Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Teaching and Learning, 15 Credits

Swedish name: Undervisning och lärande (UVK)

This syllabus is valid: 2020-04-13 valid to 2021-03-07 (newer version of the syllabus exists)

Course code: 6KP000

Credit points: 15

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: No main field: First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Education

Established by: Head of Department of Education, 2020-04-14

Literature

Valid from: 2020 week 25

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32594-0
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Ahlberg Ann
Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik : att bygga broar
2., [förändrade] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 192 s. :
ISBN: 978-91-47-11718-5
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Aspelin Jonas
Sociala relationer och pedagogiskt ansvar
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2010 : 168 s. :
ISBN: 978-91-40-66888-2
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Benjamin Aaron
Factors influencing learning
Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers : 2019 :
Mandatory

”Om innebörder i lärarprofessionalism”
Englund Tomas, Dyrdal Solbrekke Tone
Included in:
Pedagogisk forskning i Sverige
Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik : 1996- : 20 : pages 168-194 :
Mandatory

Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus
Hakvoort Ilse, Lundström Agneta
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 173 sidor :
ISBN: 9789151100821
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Konflikthantering i professionellt lärarskap
Hakvoort Ilse, Friberg Birgitta
3., [uppdaterade och utökade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2015 : 248 s. :
ISBN: 9789140691675
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Lindqvist Per
”Ödmjuk orubblighet. En avgörande (och rimlig) kvalitet i lärares yrkeskunnande”
Included in:
Nordisk tidskrift för allmän didaktik
Göteborg : Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet : 2015- : 1 : pages 61-74 :
Mandatory

Memory (encoding, storage, retrieval)
McDermott K. B., Roediger H. L.
Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers : 2020 :

Thornberg Robert
Det sociala livet i skolan : socialpsykologiska perspektiv
Tredje upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 404 sidor :
ISBN: 9789147132058
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Allmändidaktik : vetenskap för lärare
Hansén Sven-Erik, Forsman Liselott
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 383 sidor :
ISBN: 9789144113173
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Synligt lärande : presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat
Håkansson Jan, Sveriges kommuner och landsting
Stockholm : Sveriges Kommuner och Landsting : 2011 : 65 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-7164-706-1
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Lärande, skola, bildning
Lundgren Ulf P., Säljö Roger, Liberg Caroline
5 uppl. : Natur & Kultur Akademisk : 2020 : 760 sidor :
ISBN: 9789127827974
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Wahlström Ninni
Läroplansteori och didaktik
2 uppl. : Malmö : Gleerup Utbildning AB : 2016 : 213 s. :
ISBN: 9789140694768
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Ämnesdidaktik : en undervisningskonst
Bronäs Agneta, Runebou Niclas
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 156 s. :
ISBN: 978-91-44-11387-6
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Lärportalen
Skolverket (u.d) :
Mandatory

Didaktik för hem- och konsumentkunskap
Hjälmeskog Karin, Höijer(red) Karin
Gleerups Utbildning AB : 2019 :
ISBN: 9789151100463
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Hem- och konsumentkunskap i årskurs 7-9. Tematisk kvalitetsgranskning.
Skolinspektionen : 2019 :
Mandatory

Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap
Skolverket : 2011 :
Mandatory

Understanding sports coaching : the pedagogical, social and cultural foundations of coaching practice
Cassidy Tania, Jones Robyn L., Potrac Paul
Third edition. : New York : Routledge : 2016 : 204 pages :
ISBN: 9780415857475
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Ämnet specialidrott i gymnasieskolan : en utvärdering av ämnet läsåret 2008/09
Ferry Magnus, Olofsson Eva
Stockholm : Riksidrottsförbundet : 2009 : 41 s. :
Fritt tillgänglig
ISBN: 9789197813051
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Kommentarmaterial till ämne Specialidrott
Skolverket : 2011 :
Mandatory

Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning
Haglund Jesper, Jeppsson Fredrik
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 226 s. :
ISBN: 9789144090009
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Matematik med dynamiskt mindset : hur du frigör dina elevers potential
Boaler Jo, Sjöwall Trodden Katarina
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & kultur : [2017] : 334 sidor :
ISBN: 978-91-27-81790-6
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Elevers svårigheter att lära sig matematik : hur de kan förstås och avhjälpas
Lundsgård Nils-Martin, Niss Mogens, Jankvist Uffe Thomas
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 154 sidor :
ISBN: 9789144129198
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Grimvall Göran
Teknikens metoder : skolans teknikämne i senare skolår
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 221 s. :
ISBN: 9789144094786
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Teaching chemistry - a studybook : a practical guide and textbook for student teachers, teacher trainees and teachers
Eilks Ingo, Hofstein Avi
Rotterdam : Sense Publishers : cop. 2013 : xiii, 336 s. :
ISBN: 9789462091382 (pbk)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Nilsson P.
Att se helheter i undervisningen: naturvetenskapligt perspektiv
Stockholm: Skolverket. : 2012 :
Mandatory

Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet
Lindahl Britt, Malmberg Claes, Ottander Christina, Rosberg Maria, Ekborg Margareta, Ideland Malin
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 179 s. :
ISBN: 978-91-40-68123-2
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Rogers Ben
The big ideas in physics and how to teach them : teaching physics 11-18
Abingdon, Oxon : Routledge : 2018 : ix, 135 pages :
ISBN: 9781138235076
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Reiss Michael J.
Teaching secondary biology
2nd ed. : London : Hodder Education : 2011. : ix, 318 p. :
ISBN: 9781444124316 (pbk.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Ask Sofia
Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
ISBN: 978-91-44-05936-5
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Molloy Gunilla
Svenskämnets roll : om didaktik, demokrati och critical literacy
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 135 sidor :
ISBN: 9789144076249
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Tornberg Ulrika
Språkdidaktik
5. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning AB : 2015 : 253 s. :
ISBN: 9789140691507
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Skåreus(red) Eva
Estetiska ämnen och genus
Gleerups Utbildning AB : 2018 :
ISBN: 978-91-40-69503-1
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Lindström A.
Portföljmetodik i estetiska ämnen
Included in:
Pedagogisk bedömning
Stockholm : Liber : 2013 : 270 s. :
Mandatory