Skip to content

Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 18 January 2021)

printicon

Publications in religious studies and theology

2021
Routledge international handbook of research methods in digital humanities, Oxon & New York: Routledge 2021 : 203-217
Foka, Anna; Cocq, Coppélie; Buckland, Philip I.; et al.
2020
Intertextualität und die Entstehung des Psalters, Tübingen: Mohr Siebeck 2020 : 33-50
Willgren, David
2020
Theologische Bibliothek Töpelmann, 189
Svensson, Leif
2020
Vekkelsens rom, Lund: Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv 2020 : 155-173
Lindmark, Daniel
2020
HTS Teologiese Studies/Theological Studies, AOSIS 2020, Vol. 76, (1)
Runemark Brydsten, Johan
2020
Stanford Encyclopedia of Philosophy
Wahlberg, Mats
2020
Från nyläseri till bibelbälte: Kyrka och väckelse i Västerbotten, Umeå: Luleå stiftshistoriska sällskap 2020 : 87-101
Gelfgren, Stefan
2020
Svenska Dagbladet
Wahlberg, Mats
2020
Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap, 9
2020
Från nyläseri till bibelbälte: Kyrka och väckelse i Västerbotten, Umeå: Luleå stiftshistoriska sällskap 2020 : 7-16
Lindmark, Daniel
2020
Teologisk utbildning, Umeå: Umeå universitet 2020 : 7-8
Girmalm, Thomas
2020
Rituella rum och heliga platser: historiska, samtida och litterära studier, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2020 : 189-216
Lundmark, Mikael
2020
Teologisk utbildning, Umeå: Umeå universitet 2020 : 9-22
Girmalm, Thomas
2020
Forschung zum Alten Testament 2. Reihe, 114
2020
Från nyläseri till bibelbälte: Kyrka och väckelse i Västerbotten, Umeå: Luleå stiftshistoriska sällskap 2020 : 17-39
Lindmark, Daniel
2020
Journal of early Christian studies (Print), Johns Hopkins University Press 2020, Vol. 28, (4) : 665-667
Cojocaru, Oana Maria
2020
Rituella rum och heliga platser: historiska, samtida och litterära studier, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2020 : 7-16
Lindmark, Daniel; Persson, Anders
2020
Studies on the Religious History of the North, 3
2020
Acta Johannelundensia, 3
Rosenius, Marie
2020
Studia Theologica Practica Umensia, 3
2020
Rituella rum och heliga platser: historiska, samtida och litterära studier, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2020 : 97-131
Lindmark, Daniel
2020
Journal of Biblical Literature, Society of Biblical Literature 2020, Vol. 1, (139) : 67-86
Davage, David
2019
God and Humans in the Hebrew Bible and Beyond: A Festschrift for Lennart Boström on his 67th Birthday, Sheffield: Sheffield Phoenix Press 2019 : 176-207
Willgren, David
2019
Nordic Conference of Religious Education 2019, Trondheim, Norway, June 11-14, 2019
Norgren-Hansson, Mimmi
2019
Utbildningshistoria: en introduktion, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 77-92
Lindmark, Daniel
2019
Svensk teologisk kvartalskrift, Lund: Svensk Teologisk Tidskrift (SKT) 2019, (1) : 17-32
Rosenius, Marie; Girmalm, Thomas
2019
Religion and educational research: national traditions and transnational perspectives, Münster & New York: Waxmann Verlag 2019 : 37-50
Lindmark, Daniel
2019
Svensk kyrkotidning, Svensk kyrkotidning AB 2019, Vol. 115, (10) : 283-286
Wahlberg, Mats
2019
Utbildningshistoria: en introduktion, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 263-276
Lindström, Niclas; Lindmark, Daniel
2019
Svenska Dagbladet
Berntson, Martin; Hägerland, Tobias; Andersson, Daniel; et al.
2019
Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2019
Rosenius, Marie
2019
Archive for the Psychology of Religion/ Archiv für Religionspsychologie, Vol. 41, (2) : 141-158
Lundmark, Mikael
2019
NOFA7 Abstracts​: Stockholm University, 13-15 maj, 2019 : 159-159
Norgren-Hansson, Mimmi
2019
SSSR+RRA 2019 Annual Meeting, St. Louis, USA, October 25-27, 2019
Lindgren, Tomas; Sonnenschein, Hannes
2018
Svensk Exegetisk Årsbok, Svenska Exegetiska Sällskapet 2018, Vol. 83 : 43-65
Davage, David
2018
Umeå: Umeå universitet 2018
Svensson, Leif
2018
Ordet är dig mycket nära: Tolkningar av Gamla testamentet, Stockholm: Artos & Norma 2018 : 95-108
Davage, David
2018
Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap, 7
2018
Ordet är dig mycket nära: tolkningar av Gamla testamentet, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2018 : 175-188
Larsson, Tord
2018
Inomkyrklig sekularisering, Umeå: Umeå universitet 2018 : 7-9
Girmalm, Thomas; Rosenius, Marie
2018
Svensk teologisk kvartalskrift, Lund: 2018, Vol. 94, (1-2) : 97-107
Wahlberg, Mats
2018
Temenos, Finnish Society for the Study of Religion 2018, Vol. 54, (1) : 9-27
Sundström, Olle
2018
Studia Theologica Practica Umensia, 2
2018
Kvinnor och andlighet i norr: historiska och litterära perspektiv, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2018 : 7-15
Lindmark, Daniel; Samuelson, Jan
2018
Studies on the Religious History of the North, 2