Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Change and Learning in Organizations for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 6 Credits

Swedish name: Förändring och lärande i organisationer för psykologprogrammet

This syllabus is valid: 2021-10-11 and until further notice

Course code: 2PS187

Credit points: 6

Education level: Second cycle

Main Field of Study and progress level: Psychology: Second cycle, has only first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: Pass course only, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Psychology

Revised by: Head of Department of Psychology, 2021-10-07

Literature

Valid from: 2021 week 41

The psychology of work and organizations
Woods Stephen A., West Michael A.
Second edition. : Andover : Cengage Learning : 2015 : xviii, 524 s. :
ISBN: 9781408072455
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Den könsuppdelade arbetsmarknaden : betänkande
Stockholm : Fritzes offentliga publikationer : 2004 : 432, [4] s. :
Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
ISBN: 91-38-22125-X
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Organisering och intersektionalitet
Eriksson-Zetterquist Ullad 1967-, Styhre Alexander
1. uppl. : Malmö : Liber : 2007 : 206 s. :
ISBN: 91-47-07735-2
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Organisationsförändringar och förändringsledarskap
Jacobsen Dag Ingvar, Andersson Sten
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 320 sidor :
ISBN: 9789144129273
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Förändringens fem fallgropar - och hur du undviker dem : en handbok för chefer och förändringsledare
Björkström Mikal, Rosenlind Ola
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 198 sidor :
ISBN: 9789144141206
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue