Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

School libraries in theoretical and practical perspective, 7.5 Credits

Swedish name: Skolbibliotek i teori och praktik

This syllabus is valid: 2018-01-22 and until further notice

Course code: 2BV031

Credit points: 7.5

Education level: Second cycle

Main Field of Study and progress level: Library and Information Science: Second cycle, has only first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Sociology

Established by: Head of Department of Sociology, 2017-11-08

Revised by: Head of Department of Sociology, 2017-12-14

Literature

 • Valid from: 2020 week 45

  Andersson Jonas
  Med läsning som mål : om metoder och forskning på det läsfrämjande området
  Stockholm : Statens kulturråd : [2015] : 128 sidor :
  Fritt tillgänglig via Kulturrådets hemsida
  ISBN: 978-91-87583-07-0
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Carlsson Ulla
  Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället : skolan och demokratin
  Göteborg : Nordicom : 2013 : 136 s. :
  ISBN: 978-91-86523-62-6
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Eriksson Catrin
  Fokusbibliotek : en utvecklingsmodell för bibliotek i grundskolan
  Lund : BTJ förlag : 2016 : 73 s. :
  ISBN: 978-91-7018-806-0
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Den femte statsmakten : bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering
  Fichtelius Erik, Enarson Eva, Hansson Krister, Klein Jesper, Persson Christina
  [Stockholm] : Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi : 2017 : 472 sidor :
  ISBN: 978-91-7000-341-7
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Styra eller stödja? : svensk folkbibliotekspolitik under hundra år
  Frenander Anders, Lindberg Jenny
  Borås : Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås : 2012 : 352 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-978768-1-0
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Gärdén Cecilia
  Skolbibliotekets roll för elevers lärande : en forsknings- och kunskapsöversikt år 2010-2015
  [Stockholm] : Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi : 2017 : 1 onlineresurs (102 sidor) :
  Fritt tillgänglig via KB:s webbplats
  Mandatory

  Algoritmer i samhället [Elektronisk resurs]
  Haider Jutta, Sundin Olof
  Lund : Lunds Universitet : 2016 : 35 s. :
  Fulltext
  Mandatory

  Henning Ingmarsson Jenny
  Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket [Elektronisk resurs] : en kunskapsöversikt
  Stockholm : Nationella skolbiblioteksgruppen : 2010 : 68 s. :
  Fulltext
  Mandatory

  Kungliga biblioteket
  Skolbibliotek – hur ser det ut? En kartläggning inom ramen för den myndighetsöverskridande skolbiblioteksgruppen
  Kungliga biblioteket : 2016 :
  Länk
  Mandatory

  Kjersén Edman Lena
  Tala om böcker : boksamtal på bibliotek, i skola och på nätet
  Lund : BTJ förlag : 2013 : 115 s. :
  ISBN: 978-91-7018-748-3
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Kulthau Carol Collier
  Reflection on the Development of a Theoretical Perspective
  Included in:
  Theory development in the information sciences
  Austin : University of Texas Press : 2016. : 331 s. : pages 68-86 :
  Mandatory

  Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: En forskarantologi
  Limberg Louise, Hampson Lundh Anna
  BTJ förlag, 2013 : 2013 :
  Mandatory

  Medie- och informationskunnighet i en biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning
  Rivano Eckerdal Johanna, Sundin Olof
  Stockholm : Svensk biblioteksförening : 2014 : 108 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789197601221
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Rydbeck Kerstin (red.)
  Spelar skolbibliotek en roll? En presentation av fem projekt från en forskningscirkel om skolbibliotek
  Meddelanden från Institutionen för ABM vid Uppsala universitet, Nr.3, Uppsala Universitet : 2009 :
  Mandatory

  IFLA:s riktlinjer för skolbibliotek
  Schultz-Jones Barbara, Oberg Joanne
  Haag: International Federation of Library Associations and Institutions : 2015 :
  Mandatory

  Thomas Barbro
  Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek : en skolbibliotekspolitisk översikt
  Stockholm : Svensk biblioteksförening : 2013 : 76 s. :
  Mandatory

  Barns och ungas läsning : ett ansvar för hela samhället
  Stockholm : Norstedts juridik : 2018 : 290 sidor :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138248355
  Search Album, the University Library catalogue

  Haapalainen Marja
  Folk- och skolbibliotekens medieförsörjning 2018 - en översikt [Elektronisk resurs]
  2019 :
  https://www.kb.se/Dokument/Folk-%20och%20skolbibliotekens%20medieförsörjning%202018.pdf

  Skolbiblioteket som pedagogisk resurs [Elektronisk resurs]
  2018 :
  http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/skolbiblioteket-som-pedagogisk-resurs

