2019
Nordic Conference on​ Teaching and Learning in Curriculum Subjects (NOFA), Stockholm, May 13
Hansson, Johan
2018
The Polar Journal, Routledge 2018, Vol. 8, (1) : 141-162
Priebe, Janina
2018
Revisiting gender in European history, 1400-1800, New York: Routledge 2018 : 10-28
Dermineur, Elise M.
2018
Historisk Tidskrift (S), Svenska Historiska Föreningen 2018, Vol. 138, (4) : 738-741
Liliequist, Jonas
2018
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Marklund, Emil
2018
Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap, 7