Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Archaeology B1, 30 Credits

Swedish name: Arkeologi B1, särskilt nordeuropeisk för arkeologiprogrammet

This syllabus is valid: 2017-01-02 and until further notice

Course code: 1AR053

Credit points: 30

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Archaeology: First cycle, has only upper-secondary level entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Historical, Philosophical and Religious Studies

Revised by: Head of Department of Historical, Philosophical and Religious Studies, 2016-09-14

Literature

 • Valid from: 2020 week 46

  Bettina Arnold
  ‘Arierdämmerung’: Race and Archaeology in Nazi Germany
  World Archaeology 2006, 38:1 : 2006 :
  Fulltext
  Mandatory

  Baudou Evert
  Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar
  Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2004 : 444, [1] s. :
  ISBN: 91-7402-342-X (inb.)
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Cultural Heritage in Sweden in the 2000s. Contexts, Debates, Paradoxes
  Bernsand Niklas, Narvselius Eleonora
  Politeja 2018, 15:1 : 2018 :
  Fulltext
  Mandatory

  Brown Sean
  Archaeology and the State
  Constellations 2012,3:1 : 2012 :
  Fulltext
  Mandatory

  Elenius Lars
  Nationella minoriteters symboliska nationsbyggande [Elektronisk resurs] : Föreställningen om Kvänland och Sápmi som nya former av etnopolitik bland finskspråkiga och samiskspråkiga minoriteter
  Stockholm : Svenska Historiska Föreningen : 2018 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-72482
  Mandatory

  Archaeology : an introduction
  Greene Kevin, Moore Tom
  5. ed. : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2010 : xvii, 394 p. :
  ISBN: 9780415496384 (hbk.)
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Kulturhistorisk förstudie avseende planerad vindkraft i området Bäråsen
  Hägerman Britt-Marie, Söderlind Annika
  Avdelningen för dokumentation, Rapportnummer 2012:4, Murberget, Länsmuseet Västernorrland. : 2012 :
  Fulltext
  Mandatory

  ILO:s konvention nr 169
  ILO:s konvention nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder Kommittédirektiv 1997:103
  ILO:s konvention nr 169 : 1997 :
  Fulltext
  Mandatory

  ILO 169. International Labour Organisation (ILO) C
  C169 - Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)
  ILO 169. International Labour Organisation (ILO) Convention no. 169 : 1989 :
  Fulltext
  Mandatory

  Iregren Elisabeth
  Kan samerna lita på Sveriges arkeologer?
  Samefolket 2000, nr. 5 : 2000 :
  Mandatory

  Indigenous peoples’ rights and the politics of the term ’indigenous’
  Kenrick Justin, Lewis Jerome
  Anthropology Today 2004, 20:2 : 2004 :
  Fulltext
  Mandatory

  Marxism, Communism and Czechoslovak Archaeology
  Krekovic Eduard, Baca Martin
  Anthropologi 2013, no. 2 : 2013 :
  Fulltext
  Mandatory

  Kuper Adam
  The Return of the Native
  Current Anthropology 2003, 44:3 : 2003 :
  Fulltext
  Mandatory

  Lindgren Eva
  Stenåldersfynd oroar samer. Vems förfäder som var först I norr rör upp känslor bland svenska och samer
  Dagens nyheter : 1992 :
  Mandatory

  Loeffler David
  Chapter Three. Data and Scenarios. Interpreting and Presenting Norrland’s Prehistory. Contested Landscapes/Contested Heritage. History and heritage in Sweden and their archaeological implications concerning the interpretation of the Norrlandian past
  Department of Archaeology and Sámi Studies, University of Umeå : 2005 :
  Fulltext
  Mandatory

  Loeffler David
  . Dokumentation av stormskadade kulturhistoriska lämningar 2014 inom 22 socknar, 5 kommuner och 2 landskap i Västernorrlands län.
  Avdelningen för kulturmiljö och samlingar, Murberget Länsmuseet Västernorrland, Rapportnummer 2015:6. : 2015 :
  Fulltext
  Mandatory

  Ojala Carl-Gösta
  Etnicitet- och sedan? : identitet, etnicitet och arkeologi i nordligaste Europa
  Included in:
  Arkeologi och identitet
  Lund : Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet : 2008 : 311 s. :
  Mandatory

  Petersson Bodil
  Skåne mellan nationerna - arkeologi och regional identitet
  Included in:
  Arkeologi och identitet
  Lund : Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet : 2008 : 311 s. :
  Mandatory

  Riksantikvarieämbetet
  Vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen. Uppdragsarkeologi: det uppdragsarkeologiska systemet
  Stockholm: Riksantikvarieämbetet : 2015 :
  Fulltext
  Mandatory

  Kulturmiljölag (1988:950). Svenskförfattningssamling (SFS)
  Kulturdepartementet : 1988 :
  Fulltext
  Mandatory

  Hänsyn till naturvården, kulturmiljövården och rennäringen. Skogsvårds Lagstiftningen. Gällande regler 1 april 2019
  Jönköping: Skogsstyrelsen : 2019 :
  Fulltext
  Mandatory

  Synnestvedt Anita
  Vad är en fornlämning och vem vill besöka den? Fornlämningsplatsen. Kärleksaffär eller trist historia
  Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Göteborgs universitet : 2008 :
  Fulltext
  Mandatory

  Turek Jan
  Archaeo-propaganda. The History of Political Engagement in Archaeology in Central Europe
  Archaeologies 2018, 14:1 : 2018 :
  Fulltext
  Mandatory

  Wallerström Tomas
  Arkeologin och kampen om land och vatten. Personliga reflektioner kring ett bruk av det förflutna i Nordskandinavien
  Arkeologi och Identitet. Red. Bodil Petersson & Peter Skoglund. Lund: Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds Universitet : 2008 :
  Mandatory

  Weinstock John
  Assimilation of the Sámi. Its Unforeseen Effects on the Majority Populations of Scandinavia
  Scandinavian Studies 2013, 85:4 : 2018 :
  Fulltext
  Mandatory

  Chapter 1. Collaborating with Stakeholders
  Zimmerman Larry J, Branam Kelly M
  Archaeology in Practice. A Student Guide to Archaeological Analyses. Second Edition. Eds. Jane Balme & Alistair Paterson. Malden, MA: Blackwell Publishing. : 2014 :
  Fulltext
  Mandatory

  Apel Jan
  Knowledge, Know-how and Raw Matrial. The Production of Late Neolithic Flint Daggers in Scandinavia
  Journal of Archaeological Method and Theory 2008, 15:1 : 2008 :
  Fulltext
  Mandatory

  Arwill-Nordbladh Elisabeth
  Genusforskning inom arkeologin
  Stockholm : Högskoleverket : 2001 : 73 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9188874745
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Bassett Alecia
  Pseudo-Archaeology. The Appropriation and Commercialization of Cultural Heritage
  Spectrum 2013, 3:3 : 2013 :
  Fulltext
  Mandatory

  Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
  Balme Jane, Paterson Alistair
  John Wiley & Sons Inc, 2013 : 2013 :
  Online:
  Mandatory

  Fossheim Hallvard J.
  Science, Scientism and the Ethics of Archaeology
  Norwegian Archaeological Review 2017, 50:1 : 2017 :
  Fulltext
  Mandatory

  George Ola
  Neolitiska människor och svin i Ångermanland
  Arkeologi i Norr 2012, nr. 13 : 2012 :
  Fulltext
  Mandatory

  Archaeology : an introduction
  Greene Kevin, Moore Tom
  5. ed. : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2010 : xvii, 394 p. :
  ISBN: 9780415496384 (hbk.)
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Gräslund Bo
  Arkeologisk datering
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 77 s. :
  ISBN: 91-44-61921-9
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Guttmann-Bond Erika
  Sustainability out of the past. How archaeology can save the planet
  World Archaeology 2010, 42:3 : 2010 :
  Fulltext
  Mandatory

  Guttmann-Bond Erika
  The ethics of sustainable archaeology
  Antiquity 2019, vol. 93, Issue 372 : 2019 :
  Mandatory

  Holmqvist Elisabeth m.fl
  Tracing grog and pots to reveal Neolithic Corded Ware Culture contacts in the Baltic Sea region
  Journal of Archaeological Science 2018, vol. 91 : 2018 :
  Fulltext
  Mandatory

  Johnson Matthew
  Archaeological theory : an introduction
  2. ed. : Chichester : Wiley-Blackwell : 2010 : xvi, 307 p. :
  ISBN: 1-4051-0014-1 (hbk.) : ¹55.00
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Kristiansen Cristian
  The Nature of Archaeological Knowledge and its Ontological Turns
  Norwegian Archaeological Review 2017, 50:1 : 2017 :
  Fulltext
  Mandatory

  Climate Change, Moose and Humans in Northern Sweden 4000 cal. Yr BP
  Larsson Thomas, Rosqvist Gunhild, Ericsson Göran, Heinerud Jans
  Journal of Northern Studies, vol 8, Nr 1: 9-30. (23 s) : 2012 :
  Mandatory

  Lidén Kerstin
  A Common Language is the Basis for Sound Collaboration
  . Norwegian Archaeological Review 2017, 50:1 : 2017 :
  Fulltext
  Mandatory

  Linden Marc Vander
  Reaction to a Reactionary Text
  Norwegian Archaeological Review 2017, 50:1 : 2017 :
  Fulltext
  Mandatory

  Loeffler David
  Inventeringsmetoder
  Arkeologi i Norr 1995/1996, nr. 8/9 :
  Fulltext
  Mandatory

  Loeffler David
  Archaeological surveys - a few reflections. As exemplified by features and finds from Hångstaörn, Medelpad
  Arkeologi i Norr 2007, nr. 10 :
  Fulltext
  Mandatory

  Loeffler David
  Scientific creativity – scientific conformity. An archaeological example and its consequences.
  On the Road. Studies in Honour of Lars Larsson. Eds. Birgitta Hårdh, Kristina Jennbert & Deborah Olausson. : 2007 :
  Fulltext
  Mandatory

  Lynott Mark J
  Ethical Principles and Archaeological Practice: Development of an Ethics Polity
  American Antiquity 1997, 62:4 : 1997 :
  Fulltext
  Mandatory

  Marila Marko
  Vagueness and Archaeological Interpretation. A Sensuous Approach to Archaeological Knowledge Formation through Finds Analysis
  Norwegian Archaeological Review 2017, 50:1 : 2017 :
  Fulltext
  Mandatory

  Šabatová Klára
  It’s not Culture’s Fault. Problems of One Premise
  Anthropologie, 51:2 : 2013 :
  Fulltext
  Mandatory

  Sörensen Tum Flohr
  The Two Cultures and a World Apart. Archaeology and Science at a New Crossroads
  . Norwegian Archaeological Review 2017, 50:2 :
  Fulltext
  Mandatory

  Sörensen Tim Flohr
  Archaeological Paradigms. Pendulum or Wrecking Ball?
  Norwegian Archaeological Review 2017, 50:2 :
  Fulltext
  Mandatory

  Scarre Christopher
  The human past : world history and the development of human societites
  4th edition. : New York, NY : Thames & Hudson : 2018 : 768 pages :
  ISBN: 9780500293355
  Search Album, the University Library catalogue

  Crombé, Philippe & Robinson Erick
  European Mesolithic. Geography and Culture
  Encyclopedia of global archaeology 2019 :
  Fulltext
  Mandatory

  Cunliffe Barry W.
  Europe between the oceans : themes and variations, 9000 BC-AD 1000
  New Haven : Yale University Press : 2011. : ix, 518 p. :
  ISBN: 9780300170863
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Dietrich Oliver
  The Earliest Socketed Axes in Southeastern Europe. Tracking the Spread of a Bronze Age Technological Innovation. Forging Identities. The Mobility of Culture in Bronze Age Europe. Volume 2
  Eds. Paulina Suchowska-Ducke, Samantha Scott Reiter & Helle Vandkilde. BAR International Series 2772 : 2015 :
  Fulltext
  Mandatory

  Haak, Wolfgang; Lazaridis, Iosif m.fl.
  Massive migration from the steppe is a source for Indo-European languages in Europe
  Nature 2015, vol. 522 :
  Fulltext
  Mandatory

  Hartz, Sönke; Terberger, Thomas & Zhilin, Mikhail
  New AMS-dates for the Upper Volga Mesolithic and the origin of miroblade technology in Europe
  Quartär 2010, vol. 57 :
  Fulltext
  Mandatory

  Jennbert Kristina
  Archaeology and Pre-Christian Religion in Scandinavia
  Current Swedish Archaeology 2000, vol. 8 :
  Fulltext
  Mandatory

  Éds. Catherine Dupont & Gregor Marchand
  Maritimes. De la fonction des habitats à l’organisation de l’espace littoral.
  Société préhistorique francaise vol. 6 :
  Fulltext
  Mandatory

  Fortifications and Enclosures in European Prehistory. A Cross-Cultural Perspective
  Parkinson William A, Duffy Raul R
  Journal of Archeological Reseaurch 2007, vol. 15 :
  Fulltext
  Mandatory

  Reiter, Samantha S m.fl.
  The Ölby Woman. A Comprehensive Provenance Investigation of an Elite Nordic Bronze Age Oak-Coffin Burial
  Danish Journal of Archaeology 2019, vol. 8 :
  Fulltext
  Mandatory

  Schroeder, Hannes m.fl.
  Unraveling ancestry, kinship, and violence in a Late Neolithic mass grave
  PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) 2019, 116:22 :
  Fulltext
  Mandatory

  Agricultural lime disturbs natural strontium isotope variations. Implications for provenance and migration studies
  Thomsen Erik, Andreasen Rasmus
  . Science Advances 2019, 5:3 :
  Fulltext
  Mandatory

  Badou Evert
  Norrlands forntid. Ett historiskt perspektiv.
  Höganäs:Wiken : 1992 :
  Mandatory

  Ekholm Therese
  Mesolithic Settlement in Northernmost Sweden. Economy, Technology, Chronology
  Fennoscandia Archaeologica 2016, vol. 33 :
  Fulltext
  Mandatory

  Forsberg Lars
  Tidig hällkonst och koloniseringen av taigaområdet i Mittnorden. Samfunn, symboler og identitet. Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen
  UBAS (Universitetet i Bergen Arkkeologiske Skrifter) Nordisk 3. :
  Fulltext
  Mandatory

