"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Science and Technology for Grades 4-6, 30 Credits

Swedish name: Naturorienterande ämnen och teknik för lärare åk 4-6

This syllabus is valid: 2020-04-06 and until further notice

Course code: 6NO047

Credit points: 30

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: No main field: First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: Three-grade scale

Responsible department: Department of Science and Mathematics Education

Established by: Faculty Board of Science and Technology, 2020-04-15

Literature

Valid from: 2020 week 34

Andersson Björn
Att utveckla undervisning i naturvetenskap : kunskapsbygge med hjälp av ämnesdidaktik
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 297 s. :
ISBN: 978-91-44-06896-1
Search the University Library catalogue

Grimvall Göran
Teknikens väsen : skolans teknikämne i tidigare skolår
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 144 s. :
ISBN: 978-91-44-08345-2
Search the University Library catalogue

Hewitt Paul G.
Conceptual integrated science
2nd ed., Pearson new international ed. : Harlow, England : Pearson : c2014. : iv, 976 p. :
ISBN: 9781292023083 (pbk)
Search the University Library catalogue

Sexualitet och relationer : att möta ett engagerande och föränderligt kunskapsområde i skolan
Ceder Simon, Gunnarsson Karin, Planting-Bergloo Sara, Öhman Lisa, Orlander Auli Arvola
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 175 sidor :
ISBN: 9789144151403
Mandatory
Search the University Library catalogue

Sundin Bosse
Den kupade handen : historien om människan och tekniken
2., utök. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2006 : 362 s. :
ISBN: 91-7331-015-8 (inb.)
Search the University Library catalogue

Övrigt material och vetenskapliga artiklar tillkommer
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :