"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Police Work in Socially Vulnerable Areas, 7.5 Credits

Swedish name: Polisarbete i socialt utsatta områden

This syllabus is valid: 2023-01-02 and until further notice

Course code: 2UP003

Credit points: 7.5

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Police Work: First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: Three-grade scale

Responsible department: Unit of Police Work

Established by: Director of Police Education Unit at Umeå University, 2018-04-17

Revised by: Director of Police Education Unit at Umeå University, 2022-05-24

Literature

Valid from: 2023 week 1

Trauma, PTSD, and Resilience: A Review of the Literature
Agaibi E. Christine, Wilson P. John
Sage Publications : 2005 :
Sage Journals
Mandatory
Reading instructions: Trauma, violence & abuse, 6(3), 195-216.

Brottsförebyggande rådet
Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden: En kunskapsöversikt
Stockholm: Brottsförebyggande rådet : 2016 :
Mandatory
Reading instructions: Rapport 2016:20.

Burke Ronald J.
Stress in policing : sources, consequences and interventions
London : Routledge : 2017 : xvi, 371 pages :
ISBN: 9781472461636
Mandatory
Search the University Library catalogue

New Directions in Social Disorganization Theory
E. Kubrin Charis, Weitzer Ronald
Journal of Research in Crime and Delinquency 40(4), 374-402. : 2003 :
Journals Sagepub
Mandatory

Polisiärt arbete i utsatta områden : utmaningar och möjligheter
Ghazinour Mehdi, Eriksson Malin
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 290 sidor :
ISBN: 9789144140957
Mandatory
Search the University Library catalogue

Att vända utvecklingen: från utsatta områden till trygghet och delaktighet
Gerell Manne, Hallin Per-Olof, Nilvall Kim, Westerdahl Stig
Malmö universitet : 2020 :
Mandatory

Pettersson Tove
Att balansera mellan kontroll och kontakt : lokala polisers arbete med ungdomar
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 169 s. :
ISBN: 9789144081601
Mandatory
Search the University Library catalogue

Pino Nathan W.
Community policing and social capital
Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, Vol. 24 Issue: 2, pp.200-215 : 2001 :
Fulltext
Mandatory

Polismyndigheten
Kriminell påverkan i lokalsamhället: en lägesbild för utveckling i lokalsamhället
Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen : 2019 :
Mandatory

Lägesbild över utsatta områden : regeringsuppdrag 2021
Stockholm : Polismyndigheten : 2021 : 1 onlineresurs (54 sidor) :
Tillgängligt via polisens webbsida
Mandatory

Polismyndigheten
Utsatta områden: Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen
Stockholm: Nationella operativa avdelningen. : 2017 :
Fulltext
Mandatory

Rätt insats på rätt plats : polisens arbete i utsatta områden
Stockholm : Riksrevisionen : [2020] : 81 sidor :
Fritt tillgänglig via www.riksrevisionen.se
ISBN: 9789170865718
Search the University Library catalogue

Social Disorganization Theory In F. T. Cullen & P. Wilcox (Eds.), Encyclopedia of criminal theory, Vol 1, 1-15
Shaw Clifford R., McKay Henry D.
Thousand Oaks: Sage : 2010 :
Mandatory

Initiativ Mareld : en studie av polisanställdas hälsa, arbetsmiljö och trygghetsskapande arbete i särskilt utsatta områden i polisregion Stockholm
Sundqvist Johanna, Eriksson Malin, Ghazinour Mehdi, Hansson Jonas, Hjertstedt Mattias, Padyab Mojgan
Umeå : Enheten för polisutbildning, Umeå universitet : [2021] : 94 sidor :
ISBN: 9789178555727
Mandatory
Search the University Library catalogue