  Läsandets årsringar : rapport och reflektioner om läsningens aktuella tillstånd i Sverige
  Nordlund Anna, Svedjedal Johan
  Stockholm : Svenska förläggareföreningen Ek.för. : [2020] : 86 sidor :
  Fritt nedladdningsbar via forlaggare.se
  ISBN: 9789198573343
  Search Album, the University Library catalogue

 • Valid from: 2018 week 4

  Andersson Jonas
  Med läsning som mål : om metoder och forskning på det läsfrämjande området
  Stockholm : Statens kulturråd : [2015] : 128 sidor :
  Fritt tillgänglig via Kulturrådets hemsida
  ISBN: 978-91-87583-07-0
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Bortom förlägenheten : bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling
  Androls Hilda, Lucassi Elin, Wallén Christine
  Stockholm : Kungl. biblioteket : 2015 : 216 s. :
  Fritt tillgänglig på Kungliga bibliotekets hemsida
  ISBN: 978-91-7000-320-2
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Carlsson Ulla
  Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället : skolan och demokratin
  Göteborg : Nordicom : 2013 : 136 s. :
  ISBN: 978-91-86523-62-6
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Eriksson Catrin
  Fokusbibliotek : en utvecklingsmodell för bibliotek i grundskolan
  Lund : BTJ förlag : 2016 : 73 s. :
  ISBN: 978-91-7018-806-0
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Den femte statsmakten : bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering
  Fichtelius Erik, Enarson Eva, Hansson Krister, Klein Jesper, Persson Christina
  [Stockholm] : Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi : 2017 : 472 sidor :
  ISBN: 978-91-7000-341-7
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Styra eller stödja? : svensk folkbibliotekspolitik under hundra år
  Frenander Anders, Lindberg Jenny
  Borås : Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås : 2012 : 352 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-978768-1-0
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Handbok för skolbibliotekarier : modeller, verktyg och praktiska exempel
  Guldér Margareta, Helinsky Zuzana
  Lund : BTJ förlag : 2013 : 120 s. :
  ISBN: 978-91-7018-764-3
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Gärdén Cecilia
  Skolbibliotekets roll för elevers lärande : en forsknings- och kunskapsöversikt år 2010-2015
  [Stockholm] : Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi : 2017 : 1 onlineresurs (102 sidor) :
  Fritt tillgänglig via KB:s webbplats
  Mandatory

  Algoritmer i samhället [Elektronisk resurs]
  Haider Jutta, Sundin Olof
  Lund : Lunds Universitet : 2016 : 35 s. :
  Fulltext
  Mandatory

  Henning Ingmarsson Jenny
  Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket [Elektronisk resurs] : en kunskapsöversikt
  Stockholm : Nationella skolbiblioteksgruppen : 2010 : 68 s. :
  Fulltext
  Mandatory

  Kungliga biblioteket
  Skolbibliotek – hur ser det ut? En kartläggning inom ramen för den myndighetsöverskridande skolbiblioteksgruppen
  Kungliga biblioteket : 2016 :
  Länk
  Mandatory

  Kjersén Edman Lena
  Tala om böcker : boksamtal på bibliotek, i skola och på nätet
  Lund : BTJ förlag : 2013 : 115 s. :
  ISBN: 978-91-7018-748-3
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Kulthau Carol Collier
  Reflection on the Development of a Theoretical Perspective
  Included in:
  Theory development in the information sciences
  Austin : University of Texas Press : 2016. : 331 s. : pages 68-86 :
  Mandatory

  Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: En forskarantologi
  Limberg Louise, Hampson Lundh Anna
  BTJ förlag, 2013 : 2013 :
  Mandatory

  Global perspectives on school libraries : projects and practices
  Marquardt Luisa, Oberg Dianne
  Berlin : De Gruyter Saur : 2011 : 336 s. :
  ISBN: 9783110232202
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Ranemo Cecilia
  Skolbibliotek som pedagogisk resurs 2016 [Elektronisk resurs]
  Kungl. biblioteket : 2016-07-13 :
  http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2016/07/Rapport_Skolbibliotek_som_pedagogisk_resurs_2016.pdf
  Mandatory

  Medie- och informationskunnighet i en biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning
  Rivano Eckerdal Johanna, Sundin Olof
  Stockholm : Svensk biblioteksförening : 2014 : 108 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789197601221
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Rydbeck Kerstin (red.)
  Spelar skolbibliotek en roll? En presentation av fem projekt från en forskningscirkel om skolbibliotek
  Meddelanden från Institutionen för ABM vid Uppsala universitet, Nr.3, Uppsala Universitet : 2009 :
  Mandatory

  IFLA:s riktlinjer för skolbibliotek
  Schultz-Jones Barbara, Oberg Joanne
  Haag: International Federation of Library Associations and Institutions : 2015 :
  Mandatory

  Thomas Barbro
  Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek : en skolbibliotekspolitisk översikt
  Stockholm : Svensk biblioteksförening : 2013 : 76 s. :
  Mandatory