Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Mathematics, Natural Sciences and Outdoor Education - Summer, 7.5 Credits

Swedish name: Matematik, naturvetenskap och utomhuspedagogik - Sommar

This syllabus is valid: 2018-05-28 and until further notice

Course code: 6NO041

Credit points: 7.5

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: No main field: First cycle, has only upper-secondary level entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Science and Mathematics Education

Established by: Faculty Board of Science and Technology, 2017-11-13

Required Knowledge

General entry requirements

Literature

Valid from: 2018 week 1

Aktuella läroplaner
Skolverket :
Länk till skolverkets hemsida
Mandatory

Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet
Brügge Britta, Glantz Matz, Sandell Klas
4., [uppdaterade, rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 283 s. :
ISBN: 978-91-47-10003-3
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Utomhusdidaktik.
Lundegård Iann, Wickman Per-Olof, Wohlin Ammi (reds)
Lund : Studentlitteratur, Lund : 2004 : 209 s. :
ISBN: 91-44-02492-4
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Läroplan för förskolan : Lpfö 98.
Stockholm : Utbildningsdepartementet : 1998 : 16 s. :
http://www.skolverket.se/skolfs?id=572
ISBN: 91-38-31412-6
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Röj Lindberg Ann-Sofi
Ledarskap och säkerhet vid uteaktiviteter
Umeå : Umea: Umeå universitet, UnivEx : 1996 : 16s :
Mandatory

Stensson Lennart
Utomhuspedagogik och lägerskola
Umeå : Institutionen för matematik : 2007 : 115 s. :
ISBN: 978-91-7264-307-9
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Valfri flora
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
Mandatory

Valfri fågelbok
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
Mandatory

Övrigt: Artiklar från vetenskapliga tidskrifter
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
Mandatory

Molander Kajsa
Att lära in matematik ute : 2
1. uppl. : Vimmerby : Outdoor teaching : 2012 : 256 s. :
ISBN: 978-91-979600-3-8
Search Album, the University Library catalogue

Molander Kajsa
Leka och lära matematik ute
Falun : Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond : [2008?] : 88 s. :
ISBN: 9789163306228
Search Album, the University Library catalogue

Lättman-Masch Robert
Leka och lära naturvetenskap och teknik ute : förskola och förskoleklass
Vimmerby : Outdoor Teaching : 2014 : 352 s. :
ISBN: 9789197960069
Search Album, the University Library catalogue

Dahlgren Lars Owe
Utomhuspedagogik som kunskapskälla : närmiljö blir lärmiljö
Lund : Studentlitteratur : 2007 : 205 s. :
ISBN: 978-91-44-04559-7
Search Album, the University Library catalogue

För det vilda. Vatten, land. Aktiverande övningar om djur.
Nilsson Lars-Erik, Nilsson Bo, Stensson Lennart
Umeå : UnivEx, Umeå universitet : 2000 : 198 sid :

Gustavsson Bernt
Kunskap i det praktiska
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 223 s. :
ISBN: 91-44-03514-4
Search Album, the University Library catalogue

Rapp Anders
Väntande, spännande natur
1. uppl. : Stockholm : Utbildningsradion : 1992 : 96 s. :
ISBN: 91-26-92040-9 (inb.) ;
Search Album, the University Library catalogue

Barn upptäcker naturen
Halvorsen Kirsti Vindal, Tveit Magnhild Mogstad, Lutnæs Lisbeth, Sterner Lillemor
Stockholm : LT : 1993 : 340 s. :
ISBN: 91-36-03112-7 (inb.) ;
Search Album, the University Library catalogue