Skip to content

Cookies

To use the chat, you need to allow Microsoft Dynamics to use cookies.

printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Educational Science, Teaching and Learning for Extended School, 8 Credits

Swedish name: Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan - fritidshem (UVK)

This syllabus is valid: 2020-08-03 and until further notice

Course code: 6PE290

Credit points: 8

Education level: First cycle

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Applied Educational Science

Established by: Head of Department of Applied Educational Science, 2020-04-08

Literature

Valid from: 2020 week 51

Alexanderson Kristina
Källkritik på internet
2. uppl. : Stockholm : Internetstiftelsen i Sverige (IIS : 2016 : 30 s. :
Fulltext (pdf)
ISBN: 9789176116975
Mandatory
Search the University Library catalogue

ATT SKRIVA AKADEMISK TEXT - Om struktur, stil och språk i akademiska texter
Studieverkstaden, Umeå universitet :
Fulltext
Mandatory

Den utbildningsvetenskapliga kärnan
Included in:
Utbildningsvetenskapens kärna
Malmö : Gleerup : 2011 : 204 s. :
Mandatory

Fritidshem och fritidspedagogik- en forskningsöversikt
Falkner Carin, Ludvigsson Ann
Sveriges Kommuneroch Landstingoch Kommunförbundet Skåne : 2016 :
Fulltext
Mandatory

Fritidshemmets pedagogik i en ny tid
Haglund Björn, Gustafsson Nyckel Jan, Lager (red.) Karin
Gleerups Utbildning AB : 2020 :
ISBN: 9789151101019
Mandatory
Search the University Library catalogue

Linde Göran
Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori!
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 172 s. :
ISBN: 978-91-44-08559-3
Mandatory
Search the University Library catalogue

Lärande, skola, bildning : [grundbok för lärare]
Lundgren Ulf P., Säljö Roger, Liberg Caroline
3., [rev. och uppdaterade] utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2014 : 769 s. :
ISBN: 9789127136021
Mandatory
Search the University Library catalogue

Skriva referenser
Umeå universitetsbibliotek :
Guide
Mandatory

Skrivguiden (elektronisk resurs)
Stockman Anna, et al.
Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet & Umeå universitet :
http://skrivguiden.se/
Mandatory

Towards a science of the art of teaching
Included in:
International Journal for Lesson and Learning Studies [Elektronisk resurs]
Emerald Group Publishing Ltd : 1 : pages 7-22 :
Mandatory

Akademiskt skrivande : en skrivhandledning
Øyen Simen Andersen, Solheim Birger
1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 99 s. :
ISBN: 9789140687999
Mandatory
Search the University Library catalogue

Aspelin Jonas
Sociala relationer och pedagogiskt ansvar
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2010 : 168 s. :
ISBN: 978-91-40-66888-2
Search the University Library catalogue

Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus
Hakvoort Ilse, Lundström Agneta
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 173 sidor :
ISBN: 9789151100821
Search the University Library catalogue

Lärandets vem, varför, vad och hur i förskolan och grundskolans tidiga år
Hartsman Nanny, Jönsson Karin
Included in:
Perspektiv på barndom och barns lärande
Stockholm : Skolverket : 2010 : 239 s. : pages 121-173 :

Undervisning i teori och praktik [Elektronisk resurs] : en introduktion i didaktik
Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
Johanneshov : MTM : 2016 : 1 CD-R :