Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Researching Language, 7.5 Credits

Swedish name: Att forska om språk

This syllabus is valid: 2013-04-01 and until further notice

Course code: 1NS056

Credit points: 7.5

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Scandinavian Languages: First cycle, has only upper-secondary level entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Language Studies

Required Knowledge

General entry requirements

Literature

Valid from: 2013 week 4

Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-06916-6
Mandatory
Search the University Library catalogue

Hermerén Göran
God forskningssed
Stockholm : Vetenskapsrådet : 2011 : 129 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-7307-189-5
Mandatory
Search the University Library catalogue

Människovetenskaperna : problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori
Kjørup Søren, Torhell Sven-Erik
2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 381 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-44-05412-4
Mandatory
Search the University Library catalogue

Lagerholm Per
Språkvetenskapliga uppsatser
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 158 s. :
ISBN: 978-91-44-05645-6
Mandatory
Search the University Library catalogue

Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar
Nyberg Rainer, Tidström Annika
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 355 s. :
ISBN: 978-91-44-07775-8
Mandatory
Search the University Library catalogue

Strömquist Siv
Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
5., [utök. och uppdaterade] uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2010 : 142 s. :
ISBN: 978-91-7382-852-9
Mandatory
Search the University Library catalogue

Dicit scriptura : studier i C-samlingen tillägnade Monica Hedlund
Fredriksson Adman Anna, Hedlund Monica, Risberg Sara
Stockholm : Sällskapet Runica et mediævalia : 2006 : 269 s. :
ISBN: 91-88568-28-8 (korr.) (inb.)
Mandatory
Search the University Library catalogue

Föreningen Kulturella perspektiv
Kulturella perspektiv : svensk etnologisk tidskrift
Umeå : Föreningen Kulturella perspektiv : 1992- :
Mandatory

En lång historia- : festskrift till Evert Baudou på 80-årsdagen
Baudou Evert, Engelmark Roger, Larsson Thomas B., Rathje Lillian
Umeå : Institutionen för arkeologi och samiska studier : 2005 : ix, [19], 429, [7] s. :
ISBN: 91-7305-928-5 (inb.)
Mandatory
Search the University Library catalogue

Västerbotten.
Umeå : Västerbottens läns hembygdsförbund : 1920- :
http://www.hembygd.se/index.asp?lev=1863z Föreningens hemsida
Mandatory

Håkansson Gisela
Svenskans beskrivning : SvB. 22, Förhandlingar vid Tjugoandra sammankomsten för svenskans beskrivning, Lund den 18-19 oktober 1996
Lund : Lund University Press : 1997 : 351 s. :
ISBN: 91-7966-446-6
Mandatory
Search the University Library catalogue

Språk och stil : tidskrift för svensk språkforskning
Elmevik Lennart, Nordberg Bengt, Thelander Mats
Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- :
Tidskriftens webbplats
Mandatory

Svenskans beskrivning : SvB. 23, Förhandlingar vid Tjugotredje sammankomsten för svenskans beskrivning, Göteborg den 15-16 maj 1998.
Lund : Lund University Press : 1999 : 461 s. ; 23 cm :
ISBN: 91-7966-591-8
Mandatory
Search the University Library catalogue

Red. av Nyström Höög Catharina
Medborgare och myndigheter (TeFa nr 47)
Uppsala: Uppsala universitet : 2009 :
Mandatory

Myndigheterna har ordet : om kommunikation i skrift
Nyström Höög Catharina, Söderlundh Hedda, Sörlin Marie
Stockholm : Norstedt : cop. 2012 : 175 s. :
ISBN: 978-91-1-304507-8
Mandatory
Search the University Library catalogue

Språkets gränser - och verklighetens: Perspektiv på begreppet gräns
Andersson Daniel, Edlund Lars-Erik (red.)
(Nordsvenska 18; Kulturens frontlinjer 57) Umeå: Umeå universitet : 2012 :
Hämtas:
Mandatory

Language - the time machine : papers in honour of Bengt Odenstedt on the occasion of his sixtieth birthday, July 21, 1992
Odenstedt Bengt, Persson Gunnar, Edlund Lars-Erik
Umeå : Univ. : 1992 : [6], iii, [1], 227, [10] s. :
ISBN: 91-7174-683-8 ; 185:00
Mandatory
Search the University Library catalogue