"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Creative Writing C: Writing process and essay writing, 30 Credits

Swedish name: Kreativt skrivande C: Skrivprocess och uppsatsarbete

This syllabus is valid: 2021-08-30 and until further notice

Course code: 1KS000

Credit points: 30

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Creative Writing: First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bache...

Grading scale: Three-grade scale

Responsible department: Department of Culture and Media Studies

Established by: Faculty director of studies, Faculty of arts, 2021-03-03

Literature

Valid from: 2021 week 35

Litteraturteori : en mycket kort introduktion
Culler Jonathan, Torhell Sven-Erik, Svedjedal Johan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 166 s. :
ISBN: 978-91-44-06734-6
Mandatory
Search the University Library catalogue

Hayot Eric
The elements of academic style : writing for the humanities
New York : Columbia University Press : c2014 : vii, 246 pages :
ISBN: 9780231168014
Mandatory
Search the University Library catalogue

Hjorth Elisabeth
Mutant
[Göteborg] : Glänta produktion : [2021] : 158 sidor :
ISBN: 9789198485134
Mandatory
Search the University Library catalogue

Norén Lars
En dramatikers dagbok : [D. 1] 2000-2002
Stockholm : Bonnier pocket : 2009 : Ca 960 s. :
ISBN: 9789174290455
Mandatory
Search the University Library catalogue

Nyberg Fredrik
Den mjuka texten: Om textsamtal
Enheten för pedagogik och interaktivt lärande (PIL) Göteborgs universitet : 2016 :
https://pil.gu.se/digitalAssets/1564/1564705_nyberg-mjuka-texten.pdf
Mandatory

Lee Mara
När Andra skriver : skrivande som motstånd, ansvar och tid
Göteborg : Glänta produktion : 2014 : 285 s. :
Fulltext
Mandatory

Moi Toril
Writing is Thinking: Writing as a Way of Life in the Academy
Duke University : 2011 :
https://gradschool.duke.edu/about/news/writing-thinking-writing-way-life-academy
Mandatory

Moi Toril
Writing is Thinking II: Takes it to the Next Level
Duke University : 2013 :
https://gradschool.duke.edu/about/news/writing-thinking-ii-takes-it-next-level
Mandatory

Skrivande och blivande : konstruktioner av skönlitterärt skrivande i handböcker och läromedel 1979-2015
Pulls Sofia, Öhman Anders, Jönsson Maria, Ohlsson Anders
Umeå : Umeå universitet : 2019 : 237 sidor :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
Mandatory

Strömquist Siv
Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
6., [utök., uppdaterade och förtydligade] uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2014 : 142 s. :
ISBN: 9789173828710
Mandatory
Search the University Library catalogue

Sundström Gun-Britt
Skrivliv : från första boken till första barnet
[Stockholm] : Albert Bonniers förlag : [2018] : 510 sidor :
ISBN: 9789100176952
Mandatory
Search the University Library catalogue

Tidskrift för litteraturvetenskap nr 2020:4
Institutionen för kultur- och medievetenskaper : 2020 :
Mandatory