"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Methods and research design in Library and information science, 15 Credits

Swedish name: Biblioteks- och informationsvetenskaplig metod och forskningsdesign

This syllabus is valid: 2021-01-04 and until further notice

Course code: 2BV018

Credit points: 15

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Library and Information Science: First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: Three-grade scale

Responsible department: Department of Sociology

Established by: Head of Department of Sociology, 2020-05-25

Literature

Valid from: 2021 week 1

Handbok i kvalitativa metoder
Ahrne Göran, Svensson Peter
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 275 s. :
ISBN: 9789147112241
Mandatory
Search the University Library catalogue

Using Thematic Analysis in Psychology
Braun V., Clarke V.
Included in:
Qualitative research in psychology
Colchester : Taylor & Francis Group : 2004- : 3 : pages 77-101 :
Mandatory

Dahmström Karin
Från datainsamling till rapport : att göra en statistisk undersökning
5. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 489 s. :
ISBN: 978-91-44-06027-9 (inb.)
Mandatory
Search the University Library catalogue

Wildemuth Barbara M.
Applications of social research methods to questions in information and library science
Santa Barbara, California : Libraries Unlimited : 2017 : vii, 433 s. :
Mandatory

Skrivguiden (elektronisk resurs)
Stockman Anna, et al.
Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet & Umeå universitet :
http://skrivguiden.se/

Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-06916-6
Search the University Library catalogue

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
ISBN: 9789147113644
Search the University Library catalogue