Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Teaching pupils with language, reading and writing disabilities, 7.5 Credits

Swedish name: Undervisning för elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter

This syllabus is valid: 2020-01-06 and until further notice

Course code: 6SD013

Credit points: 7.5

Education level: Second cycle

Main Field of Study and progress level: Language Teaching and Learning: Second cycle, has only first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Language Studies

Established by: Faculty director of studies, Faculty of arts, 2019-06-24

Literature

Valid from: 2020 week 4

Bringing words to life : robust vocabulary instruction
Beck Isabel L., McKeown Margaret G., Kucan Linda.
2nd ed. : New York : The Guilford Press : 2013. : xiv, 210 p. :
ISBN: 978-1-4625-0816-7
Search Album, the University Library catalogue

Språklig sårbarhet i förskola och skola : : barnet, språket och pedagogiken
Bruce Barbro, Sventelius Eva, Ivarsson Ulrika, Svensson Anna-Karin
Lund : Studentlitteratur : 2016 : 264 s. :
ISBN: 9789144058160
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Dyslexi : från teori till praktik
Høien Torleiv, Lundberg Ingvar, Nilsdotter Måna
2., [uppdaterade och omarb.] utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2013 : 336 s. :
ISBN: 978-91-27-13468-3
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Språkinriktad undervisning : en handbok
Hajer Maaike, Meestringa Theun, Löthagen Annika, Verwijst Ylva
2. uppl. : Stockholm : Hallgren & Fallgren : 2014 : 245 s. :
ISBN: 9789173828697
Search Album, the University Library catalogue

Language and reading disabilities
Kamhi Alan G., Catts Hugh W.
3. ed. : Boston : Pearson : cop. 2012 : xvi, 303 p. :
ISBN: 9780137072774
Search Album, the University Library catalogue

Language and reading disabilities
Kamhi Alan G., Catts Hugh W.
3. ed. : Harlow : Pearson education limited : 2014 : ii, 322 p. :
ISBN: 9781292021980
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Språkutveckling och språkstörning hos barn : Del 3 Flerspråkighet - utveckling och svårigheter
Salameh Eva-Kristina, Nettelbladt Ulrika
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 404 sidor :
ISBN: 9789144097121
Search Album, the University Library catalogue

Stödinsatser i utbildningen : om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd
Stockholm : Skolverket : 2014 : 61 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789175591315
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Bygga svenska - bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling
Skolverket : 2017 :