Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Art History and Visual Studies C, 30 Credits

Swedish name: Konst- och bildvetenskap C

This syllabus is valid: 2021-01-18 and until further notice

Course code: 1KB013

Credit points: 30

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Art History and Visual Studies: First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bache...

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Culture and Media Studies

Established by: Faculty director of studies, Faculty of arts, 2020-09-03

Literature

Valid from: 2021 week 3

Lindberg Anna Lena
Konst, kön och blick : feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism
2. uppl. : Stockholm : Studentlitteratur : 2014 : 238 s. :
ISBN: 9789144102399
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Konstvetenskap : en introduktion
Arnold Dana, Lundgren Staffan, Karlholm Dan
Stockholm : Raster : 2006 : 178, [3] s. :
ISBN: 91-87215-75-6
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Visual culture
Howells Richard, Negreiros Joaquim
2. ed. : Cambridge : Polity : 2012 : xiii, 346 s. :
ISBN: 9780745650708
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Visual culture : the reader
Evans Jessica, Hall Stuart
London : SAGE in association with the Open University : 1999 : xviii, 478 s. :
ISBN: 0-7619-6247-6
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Lathund för uppsats i konst- och bildvetenskap
Institutionen för kultur- och medievetenskaper :
Mandatory

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Search Album, the University Library catalogue

Strömquist Siv
Konsten att tala och skriva
5., [omarb.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 267 s. :
ISBN: 978-91-40-68812-5
Search Album, the University Library catalogue