"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Publications

Swedish Studies in European Law, 18
Duval, Antoine; Krüger, Alexander; Lindholm, Johan
The European roots of the lex sportiva: how Europe rules global sport, Oxford: Hart Publishing Ltd 2024 : 1-14
Antoine, Duval; Krüger, Alexander; Lindholm, Johan
The European roots of the lex sportiva: how Europe rules global sport, Oxford: Hart Publishing Ltd 2024 : 41-68
Lindholm, Johan
The European roots of the lex sportiva: how Europe rules global sport, Oxford: Hart Publishing Ltd 2024 : 285-308
Krüger, Alexander
Festskrift till Peter Westberg, Lund: Juristförlaget, Lund 2024 : 287-300
Hjertstedt, Mattias
Rättshistoriska studier, 32
Dahlén, Marianne; Granström, Görel
Rättsstatens utmaningar, Stockholm: Institutet för rättshistorisk forskning 2024 : 77-89
Granström, Görel
European Journal of Education
Vanhée, Loïs; Danielsson, Karin; Enqvist, Lena; et al.
Public Digitali­sation in a legal perspective: status, challenges and opportunities for Nordic-Baltic cooperation, Copenhagen: Nordic Council of Ministers 2024 : 231-282
Enqvist, Lena
European Journal of Empirical Legal Studies, European Society for Empirical Legal Studies (ESELS) 2024, Vol. 1, (1) : 1-2
Lindholm, Johan; Libor, Dušek; Kantorowicz-Reznichenko, Elena; et al.
Socialmedicinsk Tidskrift, Vol. 101, (1) : 57-70
Hjertstedt, Mattias; Eriksson, Malin; Hansson, Jonas
Västerbotten förr & nu
Holm, Fanny; Granström, Görel
Didaktisk dialog: i kursen Didaktik för universitetslärare, Umeå: Umeå universitet 2023 : 76-86
Holm, Johan
The power to tax in Europe, Oxford; London; New York; New Delhi; Sydney: Hart Publishing Ltd 2023 : 1-2
Hultqvist, Anders; Lindholm, Johan
Swedish Studies in European Law, 14
Lindholm, Johan; Hultqvist, Anders
The power to tax in Europe, Oxford; London; New York; New Delhi; Sydney: Hart Publishing Ltd 2023 : 3-18
Lindholm, Johan
Förvaltningsrättslig Tidskrift, (1) : 135-140
Mannelqvist, Ruth
Skoljuridik, Stockholm: Liber 2023 : 311-342
Hjertstedt, Mattias; Boström, Viola
EU:s inre och yttre gränser i en konfliktfylld värld, Stockholm: Santérus Förlag 2023 : 129-156
Hallström, Pär
Nordic Journal of International Law, Brill Academic Publishers 2023, Vol. 92, (2) : 248-282
Nilsson, Isak
Svensk Juristtidning, Uppsala: Iustus förlag 2023 : 579-596
Henrikson, Ann-Sofie; Evertsson, Lars; Nyman, Charlott
Latest update: 2020-11-09