Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Pre- and Intraoperative Care, 6 Credits

Swedish name: Pre- och intraoperativ omvårdnad

This syllabus is valid: 2019-07-22 and until further notice

Course code: 3OM357

Credit points: 6

Education level: Second cycle

Main Field of Study and progress level: Nursing: Second cycle, has only first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: Pass course only, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Nursing

Established by: Programme Council for nursing education, 2018-10-25

Literature

Valid from: 2019 week 30

Edberg Anna-Karin
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 264 s. :
Webbdel (aktiveringskod krävs)
ISBN: 9789144071459
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Socialstyrelsen
Att förebygga vårdrelaterade infektioner : ett kunskapsunderlag
Stockholm : Socialstyrelsen : 2006 : 461 s. :
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/ECE8175D-45BD-4039-A2AD-E49292A2BC60/5483/200612312.pdf
ISBN: 91-85482-14-5
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Att skriva en bra uppsats
Reinecker Lotte, Stray Jörgensen Peter
3:e upplagan : Samfundslitteratur och Liber AB, 2014 - 346 s. ISBN: 978-91-47-11151-0 :
Mandatory

Hovind Inger Liv
Anestesiologisk omvårdnad
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 602 s. :
ISBN: 978-91-44-07659-1
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Operationssjukvård : operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnad
Midenstrand Madeleine, Törnqvist Lars, Dåvøy Grethe A. Myklestul, Eide Petrin Hege, Hansen Ingeborg
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 452 s. :
ISBN: 978-91-44-06621-9
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue