"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Academic Writing in History of Science and Ideas, 7.5 Credits

Swedish name: Idéhistoriskt vetenskapligt skrivande

This syllabus is valid: 2012-06-25 and until further notice

Course code: 1IH030

Credit points: 7.5

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: History of Science and Ideas: First cycle, in-depth level of the course cannot be classified

Grading scale: Three-grade scale

Responsible department: Department of Historical, Philosophical and Religious Studies

Literature

Valid from: 2012 week 26

Strömquist Siv
Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
5., [omarb. och utökade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2005 : 238 s. :
ISBN: 91-40-64513-4
Mandatory
Search the University Library catalogue

Att skriva uppsats : handbok för uppsatsskrivande i historia
Kolsgård Svante, Kvarnström Lars, Strömbäck Lars
6., revid. uppl. : Linköping : Enheten för historia, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet : 2011 : 28 s. :
Mandatory

Olausson Lennart
Idéhistoriens egenheter : teori- och metodproblem inom idéhistorien
Stockholm : B. Östlings bokförl. Symposion : 1994 : 189 s. :
ISBN: 91-7139-221-1 ; 215:00
Mandatory
Search the University Library catalogue

Nordin Svante
Varför idéhistoria? : en ämnesintroduktion för nya studenter
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 85 s. :
ISBN: 91-44-06056-4
Mandatory
Search the University Library catalogue