"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Nursing Care - Concepts and Theoretical Framework, 15 Credits

Swedish name: Omvårdnadens teori och vetenskapliga grund

This syllabus is valid: 2023-01-09 and until further notice

Course code: 3OM370

Credit points: 15

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Nursing: First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: Two-grade scale

Responsible department: Department of Nursing

Revised by: Programme Council for nursing education, 2022-08-25

Literature

Valid from: 2023 week 2

Forskningsprocessen - Kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Olsson Henny, Sörensen Stefan
4 uppl. : Liber : 2021 : 328 sidor :
ISBN: 9789147140312
Mandatory
Search the University Library catalogue

Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling
Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 483 sidor :
ISBN: 9789144123172
Mandatory
Search the University Library catalogue

Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt
Friberg Febe, Öhlén Joakim
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 711 sidor :
ISBN: 9789144123189
Mandatory
Search the University Library catalogue

Etikboken : etik för vårdande yrken
Sandman Lars, Kjellström Sofia
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 406 s. :
ISBN: 9789144059334
Mandatory
Search the University Library catalogue

Hälso- och sjukvårdsrätt : en introduktion för professionsutbildningar
Staaf Annika, Wendel Lotta, Zanderin Lars
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 151 s. :
ISBN: 9789147112852
Mandatory
Search the University Library catalogue

Thorsén Håkan
Människosyn och etik
3. uppl. : Stockholm : Remus : 2016 : 222 s. :
ISBN: 978-91-86619-09-1
Mandatory
Search the University Library catalogue

Henricson Maria
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : 2017 : 510 sidor :
ISBN: 978-91-44-11328-9
Mandatory
Search the University Library catalogue

Wiklund Gustin Lena
Psykologi för sjuksköterskor
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 305 sidor :
ISBN: 9789144138008
Mandatory
Search the University Library catalogue

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik
Wiklund Gustin Lena, Asp Margareta, Alvsvåg Herdis, Arman Maria, Berg Linda, Bergbom Ingegerd, Dahlberg Karin, Ekebergh Margaretha, Eriksson Katie, Fagerström Lisbeth, Fredriksson Lennart, Fridh Isabell, Gustafsson Lena-Karin, Hilli Yvonne, Holmström Inger K., Koskinen Camilla, Lassenius Erna, Lepp Margret, Lindwall Lillemor, Martinsen Kari Marie, Nurminen Monica, Näsman Yvonne, Ranheim Albertine, Rehnsfeldt Arne, Roxberg Åsa, Selander Ginger, Sivonen Kerstin, Söderlund Maud, Ueland Venke, Wallinvirta Eivor, Wärnå-Furu Carola, Ruthman Mia, Wiklund Gustin Lena, Asp Margareta
3 uppl. : Studentlitteratur AB : 2022 : 468 sidor :
ISBN: 9789144139555
Mandatory
Search the University Library catalogue