Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Theatre Care and Surgical Procedures, 15 Credits

Swedish name: Omvårdnad med inriktning mot operationssjukvård och operationsteknik

This syllabus is valid: 2019-07-22 valid to 2022-01-02 (newer version of the syllabus exists)

Course code: 3OM361

Credit points: 15

Education level: Second cycle

Main Field of Study and progress level: Nursing: Second cycle, in-depth level of the course cannot be classified

Grading scale: Pass course only, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Nursing

Established by: Programme Council for nursing education, 2018-10-25

Literature

Valid from: 2019 week 30

Alexander's care of the patient in surgery
Alexander Edythe Louise, McEwen Donna R., Rothrock Jane C.
14. ed. : St. Louis, Mo. : Mosby/Elsevier : cop. 2011 : xiv, 1313 p. :
ISBN: 978-0-323-06916-8 (hardcover : alk. paper)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi
Frenckner Björn, Hirsch Georg, Wester Tomas, Åstrand Per
[Ny, omarb. och uppdaterad utg.] : Stockholm : Karolinska Institutet University Press : 2015 : 388 s. :
ISBN: 9789185565764
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Jacobsons Medicin och teknik
Lindén Maria, Öberg P. Åke, Jacobson Bertil
5., [rev. och omarb.] uppl. /b Maria Lindén & P. Åke Öberg (red.) ; [illustrationer: Bertil Jacobson] : Lund : Studentlitteratur ;a Stockholm :b Svensk förening för medicinsk teknik och fysik (MTF) : 2006 : 580 s. :
ISBN: 91-44-04760-6 (inb.)
Search Album, the University Library catalogue

Edberg Anna-Karin
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 264 s. :
Webbdel (aktiveringskod krävs)
ISBN: 9789144071459
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Operationssjukvård : operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnad
Midenstrand Madeleine, Törnqvist Lars, Dåvøy Grethe A. Myklestul, Eide Petrin Hege, Hansen Ingeborg
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 452 s. :
ISBN: 978-91-44-06621-9
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Smirthwaite Goldina
(O)jämställdhet i hälsa och vård
Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2014 : 140 s. :
ISBN: 9789175850528
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue