Skip to content
printicon

Publications

2019
International Society of Family Law World Congress 2017 Selected Research Papers (title forthcoming)
Perry, Elizabeth
2018
Polisen: verksamhet och arbete, Stockholm: Liber 2018 : 331-336
Eklund, Niklas; Landström, Lena
2018
Stockholm: Liber 2018
2018
Polisen: verksamhet och arbete, Stockholm: Liber 2018 : 15-24
Eklund, Niklas; Landström, Lena
2018
The New EU Judiciary: An Analysis of Current Judicial Reforms, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2018 : 341-356
Derlén, Mattias
2018
Polisen: verksamhet och arbete, Stockholm: Liber 2018 : 314-330
Hjertstedt, Mattias
2018
Polisen: verksamhet och arbete, Stockholm: Liber 2018 : 296-313
Mannelqvist, Ruth
2018
The Court of Justice of the European Union: multidisciplinary perspectives, Oxford: Hart Publishing Ltd 2018 : 79-99
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan
2018
Polisen: verksamhet och arbete, Stockholm: Liber 2018 : 233-256
Hellström, Olof; Landström, Lena
2018
Scandinavian Journal of Public Health
Söderberg, Mia; Mannelqvist, Ruth; Järvholm, Bengt; et al.
2018
Polisen: verksamhet och arbete, Stockholm: Liber 2018 : 257-274
Enarsson, Therese; Granström, Görel
2018
Juridisk Tidskrift, Stockholm: Stockholms universitet 2018, (3) : 633-650
Ulander-Wänman, Carin
2018
Barn och föräldrar i socialförsäkringen: rapport från forskarseminariet i Umeå 17–18 januari 2018, Taberg: Försäkringskassan Analys och prognos 2018 : 139-148
Perry, Elizabeth
2018
Tidsskrift for rettsvitenskap, Vol. 131, (2–3) : 206-234
Naarttijärvi, Markus
2018
Information & communications technology law
Enarsson, Therese; Lindgren, Simon
2018
FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle: Program och abstracts
Holm, Johan; Edström, Örjan; Mannelqvist, Ruth; et al.
2018
Juridisk Publikation, Stockholm: Juridisk Publikation 2018, (1) : 25-47
Brännström, Malin
2018
International Survey of Family Law 2018
Perry, Elizabeth; Boström, Viola; Nordvik, Marie
2018
Svenska Dagbladet
Ulander-Wänman, Carin; Larsson, Karin; Renkel, Peter
2018
International sports law journal, Springer Berlin/Heidelberg 2018, Vol. 17, (3-4) : 117-118
Lindholm, Johan
2018
Förvaltningsrättslig Tidskrift, (2) : 355-358
Mannelqvist, Ruth