"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Teaching in Mathematics, 6 Credits

Swedish name: Att undervisa i matematik (VFU)

This syllabus is valid: 2021-08-23 and until further notice

Course code: 6MA049

Credit points: 6

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: No main field: First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: Three-grade scale

Responsible department: Department of Mathematics and Mathematical Statistics

Revised by: Faculty Board of Science and Technology, 2021-02-03

Literature

Valid from: 2021 week 34

På väg mot läraryrket : en handbok för den verksamhetsförlagda utbildningen
Alvén Fredrik, Bohlin Senait
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2021] : 156 sidor :
ISBN: 9789147141470
Mandatory
Search the University Library catalogue

Annat material (Tillhandahålles av inst.)
Institutionen för matematik och matematisk statistik :
Mandatory