Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Physiotherapy in musculoskeletal disorders and mental health/psychiatry including research methods, 22.5 Credits

Swedish name: Fysioterapi vid muskuloskeletala besvär och psykisk ohälsa samt vetenskaplig metod

This syllabus is valid: 2022-01-03 and until further notice

Course code: 3FT312

Credit points: 22.5

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Physiotherapy: First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: Pass course only, G Pass, U Fail

Responsible department: Physiotherapy

Revised by: Programme Committee for the Occupational therapy, Physiotherapy and Exercise Physiologist Programmes, 2021-12-15

Literature

Valid from: 2022 week 1

Reumatologi
Klareskog Lars, Saxne Tore, Enman Yvonne
2., [rev.] uppl. : Stockholm : Studentlitteratur : 2011 : 423 s. :
ISBN: 978-91-44-05532-9 (inb.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Ortopedi i primärvård
Lindén Bjarne C., Hagstedt Bengt, Khalid Mohammad
5., [utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 322 s. :
ISBN: 978-91-44-06917-3
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Clarkson Hazel M.
Musculoskeletal assessment : joint range of motion, muscle testing, and function
Fourth edition. : Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins : 2021 : 1 volume :
ISBN: 9781975152406
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

FYSS 2021 : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
Dohrn Ing-Mari, Jansson Eva, Börjesson Mats, Hagströmer Maria
[4., rev. uppl.] : Stockholm : Läkartidningen förlag AB : [2021] : 500 s. :
ISBN: 9789198509823
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Musculoskeletal examination and assessment : a handbook for therapists
Petty Nicola J., Ryder Dionne
Fifth edition. : Edinburgh : Elsevier : [2018] : xii, 472 pages :
ISBN: 9780702067174
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering
Thomeé Roland, Swärd Leif, Karlsson Jon
1. uppl. : Stockholm : SISU idrottsböcker : 2011 : 344 s. :
ISBN: 978-91-86323-09-7
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Ländryggssmärta och bålkontroll : från teori till praktik
Rasmussen Barr Eva, Eriksson Crommert Martin
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 195 s. :
ISBN: 9789144083827
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Herlofson Jörgen
MiniPsykiatri
1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2014 : 277 s. :
ISBN: 9789127135796
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Basal kroppskännedom : den levda kroppen
Lundvik Gyllensten Amanda, Skoglund Kent, Wulf Inger
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 163 s. :
ISBN: 9789144086637
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Holm Ivarsson Barbro
MI - motiverande samtal : praktisk handbok för hälso-och sjukvården : [tobak, matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, samtal med personer med kognitiva svårigheter, samtal i psykiatrin]
3. [omarb. och utök.] uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2016 : 112 s. :
ISBN: 9789188099600
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

12 verktyg i KBT : från teori till färdighet
Linton Steven James, Flink Ida
Andra utgåvan : Natur & Kultur : 2021 : 327 sidor :
ISBN: 9789127824546
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Björk Jonas
Praktisk statistik för medicin och hälsa, bok med eLabb
Stockholm : Liber : 2011 : 327 s. :
ISBN: 91-47-10343-4
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Rehabilitation research : principles and applications
Carter Russell, Lubinsky Jay, Domholdt Elizabeth
4. ed. : Philadelphia, Pa. : Saunders : 2011 : vii, 503 s. :
ISBN: 978-1-4377-0840-0 (pbk.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Henricson Maria
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : 2017 : 510 sidor :
ISBN: 978-91-44-11328-9
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Hermerén Göran
God forskningssed
Stockholm : Vetenskapsrådet : 2011 : 129 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-7307-189-5
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue