Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Pre- and Intrahospital Care, 6 Credits

Swedish name: Pre- och intrahospital omvårdnad

This syllabus is valid: 2023-01-02 and until further notice

Course code: 3OM452

Credit points: 6

Education level: Second cycle

Main Field of Study and progress level: Nursing: Second cycle, has only first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: Pass course only, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Nursing

Established by: Programme Council for nursing education, 2022-04-21

Literature

Valid from: 2023 week 1

Akut vård ur ett patientperspektiv
Almerud Österberg Sofia, Nordgren Lena
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 102 s. :
ISBN: 978-91-44-07100-8
Mandatory
Search the University Library catalogue

Intensivvård
Rubertsson Sten, Larsson Anders, Lipcsey Miklos, Smekal David
Tredje upplagan, grundligt omarbetad och utökad : Stockholm : Liber : [2020] : 840 sidor :
ISBN: 9789147125883
Mandatory
Search the University Library catalogue

Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
Edberg Anna-Karin, Ehrenberg Anna, Wijk Helle, Öhlén Joakim
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 595 sidor :
ISBN: 9789144136240
Search the University Library catalogue

Etikboken : etik för vårdande yrken
Sandman Lars, Kjellström Sofia
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 485 sidor :
ISBN: 9789144120539
Search the University Library catalogue

(O)jämställdhet i hälsa och vård - en genusmedicinsk kunskapsöversikt
Sveriges kommuner och regioner : 2019 :
https://rapporter.skr.se/ojamstalldhet-i-halsa-och-vard.html

Lennquist Sten
Traumatologi
Andra upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 640 sidor :
ISBN: 978-91-47-11423-8
Search the University Library catalogue