Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Police Work in Socially Vulnerable Areas, 7.5 Credits

Swedish name: Polisarbete i socialt utsatta områden

This syllabus is valid: 2018-04-23 valid to 2023-01-01 (newer version of the syllabus exists)

Course code: 2UP003

Credit points: 7.5

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Police Work: First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Basic Training Programme for Police Officers

Established by: Director of Police Education Unit at Umeå University, 2018-04-17

Literature

 • Valid from: 2022 week 3

  Trauma, PTSD, and Resilience: A Review of the Literature
  Agaibi E. Christine, Wilson P. John
  Sage Publications : 2005 :
  Sage Journals
  Mandatory
  Reading instructions: Trauma, violence & abuse, 6(3), 195-216.

  Brottsförebyggande rådet
  Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden: En kunskapsöversikt
  Stockholm: Brottsförebyggande rådet : 2016 :
  Mandatory
  Reading instructions: Rapport 2016:20.

  Burke Ronald J.
  Stress in policing : sources, consequences and interventions
  London : Routledge : 2017 : xvi, 371 pages :
  ISBN: 9781472461636
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Att vända utvecklingen: från utsatta områden till trygghet och delaktighet
  Gerell Manne, Hallin Per-Olof, Nilvall Kim, Westerdahl Stig
  Malmö universitet : 2020 :
  Mandatory

  New Directions in Social Disorganization Theory
  E. Kubrin Charis, Weitzer Ronald
  Journal of Research in Crime and Delinquency 40(4), 374-402. : 2003 :
  Journals Sagepub
  Mandatory

  Pettersson Tove
  Att balansera mellan kontroll och kontakt : lokala polisers arbete med ungdomar
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 169 s. :
  ISBN: 9789144081601
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Pino Nathan W.
  Community policing and social capital
  Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, Vol. 24 Issue: 2, pp.200-215 : 2001 :
  Fulltext
  Mandatory

  Polismyndigheten
  Kriminell påverkan i lokalsamhället: en lägesbild för utveckling i lokalsamhället
  Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen : 2019 :
  Mandatory

  Polismyndigheten
  Utsatta områden: Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen
  Stockholm: Nationella operativa avdelningen. : 2017 :
  Fulltext
  Mandatory

  Lägesbild över utsatta områden : regeringsuppdrag 2021
  Stockholm : Polismyndigheten : 2021 : 1 onlineresurs (54 sidor) :
  Tillgängligt via polisens webbsida
  Mandatory

  Rätt insats på rätt plats : polisens arbete i utsatta områden
  Stockholm : Riksrevisionen : [2020] : 81 sidor :
  Fritt tillgänglig via www.riksrevisionen.se
  ISBN: 9789170865718
  Search Album, the University Library catalogue

  Social Disorganization Theory In F. T. Cullen & P. Wilcox (Eds.), Encyclopedia of criminal theory, Vol 1, 1-15
  Shaw Clifford R., McKay Henry D.
  Thousand Oaks: Sage : 2010 :
  Mandatory

  Initiativ Mareld : en studie av polisanställdas hälsa, arbetsmiljö och trygghetsskapande arbete i särskilt utsatta områden i polisregion Stockholm
  Sundqvist Johanna, Eriksson Malin, Ghazinour Mehdi, Hansson Jonas, Hjertstedt Mattias, Padyab Mojgan
  Umeå : Enheten för polisutbildning, Umeå universitet : [2021] : 94 sidor :
  ISBN: 9789178555727
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

 • Valid from: 2021 week 3

  Holmberg Stina
  Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden : [en kunskapsöversikt / [författare: Stina Holmberg]
  2016 : 120 s. :
  ISBN: 9789187335730
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Burke Ronald J.
  Stress in policing : sources, consequences and interventions
  London : Routledge : 2017 : xvi, 371 pages :
  ISBN: 9781472461636
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  New Directions in Social Disorganization Theory
  E. Kubrin Charis, Weitzer Ronald
  Journal of Research in Crime and Delinquency 40(4), 374-402. : 2003 :
  Journals Sagepub
  Mandatory

  Pettersson Tove
  Att balansera mellan kontroll och kontakt : lokala polisers arbete med ungdomar
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 169 s. :
  ISBN: 9789144081601
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Pino Nathan W.
  Community policing and social capital
  Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, Vol. 24 Issue: 2, pp.200-215 : 2001 :
  Fulltext
  Mandatory

  Polismyndigheten
  Kriminell påverkan i lokalsamhället: en lägesbild för utveckling i lokalsamhället
  Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen : 2019 :
  Mandatory

  Polismyndigheten
  Utsatta områden: Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen
  Stockholm: Nationella operativa avdelningen. : 2017 :
  Fulltext
  Mandatory

  Encyclopedia of criminological theory [Elektronisk resurs]
  Cullen Francis T., Wilcox Pamela
  Thousand Oaks, Calif. : Sage : cop. 2010 : 1 online resource :
  ISBN: 9781412959193
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue
  Reading instructions: Social Disorganization Theory. In F. T. Cullen & P. Wilcox (Eds.), Encyclopedia of criminological theory (Vol. 1, pp. 1-15). Thousand Oaks: Sage.

  Att vända utvecklingen [Elektronisk resurs] : från utsatta områden till trygghet och delaktighet
  Gerell Manne, Hallin Per-Olof, Nilvall Kim, Westerdahl Stig
  Malmö : Malmö Universitet : 2020 : 334 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-17030
  ISBN: 9789187997174
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

 • Valid from: 2019 week 4

  Holmberg Stina
  Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden : [en kunskapsöversikt / [författare: Stina Holmberg]
  2016 : 120 s. :
  ISBN: 9789187335730
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Pino Nathan W.
  Community policing and social capital
  Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, Vol. 24 Issue: 2, pp.200-215 : 2001 :
  Fulltext
  Mandatory

  Pettersson Tove
  Att balansera mellan kontroll och kontakt : lokala polisers arbete med ungdomar
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 169 s. :
  ISBN: 9789144081601
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Polismyndigheten
  Utsatta områden: Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen
  Stockholm: Nationella operativa avdelningen. : 2017 :
  Fulltext
  Mandatory

  Encyclopedia of criminological theory [Elektronisk resurs]
  Cullen Francis T., Wilcox Pamela
  Thousand Oaks, Calif. : Sage : cop. 2010 : 1 online resource :
  ISBN: 9781412959193
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue
  Reading instructions: Social Disorganization Theory. In F. T. Cullen & P. Wilcox (Eds.), Encyclopedia of criminological theory (Vol. 1, pp. 1-15). Thousand Oaks: Sage.

  Kriminella nätverk och grupperingar [Elektronisk resurs]
  Vesterhav Daniel, Korsell Lars
  Brå, Brottsförebyggande rådet : 2016-08-23 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:BRA-664
  Mandatory

  Burke Ronald J.
  Stress in policing : sources, consequences and interventions
  London : Routledge : 2017 : xvi, 371 pages :
  ISBN: 9781472461636
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Trauma och tillfrisknande
  Herman Judith Lewis, Emond Vibeke
  [Ny utg.] : Göteborg : Göteborgs Psykoterapi Institut : 2007 : 399 s. :
  ISBN: 9789197263139
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Polismyndigheten
  Kriminell påverkan i lokalsamhället: en lägesbild för utveckling i lokalsamhället
  Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen : 2019 :
  Mandatory