Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Education B - Thesis, 30 Credits

Swedish name: Pedagogik B med inriktning mot självständigt arbete

This syllabus is valid: 2021-06-14 and until further notice

Course code: 2PE149

Credit points: 30

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Education: First cycle, contains specially designed degree project for Higher Education Diploma

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Education

Revised by: Head of Department of Education, 2021-06-14

Literature

Valid from: 2021 week 24

Research Processes and Methods in Education I

God forskningssed [Elektronisk resurs]
Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
ISBN: 978-91-7307-352-3
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Uppsatshandbok : [hur du lyckas med din uppsats]
Ekengren Ann-Marie, Hinnfors Jonas
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 138 s. :
ISBN: 978-91-44-07490-0
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Schött Kristina
Studentens skrivhandbok
3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
ISBN: 9789147114085
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Ingemann Jan Holm
Vetenskapsteori för samhällsvetare
1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2016 : 213 s. :
ISBN: 9789140690012
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Learning and Information Communication Technology

Bayne Sian
What’s the matter with ’technology-enhanced learning’?
Included in:
Learning, media and technology [Elektronisk resurs]
1976- : 40 : pages 5-20 :
Mandatory

Bie Kristin
Reflektionshandboken för pedagoger
1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2014 : 122 s. :
ISBN: 9789140688255
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

From Jörgen
Pedagogical Digital Competence – between values, knowledge and skills
Included in:
Higher Education Studies [Elektronisk resurs]
Canadian Center of Science and Education : 7 :
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/hes/search/authors/view?firstName=Jorgen&middleName=&lastName=From&affiliation=&country=
Mandatory

Higher education dominance and siloed knowledge: a systematic review of flipped classroom research
Lundin Mona, Bergviken Resenfeldt Annika, Hillman Thomas, Lantz-Andersson Annika, Peterson Louise
International Journal of Educational Technology in Higher Education, 15, 1-30 : 2018 :
https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-018-0101-6
Mandatory

Hrastinski Stefan (Red.)
Digitalisering av högre utbildning
1:1.uppl. : Lund : Studentlitteratur. ISBN: 9789144119724 : 2018 :
Mandatory

Jakobsson Anders
Socialkulturella perspektiv på lärande och utveckling: Lärande som begreppsmässig precisering och koordinering
Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 17, No. 3-4 : 2012 :
Mandatory

Technology-enhanced learning and teaching in higher education: what is ‘enhanced’and how do we know? A critical literature review
Kirkwood A., Price L.
Learning, media and technology, 39(1), 6-36 : 2014 :
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17439884.2013.770404#.VX5yCf77670
Mandatory

What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)?
Koehler Matthew J., Mishra Punya
Contemporary issues in technology and teacher education, 9(1), 60-70 : 2009 :
http://leegreen.wiki.westga.edu/file/view/What%20Is%20Technological%20Pedagogical%20Content%20%20%20Knowledge%3F%20.pdf/346772424/What%20Is%20Technological%20Pedagogical%20Content%20%20%20Knowledge%3F%20.pdf
Mandatory

Mahlangu Vimbi Petrus
The Good, the Bad, and the Ugly of Distance Learning in Higher Education
Trends in E-learning : 2018 :
Mandatory

Säljö Roger
Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 279 s. :
ISBN: 9789144101736
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Enkätboken
Trost Jan, Hultåker Oscar
5., [moderniserade och rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 178 s. :
ISBN: 9789144115450
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Normalization Processes in Education Practices

Börjesson Mats
Barn i behov av särskild korrigering : om att ställa barnhälsofrågorna på ett annat sätt
Included in:
Att arbeta med särskilt stöd
Stockholm : Statens skolverk : [2002] : 127 s. :
Mandatory

Social exkludering : perspektiv, process, problemkonstruktion
Petersson Frida, Davidsson Tobias
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 286 sidor :
ISBN: 9789144109824
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Skola i normer
Martinsson (red.) Lena, Reimers (red.) Eva
3 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2020 :
ISBN: 9789151101606
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Widding Ulrika
Problematic Parents and the Community Parent Education: Representations of Social Class, Ethnicity, and Gender
Journal of Feminist Family Therapy, 23(1), pp. 19-38 : 2010 :
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08952833.2011.548701
Mandatory

Individual Thesis in Education

Uppsatshandbok : [hur du lyckas med din uppsats]
Ekengren Ann-Marie, Hinnfors Jonas
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 138 s. :
ISBN: 978-91-44-07490-0
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Schött Kristina
Studentens skrivhandbok
3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
ISBN: 9789147114085
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue