Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Sociology B, 30 Credits

Swedish name: Sociologi B

This syllabus is valid: 2019-11-25 and until further notice

Course code: 2SO017

Credit points: 30

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Sociology: First cycle, contains specially designed degree project for Higher Education Diploma

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Sociology

Revised by: Head of Department of Sociology, 2019-11-22

Literature

Valid from: 2019 week 48

Acker Joan
Inequality regimes: gender, class and raci in organizations.
Included in:
Gender & society[Elektronisk resurs]b published in association with Sociologists for Women in Society
Thousand Oaks, Ca : Sage : 2000- : 20 : pages 441-164 :
Mandatory

Ambjörnsson Fanny
Vad är queer?
Stockholm : Natur och kultur : 2006 : 237, [2] s. :
ISBN: 91-27-11320-5 och 978-91-27-11320-6
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Hegemonic masculinity : Rethinking the concept
Connell R.W, Messerschmidt James W.
Gender & Society, Vol.19(6), pp.829-859 : 2005 :
https://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_wos000233168600007&context=PC&vid=UmUB&search_scope=default_scope&tab=default_tab_umub&lang=sv_SE
Mandatory

Garner Steve
Racisms : an introduction
London : SAGE : 2009. : x, 206 p. cm. :
ISBN: 978-1-4129-4580-6 (hbk.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Hirdman Yvonne
Genussystemet
Included in:
Demokrati och makt i Sverige
Stockholm : Allmänna förl. : 1990 : 454 s. : SOU 1990:44 :
Mandatory

Holgersson Ulrika
Klass : feministiska och kulturanalytiska perspektiv
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2011 : 215 s. :
ISBN: 978-91-44-04592-4
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Martin Patricia Yancey

2003 :
Mandatory

Migration och etnicitet : perspektiv på ett mångkulturellt Sverige
Darvishpour Mehrdad, Westin Charles
2., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 446 s. :
ISBN: 9789144105239
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
ISBN: 9789147111510
Search Album, the University Library catalogue

Schött Kristina
Studentens skrivhandbok
3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
ISBN: 9789147114085
Search Album, the University Library catalogue

Strömquist Siv
Skrivboken 7:e uppl : Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
Gleerups : 2014 : s. :
ISBN: 9789140687487
Search Album, the University Library catalogue

Praktiskt förnuft : bidrag till en handlingsteori.
Bourdieu Pierre, Gimdal Gustaf, Jordebrandt Stefan
Göteborg : Daidalos : 1999 : 202 s. :
ISBN: 91-7173-134-2
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Hallerstedt Gunilla
Diagnosens makt : om kunskap, pengar och lidande
Göteborg : Daidalos : 2006 : 128 s. :
ISBN: 91-7173-238-1
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Foucault Michel
Övervakning och straff : fängelsets födelse
Lund : Arkiv : 2003 : 355 :
ISBN: 91-7924-169-7
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Giddens Anthony
Modernitetens följder
Lund : Studentlitteratur : 1996 : 166 s. :
ISBN: 91-44-00142-8
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Månson Per
Moderna samhällsteorier : traditioner, riktningar, teoretiker
7. uppl. : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 456, [1] s. :
ISBN: 978-91-7227-469-3
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Sociologiskt lexikon
Brante Thomas, Andersen Heine, Korsnes Olav
1. uppl. /b 2. tr. : Stockholm : Natur och kultur : 2001 : 363 s. :
ISBN: 91-27-07679-2 (inb.)
Search Album, the University Library catalogue

Handbok i kvalitativa metoder
Ahrne Göran, Svensson Peter
1. uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 245 s. :
ISBN: 978-91-47-09446-2
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen
Bjereld Ulf, Demker Marie, Hinnfors Jonas
3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 165 s. :
ISBN: 978-91-44-05475-9
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Lantz Annika
Intervjumetodik
2., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : cop. 2007 : 133 s. :
ISBN: 978-91-44-00832-5
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Handbok i kvalitativ analys
Fejes Andreas, Thornberg Robert (red.)
Stockholm : Liber : 2009 : 240 s. :
ISBN: 91-47-08476-6
Search Album, the University Library catalogue

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
ISBN: 9789147111510
Search Album, the University Library catalogue

Schött Kristina
Studentens skrivhandbok
3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
ISBN: 9789147114085
Search Album, the University Library catalogue

Strömquist Siv
Skrivboken 7:e uppl : Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
Gleerups : 2014 : s. :
ISBN: 9789140687487
Search Album, the University Library catalogue

Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror
Barmark Mimmi, Djurfeldt Göran
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 198 s. :
ISBN: 9789144082318
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
Djurfeldt Göran, Larsson Rolf, Stjärnhagen Ola
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 480 s. :
ISBN: 978-91-44-04896-3
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
ISBN: 9789147111510
Search Album, the University Library catalogue

Schött Kristina
Studentens skrivhandbok
3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
ISBN: 9789147114085
Search Album, the University Library catalogue

Strömquist Siv
Skrivboken 7:e uppl : Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
Gleerups : 2014 : s. :
ISBN: 9789140687487
Search Album, the University Library catalogue