  Forsberg Lars
  The spread of new technologies in Early Fennoscandia. A view without borders.
  CAS (Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters). Oslo : 2010 :
  Fulltext
  Mandatory

  Samenes historie fram til 1750
  Hansen Lars Ivar, Olsen Bjørnar
  Oslo : Cappelen : 2004 : 427 s. :
  ISBN: 82-02-19672-8
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Hennius Andreas
  Towards a Refined Chronology of Prehistoric Pitfall Hunting in Sweden
  European Journal of Archaeology 2020 :
  Fulltext
  Mandatory

  Hällbilder & hällbildernas rum
  Klang Lennart, Lindgren-Hyvönen Britta, Ramqvist Per H
  Örnsköldsvik: Regional arkeologi, Mitthögskolan : 2002 :
  Fulltext
  Mandatory

  Lamnidis, Thiseas C, Majander, Kerttu m.fl.
  Ancient Fennoscandian genomes reveal origin and spread of Siberian ancestry in Europe
  Nature Communications 2018, no. 9 :
  Fulltext
  Mandatory

  Manninen, Mikael A. & Knutsson, Kjel
  Northern Inland Oblique Point Sites. A New Look into the Late Mesolithic Oblique Point Tradition in Eastern Fennoscandia. Mesolithic Interfaces. Variability in Lithic Technologies in Eastern Fennoscandia
  Ed. Tuija Rankama. Monographs of the Archaeological Society of Finland 1 :
  Fulltext
  Mandatory

  Möller, Per; Östlund, Olof; m.fl.
  Living at the margin of the retreating Fennoscandian Ice Sheet: The early Mesolithic sites at Aarevaara, northern most Sweden
  The Holocene 2012, 21:1 :
  Fulltext
  Mandatory

  Nunes Milton
  The Sea Giveth. The Sea Taketh: The Role of Marine Resources in Northern Ostrobothnia, Finland, 4000-2000 B.C
  Arctic Anthropology 2009, 46:1-2 :
  Fulltext
  Mandatory

  Northern Connections. Interregional Contacts in Bronze Age Northern and Middle Sweden
  Ojala Karin, Ojala Carl-Gösta
  Open Archaeology 2020, 6:1 :
  Fulltext
  Mandatory

  Ramqvist Per H
  Förhistoria i Medelpad. Samhälleliga förändringar ca 7000 f.Kr. – 1100 e.Kr. Mittnorden under det första Årtusendet e.Kr.
  Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet : 2005 :
  Fulltext
  Mandatory

  Ramqvist Per H
  Arnäsbacken. En gård från yngre järnålder och medeltid
  Umeå universitet : 1998 :
  Fulltext
  Mandatory

  Ramqvist Per H
  Högom. Gravar och boplatser. Mittnorden under det första Årtusendet e.Kr.
  Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet : 2005 :
  Fulltext
  Mandatory

  Ramqvist Per H
  Silverdepåer och gravhögar. Mittnorden under det första Årtusendet e.Kr
  Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet : 2005 :
  Fulltext
  Mandatory

  Darvill Timothy
  The Concise Oxford Dictionary of Archaeology
  Second Edition. Oxford: Oxford University : 2008 :
  Fulltext

  Pearsall Deborah
  Encyclopedia of Archaeology
  Amsterdam: Elsevier : 2008 :
  Fulltext

 • Valid from: 2017 week 52

  Arnold Bettina
  "Arierdämämerung": race and archaeology in Nazi Germany
  World Archaeology. Vol. 38, No 1. taylor Francis Ltd (25 s) : 2006 :
  http://http:www.jstor.org/stable/40023592
  Mandatory

  Baudou Evert
  Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar
  Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2004 : 444, [1] s. :
  ISBN: 91-7402-342-X (inb.)
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Biörnstad Margareta
  Vindelälven - ett genombrott för en ny syn på bevarande.
  En lång historia ... Festskrift till Evert Baudou på 80-årsdagen. Archaeology and Ennvironment 19: 67-79 Umeå (13 s) : 2005 :
  Mandatory

  Danielsson Robert
  Handbok i fornminnesvård.
  Riksantikvarieämbetet. Huskvarna : 2006 :
  http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/50
  Mandatory

  Kulturmiljölagen
  Kulturmiljölagen :
  kulturmiljölagen
  Mandatory

  Lynott Mark
  Ethical Principles and Archaeological Practive: Development of an Ethics Polity
  American Antiquity, vol. 62, No. 4 : 1997 :
  http://www.jstor.org/stable/281879?seq=1
  Mandatory

  Ojala Carl-Gösta
  Sámi Prehistories: The Politics of Archaeology and Identity in Northernmost Europe.
  Occasional papers in archaeology 47. Uppsala universitet. Institutionen för arkeologi och antik historia. Uppsala (353 s) : 2009 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-108857
  Mandatory

  Vägledning för tillämpning av KML Uppdragsarkeologi (2kap, 10-13 §§)
  Riksantikvarieämbetet : 2012 :
  http://www.raa.se/wp-content/uploads/2012/06/Vägledning-Uppdragsarkeologi-avsnitt-1-9.pdf
  Mandatory

  Publik arkeologi
  Svanberg Fredrik, Wahlberg Katty
  Nordic academic press : 2007 :
  Mandatory

  Andrefsky William
  The Analysis of stone tool procuremment, productio and matintenance
  Online : 2009 :
  http://link.springer.com/article/10.1007/s10814-008-9026-2
  Mandatory

  Antonson Hans
  Landskap och ödesbölen : Jämtland före, under och efter den medeltida agrarkrisen
  Stockholm : Univ. : 2004 : 251 s. :
  ISBN: 91-7265-831-2
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Arwill-Nordbladh Elisabeth
  Genusforskning inom arkelogi.
  Högskoleverket. Stockholm, 60 s : 2001 :
  http://www.genus.se/media/genusforskning-inom-arkeologin-2001/
  Mandatory

  Johnson Matthew
  Archaeological theory : an introduction
  2. ed. : Chichester : Wiley-Blackwell : 2010 : xvi, 307 p. :
  ISBN: 1-4051-0014-1 (hbk.) : ¹55.00
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Larsson Stefan
  Om strategiska metoder vid stadsarkeologiska undersökningar. Aktuella metodfrågor
  Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar, Skrifter 58. (9 s) : 2004 :
  Mandatory

  Olsen Björnar
  Fra ting til tekst. Teoretiske perspektiv i arkeologisk forskning
  Universitetsforlaget. Oslo. Svensk utgåva 2003: Från ting till text: teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning. (319 s) : 1997 :
  Mandatory

  Petersson Håkan
  Analys av västsvensk mesolitisk kronologi. en illustration av korrespondensanalysens fördelar. Aktuella metodfrågor
  Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar, Skrifter 58. (22 s) : 2004 :
  Mandatory

  Rundkvist Martin
  Domed oblong brooches of Vendel period Scandinavia : Ørsnes types N & O and similar brooches, including transitional types surviving into the early Viking period
  Academia.edu : 2012 :
  http://www.academia.edu/217395/Domed_oblong_brooches_of_Vendel_Period_Scandina_via
  Mandatory

  Spång Lars-Göran
  Rumslig fördelning av fyndplatser och fornlämningar. Avgränsa, finna samband, lokalisera centrum, interpolera, m.m.
  Länsmuseet i Västernottland, kulturmiljöavdelningens rapporter 2005:9 (39 s). Online : 2005 :
  http://collectiveaccess.murberget.se/media/ylm_ca_system/images/3/9/2/53349_ca_object_representations_media_39267_original.pdf
  Mandatory

  Gräslund Bo
  Arkeologisk datering
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 77 s. :
  ISBN: 91-44-61921-9
  Search Album, the University Library catalogue

  Archaeology : the key concepts
  Renfrew Colin, Bahn Paul G.
  London : Routledge : 2005 : 298 s. :
  ISBN: 0-415-31757-6 (hardback)
  Search Album, the University Library catalogue

  Trigger Bruce G.
  A history of archaeological thought
  2. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2006 : xx, 710 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0633/2006007559-d.html
  ISBN: 0-521-84076-7 (hbk.) :
  Search Album, the University Library catalogue

  Cunliffe Barry W.
  The Oxford illustrated history of prehistoric Europe
  Oxford : Oxford Univ. Press : 2001 : ix, 532 s., [24] pl.-s. :
  ISBN: 0-19-285441-0 (hft.) ;
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Vandkilde Helle
  Culture and change in Central European prehistory : 6th to 1st millennium BC
  Aarhus : Aarhus Universtity Press : 2007 : 215 s. :
  ISBN: 9788779342453
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Tusen års europahistorie : romere, germanere og nordboere
  Hedeager Lotte, Tvarnø Henrik
  Oslo : Pax : 2001 : 323 s. :
  ISBN: 82-530-2251-4
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  The rise of Bronze Age society : travels, transmissions and transformations
  Kristiansen Kristian, Larsson Thomas B.
  Cambridge : Cambridge University Press : 2005 : 449 s. :
  ISBN: 0-521-60466-4 (paperback)
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Baudou Evert
  Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
  1. uppl. : Bjästa : Cewe-förl. : 1995 : 168 s. :
  ISBN: 91-7542-218-2 (korr.) (inb.) ;
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Samernas historia fram till 1750
  Hansen Lars Ivar, Olsen Bjornar
  Stockholm: Liber : 2006 :
  Mandatory

