"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Cultural Analysis, 30 Credits

Swedish name: Kulturanalys C

This syllabus is valid: 2022-08-29 and until further notice

Course code: 1KA030

Credit points: 30

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Cultural Analysis: First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bache...

Grading scale: Three-grade scale

Responsible department: Department of Culture and Media Studies

Established by: Faculty director of studies, Faculty of arts, 2021-09-10

Literature

 • Valid from: 2022 week 36

  Teori som metod
  Arvidsson A., Nilsson B.
  Institutionen för kultur- och medievetenskaper : 2022 :
  Mandatory

  Bachmann-Medick Doris
  Cultural turns : new orientations in the study of culture
  Berlin, Germany : Walter de Gruyter : [2016] : 1 online resource [unpaged] :
  ISBN: 9783110403077
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Kulturhistoria : en etnologisk metodbok
  Jönsson Lars-Eric, Nilsson Fredrik
  Lund : Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet : 2017 : 164 s. :
  Fritt tillgänglig via Lund University Publications (LUP)
  ISBN: 978-91-983690-0-7
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Etnologiskt fältarbete - - nya fält och former
  Hughes Tidlund Ida, Dankic Andrea, Ingridsdotter Jenny, Jansson Hanna, Jobarteh Aida, Kaijser Lars, Silow Kallenberg Kim, von Unge Elin, Wiklund Moreira Lisa, Björklund Maria, Bylund Christine, Bäckman Maria, Cocq Coppélie, Ekström Simon, Gunnarsson Payne Jenny, Hagström Charlotte, Liliequist Evelina, Lundquist Elin, Nylund Skog Susanne, Sehlin MacNeil Kristina, Zetterström Geschwind Britta, Öhlander Magnus, Silow Kallenberg Kim, von Unge Elin, Wiklund Moreira Lisa
  Studentlitteratur AB : 2022 : 337 sidor :
  ISBN: 9789144153261
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Webbredaktörens skrivhandbok : klarspråk på nätet
  Guldbrand Karin, Englund Hjalmarsson Helena
  Sjunde upplagan : Stockholm : Prodicta förlag : 2020 : 344 sidor :
  ISBN: 9789198125047
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Vägledning för webbutveckling
  Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i samarbete med Post- och telestyrelsen. :
  https://webbriktlinjer.se/webbforalla/
  Mandatory

 • Valid from: 2022 week 35

  Teori som metod
  Arvidsson A., Nilsson B.
  Institutionen för kultur- och medievetenskaper : 2022 :
  Mandatory

  Kulturhistoria : en etnologisk metodbok
  Jönsson Lars-Eric, Nilsson Fredrik
  Lund : Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet : 2017 : 164 s. :
  Fritt tillgänglig via Lund University Publications (LUP)
  ISBN: 978-91-983690-0-7
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Bachmann-Medick Doris
  Cultural turns : new orientations in the study of culture
  Berlin, Germany : Walter de Gruyter : [2016] : 1 online resource [unpaged] :
  ISBN: 9783110403077
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Webbredaktörens skrivhandbok : klarspråk på nätet
  Guldbrand Karin, Englund Hjalmarsson Helena
  Sjunde upplagan : Stockholm : Prodicta förlag : 2020 : 344 sidor :
  ISBN: 9789198125047
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Vägledning för webbutveckling
  Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i samarbete med Post- och telestyrelsen. :
  https://webbriktlinjer.se/webbforalla/
  Mandatory