Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Analysing and understanding social phenomena, 6 Credits

Swedish name: Att analysera och förstå sociala fenomen

This syllabus is valid: 2020-10-19 and until further notice

Course code: 2SA127

Credit points: 6

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Social Work: First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Social Work

Revised by: Head of Department of Social Work, 2020-11-26

Literature

Valid from: 2020 week 43

Att forska i socialt arbete : utmaningar, förhållningssätt och metoder
Dahlgren Lena, Sauer Lennart
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 298 s. :
ISBN: 978-91-44-00462-4
Mandatory
Search the University Library catalogue

Etiska dilemman : forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet
Kalman Hildur, Lövgren Veronica
Malmö : Gleerups : 2012 : 159 s. :
ISBN: 978-91-40-67733-4
Mandatory
Search the University Library catalogue

Handbok i kvalitativ analys
Fejes Andreas, Thornberg Robert
3 uppl. : Liber : 2019 : 300 sidor :
ISBN: 9789147129706
Mandatory
Search the University Library catalogue

Statistiska metoder
Körner Svante, Wahlgren Lars
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 211 s. :
ISBN: 91-44-04420-8
Mandatory
Search the University Library catalogue

Molander Joakim
Vetenskapsteoretiska grunder : historia och begrepp.
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 182, [2]s. ; 23 cm :
ISBN: 91-44-02690-0
Mandatory
Search the University Library catalogue

Snellman Marie-Louise
"Det är ju inte hela tiden bara lycka heller" [Elektronisk resurs] : äldre kvinnors berättade liv - om arbete, omsorg och åldrande i landsbygdsmiljö
Umeå : Institiutionen för socialt arbete, Umeå universitet : 2009 : 278 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-30298
ISBN: 978-91-7264-919-4
Mandatory
Search the University Library catalogue

Artiklar tillkommer

Mandatory