  Samenes historie fram til 1750
  Hansen Lars Ivar, Olsen Bjørnar
  Oslo : Cappelen : 2004 : 427 s. :
  ISBN: 82-02-19672-8
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Hällbilder & hällbildernas rum
  Klang Lennart, Lindgren Hyvönen Britta, Ramqvist Per H.
  Örnsköldsvik : Regional arkeologi, Mitthögskolan : 2002 : 132 s. :
  ISBN: 91-631-2322-3
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Climate Change, Moose and Humans in Northern Sweden 4000 cal. Yr BP
  Larsson Thomas, Rosqvist Gunhild, Ericsson Göran, Heinerud Jans
  Journal of Northern Studies, vol 8, Nr 1: 9-30. (23 s) : 2012 :
  Mandatory

  Living at the margin of the retreating Fennoscandian Ice Sheet: The early Mesolithic sites at Aarevaara, northernmost Swseden
  Möller Per, Östlund Olof, Barnekow Lens, Sandgren Per, Palmbo Frida, Willerslev Eske
  The Holocene 22 (12 s) : 2012 :
  http://hol.sagepub.com/content/23/1/104.short
  Mandatory

  Nunes Milton
  The sea Giveth. The Sea Taketh: The Role of Marine Resources in Northern Ostrobothnia, Finland, 4000-2000 B.C.
  Arctic Anthropology, vilume 46, Numbers 1-2, 2009. Univeristy of Wisconsin Press. (s.167-175). : 2009 :
  http://muse.jhu.edu/journals/arctic_anthropology/v046/46.1-2.nunez.pdf
  Mandatory

  Ramqvist Per H.
  Arnäsbacken : en gård från yngre järnålder och medeltid
  Umeå : [Univ.] : 1998 : [8], 149 s. :
  ISBN: 91-7191-495-1 ; 152:00
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

 • Valid from: 2017 week 45

  Arnold Bettina
  "Arierdämmerung": race and archaeology in Nazi Germany
  World Archaeology. Vol. 38, No 1. taylor Francis Ltd (25 s) : 2006 : : 2006 :
  Fulltext
  Mandatory

  Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
  Balme Jane, Paterson Alistair
  John Wiley & Sons Inc : 2013 : 2013 :
  Fulltext
  Mandatory

  Baudou Evert
  Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar
  Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2004 : 444, [1] s. :
  ISBN: 91-7402-342-X (inb.)
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Archaeology : an introduction
  Greene Kevin, Moore Tom
  5. ed. : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2010 : xvii, 394 p. :
  ISBN: 9780415496384 (hbk.)
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Kulturmiljölag (1988:950)
  Svensk författningssamling 1988:950 :
  Fulltext
  Mandatory

  Lynott Mark
  Ethical Principles and Archaeological Practive: Development of an Ethics Polity
  American Antiquity, vol. 62, No. 4 : 1997 :
  http://www.jstor.org/stable/281879?seq=1
  Mandatory

  Ojala Carl-Gösta
  Sámi Prehistories: The Politics of Archaeology and Identity in Northernmost Europe.
  Occasional papers in archaeology 47. Uppsala universitet. Institutionen för arkeologi och antik historia. Uppsala (353 s) : 2009 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-108857
  Mandatory

  Publik arkeologi
  Svanberg Fredrik, Wahlberg Katty
  Nordic academic press : 2007 :
  Mandatory

  Vägledning för tillämpning av KML Uppdragsarkeologi
  Riksantikvarieämbetet : 2012-2016 :
  Fulltext
  Mandatory

  Arwill-Nordbladh Elisabeth
  Genusforskning inom arkeologi
  Högskoleverket. Stockholm, 60 s : 2001 :
  Fulltext
  Mandatory

  Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
  Balme Jane, Paterson Alistair
  John Wiley & Sons Inc : 2013 :
  Fulltext
  Mandatory

  Archaeology : an introduction
  Greene Kevin, Moore Tom
  5. ed. : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2010 : xvii, 394 p. :
  ISBN: 9780415496384 (hbk.)
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Gräslund Bo
  Arkeologisk datering
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 77 s. :
  ISBN: 91-44-61921-9
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Johnson Matthew
  Archaeological theory : an introduction
  2. ed. : Chichester : Wiley-Blackwell : 2010 : xvi, 307 p. :
  ISBN: 1-4051-0014-1 (hbk.) : ¹55.00
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Spång Lars-Göran
  Rumslig fördelning av fyndplatser och fornlämningar. Avgränsa, finna samband, lokalisera centrum, interpolera, m.m.
  Länsmuseet i Västernottland, kulturmiljöavdelningens rapporter 2005:9 (39 s). Online : 2005 :
  http://collectiveaccess.murberget.se/media/ylm_ca_system/images/3/9/2/53349_ca_object_representations_media_39267_original.pdf
  Mandatory

  Tusen års europahistorie : romere, germanere og nordboere
  Hedeager Lotte, Tvarnø Henrik
  Oslo : Pax : 2001 : 323 s. :
  ISBN: 82-530-2251-4
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Vandkilde Helle
  Culture and change in Central European prehistory : 6th to 1st millennium BC
  Aarhus : Aarhus Universtity Press : 2007 : 215 s. :
  ISBN: 9788779342453
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Scarre Christopher
  The human past : world prehistory & the development of human societies
  3rd ed. : London : Thames & Hudson : 2013 : 784 s. :
  ISBN: 9780500290644
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Baudou Evert
  Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
  1. uppl. : Bjästa : Cewe-förl. : 1995 : 168 s. :
  ISBN: 91-7542-218-2 (korr.) (inb.) ;
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Carlsson Anders
  Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria : från stenålder till vikingatid = Interpretative archaeology and Swedish prehistory : from the stone age to the Viking period
  Stockholm : Stockholm universitet, [Institutionen för arkeologi och antikens kultur] : 2015 : 288 sidor :
  ISBN: 9789163787638
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Samenes historie fram til 1750
  Hansen Lars Ivar, Olsen Bjørnar
  Oslo : Cappelen : 2004 : 427 s. :
  ISBN: 82-02-19672-8
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Hällbilder & hällbildernas rum
  Klang Lennart, Lindgren Hyvönen Britta, Ramqvist Per H.
  Örnsköldsvik : Regional arkeologi, Mitthögskolan : 2002 : 132 s. :
  ISBN: 91-631-2322-3
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Climate Change, Moose and Humans in Northern Sweden 4000 cal. Yr BP
  Larsson Thomas, Rosqvist Gunhild, Ericsson Göran, Heinerud Jans
  Journal of Northern Studies, vol 8, Nr 1: 9-30. (23 s) : 2012 :
  Mandatory

  Living at the margin of the retreating Fennoscandian Ice Sheet: The early Mesolithic sites at Aarevaara, northernmost Swseden
  Möller Per, Östlund Olof, Barnekow Lens, Sandgren Per, Palmbo Frida, Willerslev Eske
  The Holocene 22 (12 s) : 2012 :
  http://hol.sagepub.com/content/23/1/104.short
  Mandatory

  Nunes Milton
  The sea Giveth. The Sea Taketh: The Role of Marine Resources in Northern Ostrobothnia, Finland, 4000-2000 B.C.
  Arctic Anthropology, vilume 46, Numbers 1-2, 2009. Univeristy of Wisconsin Press. (s.167-175). : 2009 :
  http://muse.jhu.edu/journals/arctic_anthropology/v046/46.1-2.nunez.pdf
  Mandatory

  Ramqvist Per H.
  Arnäsbacken : en gård från yngre järnålder och medeltid
  Umeå : [Univ.] : 1998 : [8], 149 s. :
  ISBN: 91-7191-495-1 ; 152:00
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Ramqvist Per H
  Mittnorden under det första årtusendet e Kr
  Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet : 2005 :
  Mandatory

  Darvill Timothy
  The Concise Oxford Dictionary of Archaeology
  Oxford University Press, Oxford : 2008 : 2008 :
  Fulltext

  Pearsall Deborah
  Encyclopedia of Archaeology
  Elsevier Science: 2007 : 2007 :
  Fulltext

  Price Theron Douglas
  Ancient Scandinavia : an archaeological history from the first humans to the Vikings
  New York, NY : Oxford University Press : cop. 2015 : 494 s. :
  ISBN: 9780190231972
  Search Album, the University Library catalogue

 • Valid from: 2017 week 1

  Arnold Bettina
  "Arierdämmerung": race and archaeology in Nazi Germany
  World Archaeology. Vol. 38, No 1. taylor Francis Ltd (25 s) : 2006 : : 2006 :
  Fulltext
  Mandatory

  Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
  Balme Jane, Paterson Alistair
  John Wiley & Sons Inc : 2013 : 2013 :
  Fulltext
  Mandatory

  Baudou Evert
  Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar
  Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2004 : 444, [1] s. :
  ISBN: 91-7402-342-X (inb.)
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Archaeology : an introduction
  Greene Kevin, Moore Tom
  5. ed. : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2010 : xvii, 394 p. :
  ISBN: 9780415496384 (hbk.)
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Kulturmiljölag (1988:950)
  Svensk författningssamling 1988:950 :
  Fulltext
  Mandatory

  Lynott Mark
  Ethical Principles and Archaeological Practive: Development of an Ethics Polity
  American Antiquity, vol. 62, No. 4 : 1997 :
  http://www.jstor.org/stable/281879?seq=1
  Mandatory

  Ojala Carl-Gösta
  Sámi Prehistories: The Politics of Archaeology and Identity in Northernmost Europe.
  Occasional papers in archaeology 47. Uppsala universitet. Institutionen för arkeologi och antik historia. Uppsala (353 s) : 2009 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-108857
  Mandatory

  Publik arkeologi
  Svanberg Fredrik, Wahlberg Katty
  Nordic academic press : 2007 :
  Mandatory

  Vägledning för tillämpning av KML Uppdragsarkeologi
  Riksantikvarieämbetet : 2012-2016 :
  Fulltext
  Mandatory

  Arwill-Nordbladh Elisabeth
  Genusforskning inom arkeologi
  Högskoleverket. Stockholm, 60 s : 2001 :
  Fulltext
  Mandatory

  Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
  Balme Jane, Paterson Alistair
  John Wiley & Sons Inc : 2013 :
  Fulltext
  Mandatory

  Archaeology : an introduction
  Greene Kevin, Moore Tom
  5. ed. : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2010 : xvii, 394 p. :
  ISBN: 9780415496384 (hbk.)
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Gräslund Bo
  Arkeologisk datering
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 77 s. :
  ISBN: 91-44-61921-9
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Johnson Matthew
  Archaeological theory : an introduction
  2. ed. : Chichester : Wiley-Blackwell : 2010 : xvi, 307 p. :
  ISBN: 1-4051-0014-1 (hbk.) : ¹55.00
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Spång Lars-Göran
  Rumslig fördelning av fyndplatser och fornlämningar. Avgränsa, finna samband, lokalisera centrum, interpolera, m.m.
  Länsmuseet i Västernottland, kulturmiljöavdelningens rapporter 2005:9 (39 s). Online : 2005 :
  http://collectiveaccess.murberget.se/media/ylm_ca_system/images/3/9/2/53349_ca_object_representations_media_39267_original.pdf
  Mandatory

  Tusen års europahistorie : romere, germanere og nordboere
  Hedeager Lotte, Tvarnø Henrik
  Oslo : Pax : 2001 : 323 s. :
  ISBN: 82-530-2251-4
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Vandkilde Helle
  Culture and change in Central European prehistory : 6th to 1st millennium BC
  Aarhus : Aarhus Universtity Press : 2007 : 215 s. :
  ISBN: 9788779342453
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Scarre Christopher
  The human past : world prehistory & the development of human societies
  3rd ed. : London : Thames & Hudson : 2013 : 784 s. :
  ISBN: 9780500290644
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Baudou Evert
  Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
  1. uppl. : Bjästa : Cewe-förl. : 1995 : 168 s. :
  ISBN: 91-7542-218-2 (korr.) (inb.) ;
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Carlsson Anders
  Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria : från stenålder till vikingatid = Interpretative archaeology and Swedish prehistory : from the stone age to the Viking period
  Stockholm : Stockholm universitet, [Institutionen för arkeologi och antikens kultur] : 2015 : 288 sidor :
  ISBN: 9789163787638
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Samenes historie fram til 1750
  Hansen Lars Ivar, Olsen Bjørnar
  Oslo : Cappelen : 2004 : 427 s. :
  ISBN: 82-02-19672-8
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Hällbilder & hällbildernas rum
  Klang Lennart, Lindgren Hyvönen Britta, Ramqvist Per H.
  Örnsköldsvik : Regional arkeologi, Mitthögskolan : 2002 : 132 s. :
  ISBN: 91-631-2322-3
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Climate Change, Moose and Humans in Northern Sweden 4000 cal. Yr BP
  Larsson Thomas, Rosqvist Gunhild, Ericsson Göran, Heinerud Jans
  Journal of Northern Studies, vol 8, Nr 1: 9-30. (23 s) : 2012 :
  Mandatory

  Living at the margin of the retreating Fennoscandian Ice Sheet: The early Mesolithic sites at Aarevaara, northernmost Swseden
  Möller Per, Östlund Olof, Barnekow Lens, Sandgren Per, Palmbo Frida, Willerslev Eske
  The Holocene 22 (12 s) : 2012 :
  http://hol.sagepub.com/content/23/1/104.short
  Mandatory

  Nunes Milton
  The sea Giveth. The Sea Taketh: The Role of Marine Resources in Northern Ostrobothnia, Finland, 4000-2000 B.C.
  Arctic Anthropology, vilume 46, Numbers 1-2, 2009. Univeristy of Wisconsin Press. (s.167-175). : 2009 :
  http://muse.jhu.edu/journals/arctic_anthropology/v046/46.1-2.nunez.pdf
  Mandatory

  Price Theron Douglas
  Ancient Scandinavia : an archaeological history from the first humans to the Vikings
  New York, NY : Oxford University Press : cop. 2015 : 494 s. :
  ISBN: 9780190231972
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Ramqvist Per H.
  Arnäsbacken : en gård från yngre järnålder och medeltid
  Umeå : [Univ.] : 1998 : [8], 149 s. :
  ISBN: 91-7191-495-1 ; 152:00
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Ramqvist Per H
  Mittnorden under det första årtusendet e Kr
  Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet : 2005 :
  Mandatory

  Darvill Timothy
  The Concise Oxford Dictionary of Archaeology
  Oxford University Press, Oxford : 2008 : 2008 :
  Fulltext

  Pearsall Deborah
  Encyclopedia of Archaeology
  Elsevier Science: 2007 : 2007 :
  Fulltext