Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Social work: Introduktion, 7.5 Credits

Swedish name: Socialt arbete: En introduktion

This syllabus is valid: 2020-08-17 valid to 2022-05-29 (newer version of the syllabus exists)

Course code: 2SA157

Credit points: 7.5

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Social Work: First cycle, has only upper-secondary level entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Social Work

Revised by: Head of Department of Social Work, 2020-05-06

Required Knowledge

Mathematics 2a/2b/2c, Civics 1b/1a1+1a2, or Mathematics B, Civics A

Literature

Valid from: 2020 week 34

Vetenskapsteoretiska grunder : historia och begrepp
Molander Joakim, Hartman Jan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 182, [2] s. :
ISBN: 9144026900
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Swärd Hans
Den kantstötta välfärden
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 335 sidor :
ISBN: 978-91-44-11904-5
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144068879
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Herz Marcus
Levande socialt arbete : vardagsliv, sörjbarhet och sociala orättvisor
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 184 s. :
ISBN: 978-91-47-11256-2
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Kunskap i socialt arbete : om villkor, processer och användning
Blom Björn, Morén Stefan, Nygren Lennart
2. omarb. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 276 s. :
ISBN: 9789127134065 (inb.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Bära eller brista : kommunikation och relationer i arbetet med människor
Røkenes Odd Harald, Hansson Per-Halvard
2 uppl. : Malmö : Gleerups : 2016 : 287 s. :
ISBN: 9789140693297
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Socialt arbete : en grundbok
Meeuwisse Anna, Swärd Hans, Sunesson Sune, Knutagård Marcus
3., [rev. och utök.] utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 544 s. :
ISBN: 9789127141490
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare
Akademikerförbundet SSR : 2015 :
Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare
Mandatory