Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 1 July 2020)

Skip to content
printicon

Publications in religious studies and theology

2020
Intertextualität und die Entstehung des Psalters, Tübingen: Mohr Siebeck 2020 : 33-50
Willgren, David
2020
Theologische Bibliothek Töpelmann, 189
Svensson, Leif
2020
Forschung zum Alten Testament 2. Reihe, 114
2020
Journal of Biblical Literature, Society of Biblical Literature 2020, Vol. 1, (139) : 67-86
Davage, David
2019
God and Humans in the Hebrew Bible and Beyond: A Festschrift for Lennart Boström on his 67th Birthday, Sheffield: Sheffield Phoenix Press 2019 : 176-207
Willgren, David
2019
Nordic Conference of Religious Education 2019, Trondheim, Norway, June 11-14, 2019
Norgren-Hansson, Mimmi
2019
Utbildningshistoria: en introduktion, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 77-92
Lindmark, Daniel
2019
Svensk teologisk kvartalskrift, Lund: Svensk Teologisk Tidskrift (SKT) 2019, (1) : 17-32
Rosenius, Marie; Girmalm, Thomas
2019
Religion and educational research: national traditions and transnational perspectives, Münster & New York: Waxmann Verlag 2019 : 37-50
Lindmark, Daniel
2019
Svensk kyrkotidning, Svensk kyrkotidning AB 2019, Vol. 115, (10) : 283-286
Wahlberg, Mats
2019
Utbildningshistoria: en introduktion, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 263-276
Lindström, Niclas; Lindmark, Daniel
2019
Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2019
Rosenius, Marie
2019
Archive for the Psychology of Religion/ Archiv für Religionspsychologie, Vol. 41, (2) : 141-158
Lundmark, Mikael
2019
NOFA7 Abstracts​: Stockholm University, 13-15 maj, 2019 : 159-159
Norgren-Hansson, Mimmi
2019
SSSR+RRA 2019 Annual Meeting, St. Louis, USA, October 25-27, 2019
Lindgren, Tomas; Sonnenschein, Hannes
2018
Svensk Exegetisk Årsbok, Svenska Exegetiska Sällskapet 2018, Vol. 83 : 43-65
Davage, David
2018
Umeå: Umeå universitet 2018
Svensson, Leif
2018
Ordet är dig mycket nära: Tolkningar av Gamla testamentet, Stockholm: Artos & Norma 2018 : 95-108
Davage, David
2018
Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap, 7
2018
Ordet är dig mycket nära: tolkningar av Gamla testamentet, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2018 : 175-188
Larsson, Tord
2018
Inomkyrklig sekularisering, Umeå: Umeå universitet 2018 : 7-9
Girmalm, Thomas; Rosenius, Marie
2018
Svensk teologisk kvartalskrift, Lund: 2018, Vol. 94, (1-2) : 97-107
Wahlberg, Mats
2018
Temenos, Finnish Society for the Study of Religion 2018, Vol. 54, (1) : 9-27
Sundström, Olle
2018
Studia Theologica Practica Umensia, 2
2018
Kvinnor och andlighet i norr: historiska och litterära perspektiv, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2018 : 7-15
Lindmark, Daniel; Samuelson, Jan
2018
Studies on the Religious History of the North, 2
2018
First Things, New York: Institute on Religion and Public Life 2018, Vol. May
Wahlberg, Mats
2018
Kvinnor och andlighet i norr: historiska och litterära perspektiv, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2018 : 119-150
Lindmark, Daniel
2018
Visioner för en bättre värld: pietismen som transnationell, reformatorisk och utopisk drivkraft, Lund: Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv 2018 : 101-123
Lindmark, Daniel
2018
Carl Olof Rosenius betydelse: regionalt, nationellt och internationellt, Umeå: Luleå stiftshistoriska sällskap 2018 : 15-47
Lindmark, Daniel
2018
Library of Hebrew Bible / Old Testament studies, 654
2018
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 9-20
Lindmark, Daniel; Sundström, Olle
2018
The future of lived religious leadership, Amsterdam: VU University Press 2018 : 169-185
Girmalm, Thomas
2018
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 205-212
Lindmark, Daniel; Sundström, Olle
2018
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 181-203
Lindmark, Daniel; Sundström, Olle
2018
Carl Olof Rosenius betydelse: regionalt, nationellt och internationellt, Luleå stiftshistoriska sällskap 2018 : 9-13
Lindmark, Daniel
2018
Zeitschrift für die Alttertamentliche Wissenschaft, Walter de Gruyter 2018, Vol. 130, (3) : 384-397
Davage, David
2017
European Journal of Philosophy of Religion, Vol. 9, (2) : 165-188
Wahlberg, Mats
2017
Religios education in a mediatized world, Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH 2017 : 75-88
Girmalm, Thomas
2017
Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete, Möklinta: Gidlunds förlag 2017 : 91-98
Norlin, Björn; Sjögren, David
2017
Det kyrkliga språket i teori och praxis, Umeå: Umeå Universitet 2017 : 83-99
Davage, David
2017
Consecration rituals in South Asia, Leiden: Brill Academic Publishers 2017 : 198-222
Raddock, Elisabeth
2017
Religionspädagogik in einer mediatisierten Welt, Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH 2017 : 104-118
Wahlberg, Mats
2017
Religionspädagogik in einer mediatisierten Welt, Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH 2017 : 41-60
Larsson, Tord
2017
Väckelser som minnes- och meningsskapande narrativ, Åbo: Åbo Akademi 2017 : 21-56
Lindmark, Daniel