Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

An Orientation about Psychology as a Research Area and Applications, 7.5 Credits

The course is discontinued

Swedish name: Kurs 1 Psykologin och psykologen

This syllabus is valid: 2015-01-12 and until further notice

Course code: 2PS033

Credit points: 7.5

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Psychology: First cycle, in-depth level of the course cannot be classified

Grading scale: Pass course only, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Psychology

Revised by: Head of Department of Psychology, 2014-12-17

Literature

Valid from: 2015 week 3

Sveriges Psykologförbund
Yrkesetiska principer för psykologer i Norden : Antagna av Sveriges Psykologförbunds kongress
1998 :
Psykologförbundet
Mandatory

Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar
Magnusson Eva, Marecek Jeanne
1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2010 : 271 s. :
ISBN: 978-91-27-11818-8 (inb.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Handbok för grupparbete : att skapa fungerande grupparbeten i undervisning
Granström Kjell, Hammar Chiriac Eva, Hempel Anders
2., [kompletterade och aktualiserade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 226 s. :
ISBN: 978-91-44-01751-8
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Grunderna i vår tids psykologi
Thornéus Per, Hwang Philip, Lundberg Ingvar, Smedler Ann-Charlotte
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2012 : 348 s. :
ISBN: 978-91-27-13167-5
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod
Sohlberg Peter, Sohlberg Britt-Marie
3., [kompletterade och utvidgade] uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 310 s. :
ISBN: 9789147098804
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue