Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Ambulance Nursing and Medical Treatment in Accidents and Disasters, 6 Credits

Swedish name: Omvårdnad och ambulanssjukvård vid skadehändelser och katastrofer

This syllabus is valid: 2022-07-25 and until further notice

Course code: 3OM354

Credit points: 6

Education level: Second cycle

Main Field of Study and progress level: Nursing: Second cycle, has second-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: Pass course only, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Nursing

Revised by: Programme Council for nursing education, 2021-05-27

Literature

Valid from: 2022 week 30

Akut omhändertagande av trauma : på skadeplats och akutmottagning
Elmqvist Carina, Almerud Österberg Sofia
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 200 s. :
ISBN: 9789144086774
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården 2021
Femtioandra upplagan : Stockholm : Liber : [2021] : xx, 995 sidor :
ISBN: 9789147141050
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Kropp och genus i medicinen
Hovelius Birgitta, Johansson Eva E. (red)
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 475 s. :
ISBN: 91-44-03217-X
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Jonsson Anders
Stress efter traumatiska händelser : ambulanspersonalens vardag
Göteborg,c 2004 : 2004 : 94 s. :
ISBN: 91-628-6196-4
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Lennquist Sten
Katastrofmedicin
3., [omarb. och utvidgade] uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 448 s. :
http://www.liber.se/productimage/large/4708481o.jpg
ISBN: 91-47-08481-2
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Lennquist Sten
Traumatologi
1. uppl. : Stockholm : Liber : cop. 2007 : 528 s. :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4705216o.jpg
ISBN: 978-91-47-05216-5
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Mackway-Jones Kevin
MIMMS - på svenska : major incident medical management and support : praktisk ledning av sjukvård vid en större skadehändelse
2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 189 s. :
ISBN: 9789144088174
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Katastrofmedicinsk beredskap : att leda sjukvård på ett särskilt sätt
Nilsson Heléne, Kristiansson Tomas
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 187 s. :
ISBN: 9789144102665
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

PHTLS : prehospital trauma life support
8. ed. : Burlington : Jones and Bartlett : cop.[2015], 2016 : xxxi, 709 s. :
ISBN: 9781284041736
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Psykotraumatologi
Michel Per-Olof, Lundin Tom, Bergh Johannesson Kerstin, Nilsson Doris, Arnberg Filip
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 271 sidor :
ISBN: 9789144119939
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Traumaomvårdnad : vård av svårt skadade patienter
Wihlke Gunilla, Schmidt Rebecka
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2021] : 260 sidor :
ISBN: 9789147127818
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Åtgärdskalender vid CBRNE-händelser
[Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap] : 2010 : 82 s. :
ISBN: 978-91-7383-077-5 (spiralh.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue