"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Basic Education in Psychotherapy. Child and Family Interaction, 60 Credits

Swedish name: Grundläggande psykoterapiutbildning barn, familj och samspel

This syllabus is valid: 2008-09-01 and until further notice

Course code: 3MP018

Credit points: 60

Education level: Second cycle

Main Field of Study and progress level: No main field: Second cycle, in-depth level of the course cannot be classified

Grading scale: Two-grade scale

Responsible department: Psychotherapy

Literature

 • Valid from: 2011 week 36

  Andersen Tom
  Reflekterande processer : samtal och samtal om samtalen
  4 utökad uppl : Stockholm : Mareld : 2003 : 237 :
  ISBN: 91-88872-38-6
  Search the University Library catalogue

  Att möta flyktingar. Kap 2, 3 och 4.
  Angel Birgitta, Hjern Anders, Hernandez Jorge
  2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 296 s. :
  ISBN: 91-44-03328-1
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Anknytningsteori : betydelse av nära känslomässiga relationer
  Broberg Anders, Granqvist Pehr, Ivarsson Tord, Risholm Mothander Pia
  1 : Natur och kultur : 2006 : 362 :
  ISBN: 91-27-10975-5
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Bergstrand Göran
  Inte bara Knutby: drömmen om det fullkomliga
  Natur & Kultur : 2010 :
  ISBN: 978-91-27-12789-0
  Search the University Library catalogue

  Theraplay : helping parents and children build better relationships through attachment-based play
  Booth Phyllis B., Jernberg Ann M.
  3. ed. : San Francisco, Calif. : Jossey-Bass : cop. 2010 : xxviii, 610 s. :
  ISBN: 978-0-470-28166-6
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Klinisk barnpsykologi : utveckling på avvägar
  Broberg Anders, Almqvist Kjerstin, Tjus Tomas
  Stockholm : Natur och kultur : 2003 : 367, [1] s. :
  ISBN: 91-27-09438-3 (inb.)
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Att bli sig själv : Daniel Sterns teori i förskolans vardag.
  Brodin Marianne, Hylander Ingrid, Glave Lotta
  1. uppl. : Stockholm : Liber, 1998 ; (Arlöv : 124 s. : ill. :
  ISBN: 91-47-04838-7
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  D'Elia Giacomo
  Det kognitiva samtalet i vården
  Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 217, [1] s. :
  ISBN: 91-27-09823-0 (inb.)
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Flyktens barn : medkänsla, migration och mänskliga rättigheter
  Elmeroth Elisabeth, Häge Johan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 141 s. :
  föreläsning (aktiveringskod krävs)
  ISBN: 978-91-44-05486-5
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Domestic violence in the lives of children : the future of research, intervention, and social policy
  Graham-Bermann Sandra A., Edleson Jeffrey L.
  1st ed : Washington, DC : American Psychological Association : 2001 : xi, 329 s. :
  ISBN: 1-55798-779-3 (cb : alk. paper) ; CIP rev.
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Neuroaffektiv utvecklingspsykologi : hjärna, samhörighet, personlighet
  Hart Susan, Zetterström Gun
  1. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning : 2008 : 349 s. :
  ISBN: 978-91-40-65195-2
  Search the University Library catalogue

  Utvecklingspsykologi : Psykodynamisk teori i nya perspektiv
  Havnesköld Leif, Risholm Mothander Pia
  3 uppl. : Liber : 2009 : 400 s :
  ISBN: 91-47-09338-2
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Samspelets kraft : Marte Meo - möjlighet till utveckling
  Hedenbro Monica, Wirtberg Ingegerd
  1 : Stockholm : Liber : 2000 : 262 :
  ISBN: 91-47-04972-3
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Familjen plus en : en resa genom familjeterapins praktik och idéer
  Jensen Per, Hårtveit Håkon, Engelsöy Peter, Lindahl Charlotta
  Stockholm : Mareld : 2010 : 384 s. :
  ISBN: 978-91-88872-64-7 (inb.)
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Kåver Anna
  Himmel, helvete och allt däremellan : om känslor
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2009 : 215 s. :
  ISBN: 978-91-27-11897-3 (inb.)
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Landerholm Lotta
  Adopterad : lämnad, vald, och sen?
  Stockholm : Alfabeta/Anamma : 2003 : 392 s. :
  ISBN: 91-501-0222-2 (inb.) : 237:00
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Trauma through a child's eyes : awakening the ordinary miracle of healing, infancy through adolescence
  Levine Peter A., Kline Maggie
  Berkeley, Calif. : North Atlantic Books : c2007 : xxiv, 509 p. :
  ISBN: 978-1-55643-630-7 (pbk.)
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Modig Douglas
  Reciprocum : att möta utomlands födda i vården och i samtal
  Den Haag : Van Der Meys Uitgevers förlag : 2011 : 213 s. :
  ISBN: 978-91-633-9123-1
  Search the University Library catalogue

  Napier Augustus Y
  Det sköra bandet : på spaning efter ett jämlikt, förtroligt och varaktigt äktenskap
  Stockholm : Wahlström och Widstrand : 1989 : 391 :
  ISBN: 91-46-15749-2
  Search the University Library catalogue

  Nathansson Donald L
  Shame and Pride. Affect, Sex and the Birth of the Self
  WW Norton & Combany, New York - London : 1992 :

  Om svar anhålles : En bok om interaktionistiskt förändringsarbete: teori och analys
  Petitt Bill, Olson Hardy
  2 : Stockholm : Mareld : 1994 : 416 :
  ISBN: 91-97976-6-1
  Search the University Library catalogue

  Pipping L
  Kärlek och stålull
  Gothia förlag : 2007 :

  Mentalisering: att leka med verkligheten
  Rydén Göran, Wallroth Per
  Natur & Kultur : 2010 :
  ISBN: 91-27-12930-6
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Schore Allan N.
  Affect regulation and the origin of the self : the neurobiology of emotional development
  Hillsdale, N.J. : L. Erlbaum Associates : 1994 : xxxiv, 670 p. :
  ISBN: 0-8058-1396-9
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Siegel Daniel J
  The developing Mind; How relationships and the brain Interact to shape who we are"
  The Guilford Press : 1999 :

  Siegel Daniel J
  The developing mind : toward a neurobiology of interpersonel experience
  New York : Guilford Press : 1999 : 394 :
  ISBN: 1-57230-453-7
  Search the University Library catalogue

  Barnets egna berättelse
  Sjölin Nilsson B, Nilsson J
  Metaforum, årg 25 nr 3 : 2008 :
  Mandatory

  Soltvedt Martin
  BOF - Barnorienterad familjeterapi
  Stockholm : Mareld : 2005 : 336 :
  ISBN: 91-88872-62-9 (korr)
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Sonnby-Borgström, Marianne
  Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsmönster : ett bio-psyko-socialt perspektiv
  1 uppl : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 255 s :
  ISBN: 91-44-03099-1
  Search the University Library catalogue

  Stern Daniel N
  Ögonblickets psykologi : Om tid och förändring psykoterapi och vardagsliv
  Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 275 :

  Exploring affect : the selected writings of Silvan S. Tomkins
  Tomkins Silvan S., Demos E. Virginia
  Cambridge : Cambridge University Press : 1995 : xix, 516 s. :
  ISBN: 0-521-44371-7 (inb.)
  Search the University Library catalogue

  Shame and its sisters : a Silvan Tomkins reader
  Tomkins Silvan Solomon, Sedgwick Eve Kosofsky, Frank Adam, Alexander Irving E.
  Durham : Duke Univ. Press : 1995 : 268 s. :
  ISBN: 0-8223-1694-3
  Search the University Library catalogue

  Andersson Lena
  Sociala berättelser och seriesamtal : teori och praktik
  Stockholm : Riksfören. Autism : 2001 : 36 s. :
  ISBN: 91-631-1385-6 ; 375:00
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-04826-0
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Broberg Anders
  Anknytning i praktiken : tillämpningar av anknytningsteorin
  1. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2008 : 427 s. :
  ISBN: 978-91-27-11484-5 (inb.)
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Vad är vetenskap egentligen?
  Chalmers Alan F., Månsson Per Lennart
  3., omarb. uppl. : Nora : Nya Doxa : 2003 : 237, [2] s. :
  ISBN: 91-578-0425-7 (inb.)
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Frith Uta
  Autism : explaining the enigma
  2. ed. : Malden, MA : Blackwell Pub. : 2003 : ix, 249 s. :
  ISBN: 0-631-22900-0
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Kadesjö Björn
  Barn med koncentrationssvårigheter
  3. uppl. : Stockholmb Liber,c 2008e (Spanien) : Liber : 2008 : 304 s. :
  ISBN: 91-47-08418-9
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Medicin och filosofi : en introduktion
  Johansson Ingvar, Lynöe Niels
  Göteborg : Daidalos : 1997 : 218 :
  ISBN: 91-7173-065-6
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Molander Bengt
  Kunskap i handling
  2., omarb. uppl. : Göteborg : Daidalos : 1996 : 286 s. :
  ISBN: 91-7173-039-7
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Parenting from the inside out : how a deeper self-understanding can help you raise children who thrive
  Siegel Donald J., Hartzell Mary
  New York : J.P. Tarcher/Putnam : 2003 : 258 s. :
  ISBN: 1-58542-209-6 (alk. paper)
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Barn som tänker annorlunda (2010-3-8)
  Socialstyrelsen :
  ISBN: 201038
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Barn som utmanar (2010-3-6)
  Socialstyrelsen :
  ISBN: 201036
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Blyga och ängsliga barn (2010-3-9)
  Socialstyrelsen :
  ISBN: 201039
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Tonårstid : utveckling, problem och psykoterapeutisk behandling
  Wrangsjö Björn, Winberg Salomonsson Majlis
  2. utg. : Stockholm : Natur och Kultur : 2007 : 399, [1] s. :
  ISBN: 978-91-27-02697-1 (inb.)
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Cleve Elisabeth
  Från kaos till sammanhang : psykoterapi med en pojke som har diagnosen ADHD
  Stockholm : Wahlström & Widstrand : 2000 : 280 s. :
  ISBN: 91-46-17677-2 (inb.) ; 280:00
  Search the University Library catalogue

  Explosiva barn : ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar
  Greene Ross W., Gerland Gunilla
  Stockholm : Cura : 2003 : 287, [1] s. :
  ISBN: 91-89091-26-4 : 318:00
  Search the University Library catalogue

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2009 : 370 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/3314-02/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 91-44-05598-6
  Search the University Library catalogue

  Olsson Gudrun
  Berättelsen som utgångspunkt : psykoterapi i praktik och forskning
  Stockholm : Natur och kultur : 2008 : 309, [1] s. :
  ISBN: 978-91-27-10887-5 (inb.)
  Search the University Library catalogue

  Renlund Christina
  Doktorn kunde inte riktigt laga mig : barn om sjukdom och funktionshinder och om hur vi kan hjälpa
  1. uppl. : Stockholm : Gothia : 2007 : 157, [1] s. :
  ISBN: 978-91-7205-553-7
  Search the University Library catalogue

  Mer än blyg : om social ängslighet hos barn och ungdomar
  Svirsky Liv, Thulin Ulrika
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 173 s. :
  ISBN: 978-91-44-07536-5
  Search the University Library catalogue

  Wadström Olle
  Tvångssyndrom : orsaker och behandling i beteendeterapeutiskt perspektiv
  4 utvidgad uppl : Linköping : Psykolginsats : 2008 : 194 s :
  ISBN: 978-91-633-3202-9 (inb)
  Search the University Library catalogue

  Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
  Olsson Henny, Sörensen Stefan
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 328 s. :
  ISBN: 91-47-10051-6
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-04826-0
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
  Granskär Monica, Höglund-Nielsen Birgitta
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 210 s. :
  ISBN: 978-91-44-00155-5
  Search the University Library catalogue

  Wallén Göran
  Vetenskapsteori och forskningsmetodik
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1996 : 151 s. :
  ISBN: 91-44-36652-3 ; 260:00
  Search the University Library catalogue

  Psykoterapiforskning
  Armelius Bengt-Åke,, Armelius Kerstin
  Stockholm : Rabén Prisma : 1994 : 95 :
  ISBN: 91-518-2670-4
  Search the University Library catalogue

  Forskningsmetodikens grunder
  Patel Runa, Davidson Bo
  Lund : Studentlitteratur : 2003 :

  Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder
  Holme Idar Magne, Solvang Bernt Krohn
  2., [rev. och utök.]uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1997 : 360 s. :
  ISBN: 91-44-00211-4
  Search the University Library catalogue

  Ejlertsson G.
  Enkäten i praktiken : En handbok i enkätmetodik
  Lund : Studentlitteratur : 2005 :
  ISBN: 91-44-03164-5
  Search the University Library catalogue

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2009 : 370 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/3314-02/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 91-44-05598-6
  Search the University Library catalogue

  Merriam Sharan B.
  Fallstudien som forskningsmetod
  Lund : Studentlitteratur : 1994 : 228 s. :
  ISBN: 91-44-39071-8
  Search the University Library catalogue

 • Valid from: 2011 week 35

  Anknytningsteori : betydelse av nära känslomässiga relationer
  Broberg Anders, Granqvist Pehr, Ivarsson Tord, Risholm Mothander Pia
  1 : Natur och kultur : 2006 : 362 :
  ISBN: 91-27-10975-5
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Klinisk barnpsykologi : utveckling på avvägar
  Broberg Anders, Almqvist Kjerstin, Tjus Tomas
  Stockholm : Natur och kultur : 2003 : 367, [1] s. :
  ISBN: 91-27-09438-3 (inb.)
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Gerhardt Sue
  Kärlekens roll : Hur känslomässig närhet formar spädbarnets hjärna
  Stockholm : Karneval : 2007 : 252 :
  ISBN: 978-91-857-09-08
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Att bygga en familj
  Hedenbro Monica d 1951-, Lidén Annette d 1951-
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2003 : 128 s. :
  ISBN: 91-47-05169-8
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Samspelets kraft : Marte Meo - möjlighet till utveckling
  Hedenbro Monica, Wirtberg Ingegerd
  1 : Stockholm : Liber : 2000 : 262 :
  ISBN: 91-47-04972-3
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Om svar anhålles : En bok om interaktionistiskt förändringsarbete: teori och analys
  Petitt Bill, Olson Hardy
  2 : Stockholm : Mareld : 1994 : 416 :
  ISBN: 91-97976-6-1
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Siegel Daniel J
  The developing mind : toward a neurobiology of interpersonel experience
  New York : Guilford Press : 1999 : 394 :
  ISBN: 1-57230-453-7
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Stern Daniel N
  Spädbarnets interpersonella värld : ett psykoanalytiskt och utvecklingspsykologiskt perspektiv
  2 : Stockholm : Natur och kultur : 2003 : 401 :
  ISBN: 91-27-08193-1
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Stern Daniel N
  Ögonblickets psykologi : Om tid och förändring psykoterapi och vardagsliv
  Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 275 :
  Mandatory

  Utvecklingspsykologi : Psykodynamisk teori i nya perspektiv
  Havnesköld Leif, Risholm Mothander Pia
  3 uppl. : Liber : 2009 : 400 s :
  ISBN: 91-47-09338-2
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Neuroaffektiv utvecklingspsykologi : hjärna, samhörighet, personlighet
  Hart Susan, Zetterström Gun
  1. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning : 2008 : 349 s. :
  ISBN: 978-91-40-65195-2
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Mentalisering: att leka med verkligheten
  Rydén Göran, Wallroth Per
  Natur & Kultur : 2010 :
  ISBN: 91-27-12930-6
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Theraplay : helping parents and children build better relationships through attachment-based play
  Booth Phyllis B., Jernberg Ann M.
  3. ed. : San Francisco, Calif. : Jossey-Bass : cop. 2010 : xxviii, 610 s. :
  ISBN: 978-0-470-28166-6
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

 • Valid from: 2009 week 36

  Anknytningsteori : betydelse av nära känslomässiga relationer
  Broberg Anders, Granqvist Pehr, Ivarsson Tord, Risholm Mothander Pia
  1 : Natur och kultur : 2006 : 362 :
  ISBN: 91-27-10975-5
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Klinisk barnpsykologi : utveckling på avvägar
  Broberg Anders, Almqvist Kjerstin, Tjus Tomas
  Stockholm : Natur och kultur : 2003 : 367, [1] s. :
  ISBN: 91-27-09438-3 (inb.)
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Gerhardt Sue
  Kärlekens roll : Hur känslomässig närhet formar spädbarnets hjärna
  Stockholm : Karneval : 2007 : 252 :
  ISBN: 978-91-857-09-08
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Att bygga en familj
  Hedenbro Monica d 1951-, Lidén Annette d 1951-
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2003 : 128 s. :
  ISBN: 91-47-05169-8
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Samspelets kraft : Marte Meo - möjlighet till utveckling
  Hedenbro Monica, Wirtberg Ingegerd
  1 : Stockholm : Liber : 2000 : 262 :
  ISBN: 91-47-04972-3
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Theraplay : Helping parents and children build better relationships througt attechment- based play
  Jernberg Anne M, Booth Phyllis B
  2 : San Francisco Calif. : Jossey-Bass : 2001 : 434 :
  ISBN: 0-7879-4302-9
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Om svar anhålles : En bok om interaktionistiskt förändringsarbete: teori och analys
  Petitt Bill, Olson Hardy
  2 : Stockholm : Mareld : 1994 : 416 :
  ISBN: 91-97976-6-1
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Siegel Daniel J
  The developing mind : toward a neurobiology of interpersonel experience
  New York : Guilford Press : 1999 : 394 :
  ISBN: 1-57230-453-7
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Sonnby-Borgström, Marianne
  Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsmönster : ett bio-psyko-socialt perspektiv
  1 uppl : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 255 s :
  ISBN: 91-44-03099-1
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Stern Daniel N
  Spädbarnets interpersonella värld : ett psykoanalytiskt och utvecklingspsykologiskt perspektiv
  2 : Stockholm : Natur och kultur : 2003 : 401 :
  ISBN: 91-27-08193-1
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Stern Daniel N
  Ögonblickets psykologi : Om tid och förändring psykoterapi och vardagsliv
  Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 275 :
  Mandatory

  Utvecklingspsykologi : Psykodynamisk teori i nya perspektiv
  Havnesköld Leif, Risholm Mothander Pia
  3 uppl. : Liber : 2009 : 400 s :
  ISBN: 91-47-09338-2
  Mandatory
  Search the University Library catalogue