Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Programme syllabus:

Study Programme for Human Resource Management, 180 Credits

Swedish name: Personalvetarprogrammet

This programme syllabus is valid: HT22 and until further notice

Programme code: SGPER

Credit points: 180

Registration number: FS 3.1.3-1014-21

Responsible faculty: Faculty of Social Sciences

Revised by: Faculty Board of Social Sciences, 2021-06-01

Entry Requirements

General entry requirements and Mathematics 2a or 2b or 2c, Civics 1b or 1a1+1a2. Dessutom krävs ett års arbetslivserfarenhet. Arbetslivserfarenheten ska sammanlagt omfatta minst 12 månaders heltidstjänstgöring eller motsvarande längre tid på deltid, minst halvtid. Alla perioder som omfattar verksamhet med minst halvtid på varje arbetsplats tillgodoräknas. Grundutbildning inom totalförsvarsplikt eller vård av annan person, som inte utgör anställning, tillgodoräknas ej. Anställning som varat under terminstid i gymnasieskolan tillgodoräknas inte heller. Arbetslivserfarenheten skall dokumenteras med intyg eller annan godtagbar handling.

Outline

Valid from: HT15

Semester 1

Semester 2

Semester 3

Semester 4

Semester 5

Semester 6