Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Evidence-Based Practice in Health and Social Care, 7.5 Credits

Swedish name: Evidensbaserad vård och omsorg

This syllabus is valid: 2020-01-06 and until further notice

Course code: 3OM431

Credit points: 7.5

Education level: Second cycle

Main Field of Study and progress level: Nursing: Second cycle, in-depth level of the course cannot be classified
Radiography: Second cycle, in-depth level of the course cannot be classified

Grading scale: Pass course only, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Nursing

Revised by: Programme Council for nursing education, 2019-08-29

Literature

Valid from: 2020 week 2

Smirthwaite Goldina
(O)jämställdhet i hälsa och vård [Elektronisk resurs]
Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2014 : 140 s. :
Fritt tillgänglig via Sveriges kommuner och landsting
ISBN: 9789175850528 (print)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården : en handbok
Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) : 2013 : 164 s. :
http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Utvardering-av-metoder-i-halso-och-sjukvarden--En-handbok
ISBN: 9789185413553 (tryck)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Willman Ania
Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 186 s. :
ISBN: 9789144109022
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue