Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

The Mission of the Swedish Schools: Developing Knowledge and Core Values, 15 Credits

Swedish name: Skolans uppdrag (UVK)

This syllabus is valid: 2021-06-21 and until further notice

Course code: 6KP001

Credit points: 15

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: No main field: First cycle, has only upper-secondary level entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Historical, Philosophical and Religious Studies

Revised by: Head of Department of Historical, Philosophical and Religious Studies, 2021-06-22

Required Knowledge

General entry requirements

Literature

Valid from: 2021 week 25

Utbildningshistoria : en introduktion
Larsson Esbjörn, Westberg Johannes
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 616 sidor :
ISBN: 9789144121192
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Skollagen
Skolverket : - :
Skollagen
Mandatory

Läroplan
Skolverket : - :
Läroplaner
Mandatory

Läroplan
Skolverket : - :
Läroplaner
Mandatory

Johansson Lars-Göran
Introduktion till vetenskapsteorin
Fjärde upplagan : Stockholm : Bokförlaget Thales : [2018] : 272 sidor :
ISBN: 9789172351141
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Kjørup Kjørup
Människovetenskaperna – problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori
Lund: Studentlitteratur : 2008 :
Mandatory

Relativism
Huvenes Torfinn, Sundström Pär
Institutionen för idé- och samhällsstudier : 2019 :
Mandatory

- -
Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken
Skolverket : 2013 :
http://www.skolverket.se
Mandatory

Thurén Torsten
Källkritik
2., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 208 s. :
ISBN: 91-47-05293-7 (hft.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Bergem Trygve
Läraren i etikens motljus
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 147 s. :
ISBN: 91-44-01267-5 ;
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Skola i normer
Martinsson (red.) Lena, Reimers (red.) Eva
3 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2020 :
ISBN: 9789151101606
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Skola i normer
Martinsson (red.) Lena, Reimers (red.) Eva
3 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2020 :
ISBN: 9789151101606
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Flerspråkiga elever : effektiv undervisning i en utmanande tid
Cummins Jim, Wadensjö Patricia
Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 305 sidor :
ISBN: 978-91-27-81875-0
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue